Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Nuoret sosionomiopiskelijat järjestivät työllisyyttä tukevaa toimintaa nuorille työttömille

14.12.2023

Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun yhteisessä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Väylä-hankkeessa tuloksena oli onnistunut yhteistyökokeilu. AMK:n sosionomiopiskelijat järjestivät työttömien työpajoja osana omia opintojaan.  Työpajoista oli käytännön hyötyä työnhakijoille, koska sen avulla parannettiin heidän mahdollisuuksiaan työllistyä. Sosionomiopiskelijat puolestaan kartuttivat hankkeessa omaa ammatillista osaamistaan.

Osana Väylä-hanketta toteutettiin Duuni-mix-projekti, joka tarjosi Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille tilaisuuden kartuttaa työelämäkokemusta ja kehittää omaa ammatillista osaamista ohjatuissa olosuhteissa. Duuni-mix-projekti edisti omalta osaltaan työttömien työnhakutaitoja parantaen heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Sosionomiopiskelijaryhmä kertoi, että alusta asti projekti avasi uusia oppimisen näkökulmia, kun jo opittuja taitoja pääsi toteuttamaan käytännönläheisesti. Duuni-mix-projekti antoi myös opiskelijoille mahdollisuuden päästä osaksi työllistymistä edistävää toimintaa ja tutustua käytännönläheisesti työnhakuun työttömien nuorten parissa.

Kahdeksan ohjauskertaa lisäsi osaamista

Duuni-mix-projektin kuluessa ryhmä paneutui kahdeksalla ohjauskerralla aiheisiin, joissa tarkasteltiin asetettuja tavoitteita ja käytettiin erilaisia aktivoivia ohjausmenetelmiä. Jokaisen ohjauskerran yksityiskohtainen reflektio hankehenkilökunnan kanssa mahdollisti syvällisen pohdinnan siitä, miten tavoitteet saavutettiin ja millaisia oppimiskokemuksia jokainen ohjauskerta opiskelijoille tarjosi.

Sosionomiopiskelijaryhmä kertoi, että Duuni-mix-projekti osoittautui sopivan haastavaksi, joka opetti paljon projektityöskentelystä. Opiskelijat kuvaavat, kuinka etäyhteyksien avulla suunniteltiin ohjauskertoja ja pidettiin tiivistä yhteyttä Väylä-hankkeen edustajiin. Alkuperäiseen suunnitelmaan tehtiin joustavasti muutoksia, jotta pystyttiin vastaamaan Väylä-hankkeen ja sen asiakkaiden tarpeisiin. Nämäkin koettiin tärkeiksi työelämätaidoiksi.

Kommunikaatio ja yhteistyö opiskelijoiden, opettajan ja Väylä-hankkeen toimijoiden kanssa saivat myös osakseen kiitosta. Opiskelijat painottavat etukäteen sovittujen tapaamisten ja hyvissä ajoin lähetettyjen kokouskutsujen merkitystä. He kokivat myös saaneensa kannustavaa ja rakentavaa palautetta, jota hyödynnettiin tulevien ohjauskertojen suunnittelussa.

Asiakastyö avasi uusia näkökulmia

Asiakastyö osoittautui erityisen antoisaksi osaksi Duuni-mix-projektia. Opiskelijat saivat mahdollisuuden työskennellä oikeiden asiakkaiden kanssa ja ohjata heitä työelämävalmiuksien parantamisessa. Kokemus Väylä-hankkeen asiakkaiden ohjaamisesta ja osallistamisesta avasi opiskelijoille uuden näkökulman ja tarjosi arvokasta tietoa työttömyydestä, työpajatoiminnasta, palkka- ja velka-asioista sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Sosionomiopiskelijat nostavat esiin joustavuuden ja ryhmätyötaitojen merkityksen projektin onnistumisessa. Kun suunnitelmat muuttuivat kesken projektin, opiskelijoiden kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa nopeasti nousi arvoon arvaamattomaan. Tämä opetti heille työelämässä tarvittavaa joustavuutta ja organisointitaitoja.

Duuni-mix-projekti syvensi sosionomiopiskelijoiden työelämäkokemusta ja vahvisti heidän ammatillista osaamistaan. Projektiharjoittelu toi arvokkaita taitoja kuten kommunikaatiota, joustavuutta ja asiakastyötä, jotka tulevat olemaan hyödyksi opiskelijoiden tulevalla työuralla. Duuni-mix-projekti tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Väylä-hanke on pitkä jatkumo Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun väliselle yhteistyölle. Väylän pääasiallinen tavoite oli edistää Salon talousalueen nuorten työttömien työllistymistä ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden verkostoitumista työmarkkinoille ja elinkeinoelämään. Turun ammattikorkeakoulussa Väylä-hanketta toteutettiin kahden tutkimusryhmän yhteistyönä. Osallisena olivat Terveyden ja hyvinvoinnin sektorilta Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus tutkimusryhmä ja Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilta Yrittäjyys ja arvonluonti -tutkimusryhmä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *