Seksuaalisella häirinnällä on vahva vaikutus kokijan psyykkiseen hyvinvointiin. Kolmasosa yläkouluikäisistä tytöistä on kohdannut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Jotta seksuaalinen…