Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

SHEHAP tuottaa materiaalia seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn

06.06.2022

Seksuaalisella häirinnällä on vahva vaikutus kokijan psyykkiseen hyvinvointiin. Kolmasosa yläkouluikäisistä tytöistä on kohdannut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Jotta seksuaalinen häirintä tunnistettaisiin ja siihen osattaisiin puuttua, täytyy tietoisuutta asiasta lisätä niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin osalta. SHEHAP-hanke tuottaa koulutusmateriaalia seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn yläkouluikäisten oppilaiden kanssa.

Seksuaalinen häirintä on vallan väärinkäytön muoto, joka tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sillä tarkoitetaan niin sanallista, sanatonta kuin fyysistäkin tapahtumaa, jolla on ei-toivottu seksuaalinen sävy. Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön psyykkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla uhkaavan, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin.

Häirintään voi liittyä myös rikokseksi määriteltyjä tekoja, joista on aina tehtävä ilmoitus poliisille (Väestöliitto 2022). Kaiken kaikkiaan seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä katsotaan tasa-arvolain (609/1986) mukaan syrjinnäksi ja on näin ollen myös lain mukaan kiellettyä.

Lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä yleistä

Seksuaalisella häirinnällä on haitallisia vaikutuksia psyykkiseen terveyteen (esim. Eom ym. 2015). Häirintä aiheuttaa kokijassa muun muassa pelkoa, ahdistuta, syyllisyyttä tai häpeää. Nämä tunteet saattavat ajan myötä voimistua ja johtaa erilaisiin mielenterveydenhäiriöihin.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä. Tytöt kohtaavat häirintää poikia enemmän.  Kouluterveyskyselyn (2019) perusteella yläkouluikäisistä tytöistä 32 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Pojista kahdeksan prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää samana ajanjaksona (Virrankari & Leemann 2022).

Osa lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu koulussa. Seksuaalista häirintää esiintyy yleisimmin yläkouluissa. Läheskään kaikki eivät kerro kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä aikuiselle, mikä vaikeuttaa tilanteeseen puuttumista. (Laitinen ym. 2020.) Myös henkilökunnan on välillä haastavaa tunnistaa seksuaalisen häirinnän tilanteista. Osalta kouluista puuttuvat toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän kohtaamiseen ja puuttumiseen (Laitinen ym. 2020).

Seksuaalisen häirinnän vähentäminen on koko kouluyhteisön tehtävä

Seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn on kaivattu materiaaleja niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin näkökulmasta. Materiaalien kehittämistarpeeseen vastataan Erasmus + -rahoitteisella, kansainvälisellä SHEHAP (Sexual Harassment Prevention in Secondary Schools) -hankkeella, jonka päätavoitteena on tuottaa koulutusmateriaalia nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen. Projektissa ovat mukana Suomen lisäksi Liettua, Kreikka ja Portugali – jokaisesta hankemaasta sekä peruskoulu että korkeakoulu tai muu asiantuntijaorganisaatio.

Tietoa ja oppia tarvitaan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen
sekä apuja ja neuvoja siihen, miten asiaan puututaan.

Hankkeen kaikissa vaiheissa on keskeistä nuorten osallistuminen materiaalin kehittämiseen. Nuoret ovat olleet mukana aineiston keruussa, materiaalintuotannossa sekä myöhemmin koulutusmateriaalien pilottivaiheessa. Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana toteutettiin tausta-aineiston keräys oppilailta, huoltajilta ja opettajilta. Tarkoituksena oli selvittää, millaista koulutusta ja materiaaleja kukin kohderyhmä tarvitsee.

Analyysien perusteella kohderyhmien tarpeet ovat saman suuntaisia. Tietoa ja oppia tarvitaan seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen sekä apuja ja neuvoja siihen, miten asiaan puututaan. Monet kaipasivat keskustelua ja avointa pohdintaa aiheen ympärillä. Seksuaalisen häirinnän vähentäminen koettiin koko kouluyhteisön yhteiseksi tehtäväksi.

Nuoret mukaan koulutusmateriaalin tuottamiseen

SHEHAP-hankkeen konsortiokokous järjestettiin Ateenassa 17.–18.5.2022. Kokouksen teemana oli materiaalin tuottamisen aloittaminen. Kävimme läpi partnerien kanssa kaikissa hankemaissa kerätyt aineistot ja suunnittelimme materiaalien tuotantoa ja työnjakoa. Kokouksen aikana jokaiselle osallistujalle muodostui kuva siitä, millaista materiaalia on tarkoitus lähteä kehittämään.

Hanketyöskentelyä Ateenassa.

Vasaramäen koulun yläkoululaisille järjestettiin monialaiset opinnot 23.–25.5.2022. Opinnot toetutuvat kaikilla peruskoululaisilla Suomessa kaksi kertaa lukuvuodessa. Ne kuuluvat kaikkien peruskoululaisten opetussuunnitelmaan ja ovat oppiainerajojen ylittävää opetusta. Jokainen koulu saa suunnitella monialaiset opinnot haluamallaan tavalla. Tämän vuoksi ne soveltuvat hyvin hankeyhteistyöhön peruskoulujen kanssa.

Materiaalia tuotettiin sekä sähköisesti että videoina.
Useampi ryhmä innostui myös koodaamaan pelejä tai animaatioita.

Lähes kolmekymmentä innokasta oppilasta saapui Turun ammattikorkeakoulun EduCityyn työskentelemään seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumiseen liittyvien materiaalien parissa. Nuoret ryhtyivät töihin itsenäisesti ja innovatiivisesti. Jokaisesta tilasta kuului ihana puheensorina, kun nuoret uppoutuivat työhön. Materiaalia tuotettiin sekä sähköisesti että videoina. Useampi ryhmä innostui myös koodaamaan pelejä tai animaatioita.

Oppilaat kokivat aiheen tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Materiaaleissa korostuivat erityisesti seksuaalisen ahdistelun vaikutukset nuorten mielen hyvinvointiin. Näiden kolmen monialaisen päivän aikana saatiin aikaan hienoja materiaaleja, jotka valmistuivat innostavassa ja innovatiivisessa ilmapiirissä.

Syksyllä 2022 tuotettuja koulutusmateriaaleja testataan kansainvälisellä työpajaleirillä Liettuan Klaipedassa. Leirille tulee yhteensä 40 nuorta neljästä hankepartnerikoulusta. Monialaisiin opintoihin osallistuvista Vasaramäen koulun oppilaista valitaan arvonnalla mukaan kymmenen. Osallistujien rekrytoiminen ei tule olemaan ongelma, lähinnä harmittaa, etteivät kaikki halukkaat mahdu mukaan.

 

 

Lähteet

Eom E., Restaino S. and Perkings A.  2015. Sexual Harassment in Middle and High School Children and Effects on Physical and Mental Health. Clinical Pediatrics. 54 (5) 430–438.

Laitinen, K., Lahtinen, M., Haanpää, S., Järvinen, J., Granskog, P. & Turunen-Zwinger, S. 2020 Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppaat ja käsikirjat 2020:4a. Opetushallitus.

Tasa-arvolaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Virrankari L, Leemann L (2022) Osallisuuden kokemus ja seksuaalinen häirintä: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 13/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Väestöliitto 2022,  Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi).

Mitä pidit artikkelista?

2 kommenttia artikkelista “SHEHAP tuottaa materiaalia seksuaalisen häirinnän tunnistamiseen ja ehkäisyyn

  1. Miia sanoo:

    Hei,
    Onpa tärkeä aihe tällä hankkeella. Oli yllättävää lukea, että jopa yli 30% yläkouluikäisistä tytöistä kokee seksuaalista häirintää. Odotan innolla miten hanke etenee jatkossa.

  2. Heli Aarnio sanoo:

    Kiitos kommentistasi. Kirjoittelemme varmasti lisää hankkeen etenemisestä. Aihe on tärkeä ja kovin ajankohtainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *