Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Teemamatkailusta eväitä saaristomatkailutoiminnan kehittämiseen

12.03.2019

Saaristo on yrittäjälle varsinainen mahdollisuuksien aarreaitta. Saariston kauneus ja monipuolisuus luovat jo itsessään nostetta matkailulle. Siinä missä tarjonnan runsaus tuo mahdollisuuksia, asettaa se kuitenkin myös haasteita yrittäjyydelle sesonkiluonteisuuden ohella. Saaristoyrittäjän on hyvä olla moniosaaja, mutta toisaalta pystyä profiloimaan antiaan matkustajia houkutellakseen. Saariston kaunis luonto, hiljaisuus ja raikas ilma toki houkuttelevat itsessään, mutta nykymatkailijan toiveisiin vastaaminen erilaisten kohteiden runsaudensarven keskellä vaatii myös erikoistumista ja monipuolista tarjontaa, kuten harrastusmahdollisuuksia ja mielenkiintoisia sisältöjä.

Saaristoyrittäjän on hyvä olla moniosaaja, mutta toisaalta pystyä profiloimaan antiaan matkustajia houkutellakseen.

Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa ja pääosin EU:n Central Baltic Programme -ohjelmasta rahoitetussa Footprints of Defence in the Archipelago (DefenceArch) -hankkeessa kehitettiin saariston puolustushistorialliseen perintöön keskittyvää teemamatkailua. Kehitystyön kohteena oli neljä erilaista puolustushistoriallista kohdetta: Turun saaristossa Örön linnakesaaren eteläosa, Korpoströmissä Saaristokeskuksen alue, Bomarsundin linnoitusalue Ahvenanmaalla sekä Gålön saarella Tukholman lähistöllä sijaitseva toisen maailmansodan aikainen hylkeiden koulutuskeskus. Hankkeen päätavoite olikin lisätä kohteiden tunnettuutta sekä kasvattaa niiden elämysarvoa ja matkailutuloa, luontoarvoja unohtamatta ja paikallista yrittäjyyttä tukien.

Kuva Turun saariston Örön linnakesaarelta.

Kuva Bomarsundin linnoitusalueelta Ahvenanmaalta.

Teemamatkailuista uusia mahdollisuuksia matkailuyrittäjille

Teemamatkailu on tänä päivänä yksi merkittävimmistä matkailualan trendeistä. Siinä missä menneinä vuosina matkailijaa usein houkutti matkustamisen helppous, etsii nykymatkaaja yksilöllisiä kokemuksia, alkuperäistä luontoa ja aitoja kulttuurielämyksiä.

Teemamatkailua määrittääkin usein vahva arvopohja ja sopusointu sekä luonnon että sosiaalisten ja yhteisöllisten arvojen kanssa. Teemamatkailun ytimessä on matkan sisällön räätälöinti vastaamaan matkailijan tarpeita ja toiveita. Esimerkiksi kulttuurimatkailussa matkailijaa motivoi ensisijaisesti matkakohteen kulttuuri ja kulttuuriperintö ja niihin liittyvät kokemukset ja aktiviteetit.

Nykymatkaaja etsii yksilöllisiä kokemuksia, alkuperäistä luontoa ja aitoja kulttuurielämyksiä.

Matkailuyrittäjälle saariston teemamatkailu tarjoaa luonnollisesti sekä mahdollisuuksia että haasteita.  Saaristo on perinteisesti tunnettu kauniista ja ainutlaatuisesta luonnostaan. Moninaiset kulttuuriset ja historialliset saaristonähtävyydet tarjoavat lisäksi runsaasti mielenkiintoisia sisältöjä ja mahdollisuuden monipuolistaa yrittäjien aktiviteettitarjontaa.

Saariston antia matkailijalle ei kuitenkaan välttämättä ole kovin helppo hahmottaa. Teemamatkailuun keskittyminen tarjoaakin yrittäjälle useita vaihtoehtoja profiloitua paitsi palvelukokonaisuuksien kautta myös markkinointimielessä. Erityisteemoja esiin nostamalla voidaan erottua esimerkiksi puhtaasti luonnonarvoilla markkinoitavista kohteista ja samalla vedota moniin eri kohderyhmiin.

Korpoström. Kuvassa muistomerkkinä toimiva takorautaristi vuoden 1743 käydystä taistelusta Venäjän ja Ruotsin välillä.

Puolustushistoriasta nostetta saaristoyrittämiseen

DefenceArch-hankkeessa teemamatkailu kietoutui Itämeren puolustushistorian ympärille. Yksi hankkeen kehityskohteista, Tukholman eteläpuolella sijaitseva Gålön hyljeasema oli kokonaisvaltaisen kunnostuksen ja kasvojenkohotuksen tarpeessa. Toisen maailmansodan aikana paikalla toimi salainen Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, jossa hylkeitä koulutettiin bongaamaan alueella liikkuvia vieraan vallan sukellusveneitä.

Sittemmin kohde on jäänyt vähälle käytölle ja esimerkiksi vanhat laiturirakenteet ovat päässeet ränsistymään. Hankkeen puitteissa tämä saariston rauhaa henkivä kohde kunnostettiin ja salaisesta sota-ajan operaatiosta kertovat tarinat koostettiin matkailijoiden koettaviksi sekä fyysisten opasteiden että digitaalisten sisältöjen muodossa.

Kuvassa Tukholman eteläpuolella sijaitseva Gålön hyljeasema.
Toisen maailmansodan aikana paikalla toimi salainen Ruotsin armeijan hylkeiden koulutuskeskus, jossa hylkeitä koulutettiin bongaamaan alueella liikkuvia vieraan vallan sukellusveneitä.

Hyljeasema ei ollut yleisölle avoinna hankkeen alkaessa, joten yrittäjän löytäminen kohdetta luotsaamaan tiedostettiin olennaiseksi avaintekijäksi paikan kehitykselle jo hankkeen alkumetreillä. Tukholman saaristosäätiössä Gälön hyljeaseman kunnostuksesta vastaava projektipäällikkö Pia Berg painottaa hyvän kommunikaation merkitystä, kun halutaan löytää juuri sopiva yrittäjä kulttuurihistorialliseen kohteeseen.

On tärkeää, että kohteen omistajan ja yrittäjän välinen dialogi on avointa ja perustuu luottamukseen. Puolustushistoriallisen matkailukohteen kehittämisessä sekä kohteen omistajan että yrittäjän kehittämisvisioiden tulee olla yhteneväisiä – tarkoitus on kuitenkin säilyttää vanha kulttuuriperintö, mutta samalla luoda nykymatkailijaa miellyttävät puitteet esimerkiksi majoituksen suhteen. Toisaalta yrittäjän tulee saada vapaus kehittää kohdetta houkuttelemaan eri tyyppisten matkailijoiden toiveita. Gälön hyljeasemalla yrittäjä päätyi esimerkiksi järjestämään SUP-lautoja, soutuveneitä ja kalastusvälineitä matkailijoiden käyttöön. Näin vaikkapa perheen eri ikäiset lapset löytävät mukavaa puuhaa ja alueella viihtyy vaikka pidempäänkin.

Puolustushistoriallisen matkailukohteen kehittämisessä sekä kohteen omistajan että yrittäjän kehittämisvisioiden tulee olla yhteneväisiä – tarkoitus on kuitenkin säilyttää vanha kulttuuriperintö, mutta samalla luoda nykymatkailijaa miellyttävät puitteet esimerkiksi majoituksen suhteen.

Tukholman saaaristosäätiö oli hankkeen puitteissa huolehtinut kohteen rakennusten kunnostuksesta. Yrittäjien tehtäväksi jäikin tehdä hyljeasemasta houkutteleva kohde matkailijoille. Pia Bergin mukaan yrittäjän valinnassa onkin oleellista se, että yrittäjä omaa ideoita ja näkemystä kohteen kehittämisestä. Lisäksi tarvitaan tuntemusta paikan historiasta ja siitä, miten sitä voidaan parhaiten hyödyntää kohteen markkinoinnissa.

Puolustushistoriallisesti ainutlaatuinen Gålö on jo lähtökohtaisesti mielenkiintoinen ja jännittävä kohde. Hankkeen puitteissa tämä ainutlaatuinen puolustushistoriallinen perintö tuotiin eloon digitaalisten sisältöjen ja tarinoiden avulla. Hankkeen puitteissa kehitetty Coastal Past – mobiilisovellus opastaa vierailijaa hylkeiden kouluttamisen maailmaan toisen maailmansodan aikana ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kohteeseen jo ennen matkaa.

Saariston kulttuurihistoria kilpailuvaltiksi – eväitä sisältöjen luomiseen

Kilpailu matkailualalla kasvaa alati matkailijoiden etsiessä yksilöllisiä kokemuksia ja aktiviteetteja. Yrittäjän näkökulmasta on olennaista viestiä Itämeren puolustushistoriallisesta perinnöstä kiinnostavalla tavalla ja tarjota asiakkaalle helposti löytyvää, ajantasaista ja kiinnostavaa sisältöä näistä kohteista sekä ennen matkaa että matkan aikana. Teemoitettu tarjonta tuokin matkailutuotteisiin yrittäjän tarvitsemaa elämyksellistä sisältöä, jonka avulla ohjata matkailijaa kohteen valinnassa.

DefenceArch-hankkeen aikana tunnistettiin ongelmaksi se, että saariston kohteista on usein hankalaa löytää ajantasaista tietoa etenkään muilla kuin kahdella kotimaisella kielellä. Tämä siitä huolimatta, että saaristossakin matkailijavirtojen ennustetaan tulevan jatkossa yhä enemmän ulkomailta.

Yrittäjän kannattaakin panostaa sisältömarkkinointiin useammalla kielellä ja tarjota asiakkaita houkuttelevaa, ajantasaista ja helposti löytyvää sisältöä sekä ennen matkaa että sen aikana. Digitaalisten sisältöjen merkitystä ei voi liikaa korostaa – esimerkiksi muutaman minuutin video voi olla omiaan luomaan matkailijalle houkuttelevan kuvan saaristokohteesta perinteisten nettisivutekstien sijaan kohteiden paljouden keskellä.

Yrittäjän kannattaakin panostaa sisältömarkkinointiin useammalla kielellä ja tarjota asiakkaita houkuttelevaa, ajantasaista ja helposti löytyvää sisältöä sekä ennen matkaa että sen aikana.

Matkailuyrityksille uusia näkökulmia teemamatkailuun antaa DefenceArch-hankkeen julkaisu neljän saaristokohteen kehittämisestä: https://readymag.com/coastalpast/974041/

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *