Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Yhteiset ohjelmat vireillä – Miten Turun AMK:n ja Strathclyden yliopiston yhteistyön tarina jatkuu?

31.08.2018

Turun kaupungin ja Turun AMK:n edustajat esittelivät Varsinais-Suomen positiivista talouskäännettä ja insinööripulaa lyhyellä visiitillä Glasgow’ssa viime marraskuussa. Strathclyden yliopistossa kiinnostuttiin oitis. Kevään 2018 aikana glasgowlaiset ovat vierailleet Turussa ja päinvastoin, ja yhteisiä avauksia on löytynyt nopeasti.

Strathclyden yliopiston Laivanrakennuksen ja meritekniikan laitoksen johtaja Julia Race oli mukana vierailulla Turkuun ja vaikuttui siitä, miten selkeästi ja yhdellä suulla Turun AMK:n, Turun kaupungin ja paikallisen teollisuuden edustajat artikuloivat alueen koulutustarpeet ja osaajapulan.

Race on mukana valmistelemassa korkeakoulujen yhteistä meritekniikan maisteriohjelmaa. Ideana on, että opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan Turussa ja osan Glasgow’ssa, ja että ohjelman voisi suorittaa myös osa-aikaisesti työn ohessa. Ohjelmassa yhdistellään erilaisia oppimisen muotoja.

– Siihen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä ja internettutoriaaleja, Race sanoo.

Meritekniikan maisteriohjelman lisäksi suunnitteilla on yhteinen, digitaaliseen valmistukseen liittyvä konetekniikan maisteriohjelma. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusvastaava Sakari Koivunen Turun AMK:sta kertoo, että sisältö hakee vielä muotoaan, mutta tarkoituksena on käsitellä muun muassa tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia.

Työelämä vaatii koulutukselta yhä enemmän joustavuutta.

Uusien maisteriohjelmien sovitteleminen oppilaitosten lukujärjestyksiin sekä niiden markkinointi vaatii aikaa, joten uudet ohjelmat alkavat Racen ja Koivusen mukaan aikaisintaan syksyllä 2019.

Racen mukaan yhteistyö Turun AMK:n kanssa on saanut Strathclyden väen pohtimaan kansainvälisten maisteritason koulutusohjelmien järjestämistä uudella tavalla. Suurin osa ohjelmista on tällä hetkellä täysipäiväisiä. Race uskoo, että tulevaisuuden työelämä vaatii koulutukselta yhä enemmän joustavuutta.

– Ihmiset haluavat muuttaa urapolkuaan ja pitää kuitenkin työnsä.

Skottiopiskelijoita Turkuun jo syksyllä

Konkreettinen yhteistyö korkeakoulujen välillä alkaa jo tänä syksynä, kun viisi maisterivaiheen insinööriopiskelijaa tulee Erasmus-opiskelijavaihtoon Turkuun Strathclyden yliopiston kone-, avaruus- ja ilmailutekniikan laitokselta.

Laitoksen opiskelijavaihdosta vastaavan Andrew McLarenin mukaan yhteistyö Turun AMK:n kanssa tuli onnekkaaseen saumaan, sillä hänen laitoksellaan oli enemmän opiskelijavaihtoon haluavia opiskelijoita kuin mitä oli paikkoja. 70 eli puolet laitoksen viidennen vuoden opiskelijoista lähtee syksyksi vaihtoon ympäri maailmaa.

 

Strathclyden teknillisen tiedekunnan varadekaanin Andrew McLarenin mukaan yhteistyötä on helpompi tehdä, kun vastapuolelta tuntee saman koulutusfilosofian jakavan kollegan. McLaren tuntee Turun AMK:n koulutusjohtajan Juha Kontion pitkältä ajalta ennen korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 

McLarenin mielestä opiskelijavaihto on helppo tapa aloittaa korkeakouluyhteistyö, sillä vaihtosyksyn opinnot koostuvat projektista, jota ei tarvitse sovitella AMK:n lukujärjestyksiin. Opiskelijoilla on ohjaaja Turun AMK:ssa, mutta projektin suunnittelu ja toteuttaminen ovat pitkälti opiskelijoiden omalla vastuulla.

– Kunhan oppimistavoitteet toteutuvat, voimme olla hyvin joustavia projektin sisällöstä. Me arvoimme työn tulokset, kun he tulevat takaisin, McLaren sanoo.

Konetekniikan insinööriopiskelijat Ewan Burns ja Stuart Mair odottavat vaihtosyksyä Turussa innolla. Heistä on hienoa tutustua uuteen kulttuuriin, päästä laajentamaan ammatillista osaamistaan ja nähdä, miten suomalainen teollisuus sekä insinööriopit ja ratkaisut eroavat skottilaisista.

Burnsin mukaan työelämä vaatii kykyä sopeutua erilasiin ympäristöihin, ja vaihtovuotena sitä voi harjoitella. Mairia kiinnostavat kestävään kehitykseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät insinööriratkaisut. Hän toivoo, että vaihtosyksyn projekti liittyisi niihin.

– Oletan pystyväni rakentamaan Suomeen ihmissuhdeverkoston lukukauden aikana, Mair sanoo.

Andrew McLarenin mukaan vaihto-ohjelma edistää oppilaitosten tulevaa yhteistyötä ja auttaa markkinoimaan yhteisiä maisteriohjelmia. Opiskelijat ovat ikään kuin lähettiläitä, jotka kertovat Strathclydesta ja Glasgow’sta turkulaisille sekä Turusta ja Turun AMK:sta opiskelutovereilleen Skotlannissa.

– On aika jännittävää olla ensimmäisten joukossa, ja meillä on vastuuta hyvän maineen ja suhteiden ylläpidosta, Ewan Burns miettii.

Toiveissa laajempi yhteistyö

Turun AMK:n ja Strathclyden yliopiston yhteistyö lähtee liikkeelle meri- ja valmistavasta teknologiateollisuudesta, mutta lupaavia alkuja on myös lääkekehityksen, biotekniikan, 5G-verkkojen kehittämisen ja terveysteknologian alalta. Keskusteluissa on ollut mukana myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin edustajia.

Terveysalalla kaupungeista löytyy kiinnostavia yhtäläisyyksiä.

Strathclyden yliopiston vararehtori Tim Bedford toivookin, että yhteistyötä laajennetaan opiskelija- ja henkilökuntavaihdosta ja yhteisistä koulutusohjelmista myös tutkimus- ja yritysyhteistyöhön Turussa ja Glasgow’ssa.

Tutustuttuaan Turkuun Strathclyden yliopiston vararehtori Tim Bedford oli vaikuttunut siitä, miten vahvaa yhteistyötä kaupunki, koulutuslaitokset ja teollisuus tekevät Turun seudulla.

 

Esimerkiksi terveysalalla kaupungeista löytyy kiinnostavia yhtäläisyyksiä. Turussa alan yritykset, korkeakoulut ja sairaanhoidon tuo yhteen Terveyskampus Turku. Glasgow’ssa saman tekee Digital Health and Care Institute, jossa kehitellään digitaalisia ratkaisuja Skotlannin terveyssektorin tarpeisiin. Bedford uskoo, että alan tutkimustiedon ja menettelytapojen jakaminen voisi olla hedelmällistä.

– Mitä useampia yhteistyön reittejä löytyy, sitä paremmat mahdollisuudet on kestävään, pitkäjänteiseen yhteistyöhön, Bedford sanoo.

Yliopiston rehtorin Sir Jim McDonaldin mukaan toimivaa yhteistyötä rakennetaan ihmisten, ei organisaatioiden välille. Hänestä kaupunkien ja korkeakoulujen johtajien pitää luoda tälle yhteistyölle puitteet. Hän toivookin vuotuista Suomen ja Skotlannin yhteistä konferenssia parin vuoden sisään.

– Siellä tutkijat, kaupunkien johtohenkilöt ja teollisuuden edustajat kummastakin maasta jakaisivat kokemuksia ja tutkimustietoa.

Lue, miten yhteistyö Turun AMK:n ja Strathclyden yliopiston välillä alkoi

Sivun yläreunan kuva sekä kampuskuva: Strathclyden yliopisto

Andrew McLarenin ja Tim Bedfordin kuvat: Heidi Pelander

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *