Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Meluhaitat häiritsevät avotoimistossa työskentelevää eniten

24.09.2018

Monilla työpaikoilla työskennellään trendikkäissä avotiloissa. Parhaimmillaan monitilatoimistoista löytyy tilat jokaiseen työtehtävään, mutta pahimmillaan tila on hälyisä, eikä rauhallisia paikkoja ole tarpeeksi. Meluhaitat vähentävät työtehoa ja tyytyväisyyttä työhön.

Avotoimistoilla tarkoitetaan tilaa, jossa jokainen työskentelee omassa työpisteessään avoimessa tilassa. Monitilatoimistoilla taas tarkoitetaan vaihtoehtoisista tiloista koostuvaa toimistoa, jossa töitä tehdään sillä hetkellä tilanteeseen parhaiten sopivassa paikassa.

Vaihtoehtoisia tiloja voivat olla esimerkiksi avotoimiston työpisteet, pienet palaveritilat, seisomapisteet ja hiljaiset, suljetut tilat. Sekä avotoimistojen että monitilatoimistojen ongelmana ovat erilaiset meluhaitat.

Meluhaitoista häiritsevin on Turun ammattikorkeakoulussa työskentelevän psykologi ja tutkija Annu Haapakankaan mukaan erottuva puhe. Haapakankaan väitöskirjatutkimuksesta selviää, että puheäänen erottavuutta voidaan kuitenkin vähentää erilaisten peiteäänten, kuten esimerkiksi suodatetun kohinan avulla. Suodatetulla kohinalla tarkoitetaan tasaista huminaa, jonka taajuussisältö on käsitelty lähelle puheen taajuusjakaumaa.

Peiteäänen lisäksi meluhaittoja ehkäistään erilaisilla äänenvaimennusmateriaaleilla, kuten esimerkiksi akustiikkalevyillä. Omin päin niitä ei kuitenkaan tule asentaa, vaan suunnittelu tulee jättää ammattilaiselle.

Siirreltävien vetäytymistilojen äänieristyksen mittaamiselle tulossa standardi

Akustisten ratkaisujen ja meluhaittojen ehkäisyn lisäksi avo- ja monitilatoimistoissa viihtymiseen vaikuttaa myös työpisteiden sijoittelu ja määrä. Mahdollisuuksia vetäytyä puhumaan puheluita tai neuvottelemaan kahden kesken tulee olla tarpeeksi.

Puhelinkoppien tai muiden siirreltävien työtilojen tulee tarjota yksityisyyttä ja eristää ääntä. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja hajontaa laadussa on toistaiseksi vielä paljon.

Siirreltävien kalusteiden äänenvaimennusominaisuuksien mittaamiseen ei ole tällä hetkellä olemassa standardisoitua menetelmää. Kansainvälinen International Organization of Standardization eli ISO on aloittanut keväällä 2018 uuden standardityöryhmän, jonka tavoitteena on laatia kansainväliset standardit siirreltävien kalusteiden äänenvaimennuksen mittaamiselle laboratorio-olosuhteissa. Standardityöryhmää vetää Turun ammattikorkeakoulun sisäympäristön tutkimusryhmän vetäjä koulutus- ja tutkimusvastaava Valtteri Hongisto.

Tulevaisuuden monitilatoimistossa voi olla mahdollisuus työskennellä myös ulkona

Monitilatoimistot ovat saaneet Suomessa paljon jalansijaa. Hongiston mukaan ne eivät ole kuitenkaan vielä saaneet osakseen tarpeeksi puolueetonta tutkimusta ja tarpeellista kritiikkiä. Tutkimus kuitenkin lisääntyy, sillä Turun AMK aloittaa Suomen Akatemian rahoittaman ActiveWorkSpace hankkeen monitilatoimistoista yhdessä Oulun Yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen siitä, miten monitilatoimistojen erilaiset tilaratkaisut edistävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ympäristöönsä, hyvinvointia sekä työn imua.

− On kiinnostavaa nähdä, voisiko tutkimus auttaa myös esimerkiksi lisäämään akustiikkakoulutusta osana arkkitehtien opintoja, pohtii Hongisto.

Maailmalla tutkitaan tällä hetkellä työskentely-ympäristön vaikutusta työntekijän hyvinvointiin. Ruotsissa on käynnissä tutkimus, jossa tarkastellaan ulkona työskentelyä ja ulkotiloja osana monitilatoimistoja. Ulkona työskentelyn vaikutus työhyvinvointiin kiinnostaa myös Annu Haapakangasta.

− Ulkona kyllä työskennellään, mutta sitä ei systemaattisesti tueta. Sen tarjoamia mahdollisuuksia kiinnostaisi tutkia lisää, sanoo Haapakangas.

Psykologi Annu Haapakangas. Kuva: Martti Komulainen.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.