Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Hybridinä toteutettu myyntikilpailu edisti osuuskuntien välistä valtakunnallista yhteistyötä

28.03.2023

Syksyllä 2022 Suomen viidelle ammattikorkeakouluissa toimivalle yrittäjyyden akatemialle tarjottiin mahdollisuutta osallistua myyntikilpailuun. Kisaan oli mahdollisuus osallistua sekä etänä että paikan päällä, mikä mahdollisti osallistumisen eri puolilta Suomea.

Järjestetty kilpailu on akatemioiden välisen yhteistyön jatkumo, joka jatkunee myös tulevaisuudessa.

Onnistumisen kokemuksia saatiin monista asioista

Turun ammattikorkeakoulun BisnesAkatemian osuuskunta Inwedo Group järjesti valtakunnallisen myyntikilpailun Suomen korkeakoulujen tiimioppimiseen perustuvien akatemioiden välille syksyllä 2022. Kilpailu, joka on aiemmin järjestetty vain Turussa BisnesAkatemian osuuskuntien kesken, toteutettiin nyt hybriditapahtumana verkossa ja paikan päällä valtakunnallisesti. Yhteensä kilpailuun osallistui kolme akatemiaa. Osuuskuntien välisessä kisassa myytiin herkku- ja lahjatavaroita yrityksille eri puolille Suomea

Myyntikilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisena kaikille viidelle yrittäjyyden akatemialle

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TOVE-DIGI-hankkeen tarjoamaa Howspace-verkkoalustaa hyödynnettiin myyntikilpailussa tiedon jakamiseen sekä akatemioiden välisen yhteisöllisyyden kehittämiseen. Alustan avulla toteutettiin muun muassa keskustelupalstoja, leikkimielisiä kyselyitä, tiimien esittelyjä sekä voitonjulistuksen striimausta.

Kuva 1. Hybriditapahtumassa kisaajia kannustettiin sekä verkossa että paikan päällä. Voitonjulistus striimattiin Howspace-verkkoalustan kautta.

Kilpailu sisälsi useita sarjoja ja siten palkintoja pystyttiin jakamaan eri henkilöille ja tiimeille. Onnistumisen kokemuksia saatiin paitsi voitoista myös onnistuneista kaupoista ja yhteistyöstä.

Myyntikilpailu ensimmäistä kertaa valtakunnallisena toi esiin myös haasteita

Kilpailu on vuosittain järjestettävä projekti ja sen järjestämisestä on osuuskunnilla jo kokemusta. Nyt kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti ja sen myötä hybriditoteutuksena.

Vaikka myyntikilpailun järjestämisessä onnistuttiin, huomattiin joitain haasteita ja parannuskohteita organisoinnissa ja toteutuksessa, mm. siinä, miten tärkeää on tarkkuus ohjeistuksissa, oikea-aikainen palaute sekä kilpailijoiden tunnetilojen ja motivaation seuraaminen.

Digitaalisesti viestiessä kommunikaatio on köyhempää, sillä vastaanottajan sanatonta viestintää kuten eleitä, äänenpainoja ja ilmeitä, ei voida havaita. Tunnetiloja ja motivaation tasoa on haasteellista havaita ilman mahdollisuutta sanattomaan viestintään.  Kommunikaation monipuolistaminen etäyhteyksillä tulee olemaan kehittämisen kohde seuraavissa toteutuksissa.

Suositukset myyntikilpailun järjestämiselle jatkossa

Tulevaisuudessa myyntikilpailun osallistujien välistä kommunikaatiota tulee kehittää, jotta se olisi toimivaa ja houkuttelevaa osallistujien näkökulmasta. Kehitysehdotuksina nostettiin esiin esimerkiksi ennen tapahtumaa toteutettava tutustumispäivä, anonyymi keskustelupalsta sekä verkkoalustan laajempi hyödyntäminen. Viestinnän tulisi digitaalisella alustalla olla jatkuvaa – monen päivän taukoja ei saa olla. Viestinnän tulee olla aktivoivaa ja kiinnostavaa.

Kisan aloituksen voisi toteuttaa hybridisti niin, että kunkin kaupungin tiimit olisivat fyysisesti paikalla, mutta kaupungit kohtaisivat keskenään virtuaalisesti

Kilpailijoiden motivaation seuraamisen työkaluna voisi toimia anonyymi keskustelupalsta, jossa kilpailijat saisivat kertoa epäkohdista ja purkaa tunteitaan estoitta. Alustalle suositellaan moderointia sekä jatkuvaa päivystämistä palstalla ja nopeaa reagointia mahdollisiin ongelmakohtiin. Samalla saataisiin aitoa tietoa osallistujien tunteista ja motivaatiosta. Käytännössä palautteen anto oli mahdollista jo nykyisellä verkkoalustalla, mutta kommentointi tapahtui omalla nimellä, jolloin kilpailijat saattoivat olla varautuneita palautteen annossa.

Kuva 2. Tunnelmien mittaus verkkoalustalla.

 

Toteutuksessa nähdään paljon mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Kun kilpailua kehitetään osallistujaystävällisemmäksi, saadaan luotua merkityksellisiä eri akatemioiden välisiä yhteistyön muotoja ja samalla kehitettyä hybridiyhteistyötä. Tästä voi syntyä uusia innovatiivisia projekteja akatemioiden välille myös tulevaisuudessa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama TOVE-DIGI-hankkeen  yhtenä tavoitteena on edistää akatemioiden välistä yhteistyötä ja pilotoida digitaalisia alustoja ja käytänteitä. Nyt järjestetyssä tapahtumassa hanke mahdollisti tapahtumassa käytetyn Howspace-verkkoalustan käytön sekä kilpailun esittelytilaisuudet akatemioissa.

Suomen ammattikorkeakoulujen viisi tiimioppimisen periaatteella toimivaa yrittäjyyden oppimisympäristöä eli akatemiaa ovat:

  • BisnesAkatemia Turun ammattikorkeakoulu, Turku
  • Proakatemia Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere
  • Tiimiakatemia Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä
  • Terwa-akatemia Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu
  • Y-akatemia Karelia ammattikorkeakoulu, Joensuu

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *