Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Yrittäjyys osana opintoja ja innovaatiotoimintaa

01.04.2021

Turun ammattikorkeakoulu on yrittäjyyden edistämisen edelläkävijä. Oman yrittäjyysosaamisen vahvistaminen, liiketoimintaosaamisen ja eri alojen substanssiosaamisen kehittäminen aidoissa toimintaympäristöissä on ollut mahdollista jo vajaan parinkymmenen vuoden ajan. Toiminta on kehittynyt yksittäisistä kokeiluista nykyisiin lähes rajattomat mahdollisuudet tarjoaviin puitteisiin. Omaa visiota on mahdollista toteuttaa yrittäjänä tuetusti opiskeluaikana, ja tutkimuspohjaisesta innovaatiosta on mahdollista nostaa huipputason liiketoimintaa. Artikkelissa luodaan katsaus Turun ammattikorkeakoulun moninaiseen yrittäjyystoimintaan.

Opiskelijaosuuskuntien BisnesAkatemia

Osuuskunta on yhteisöllinen yritys, joka sopii erinomaisesti opiskeluympäristöksi. Turun ammattikorkeakoulussa on pitkät osuuskuntatoiminnan periaatteet. Ensimmäiset osuuskunnat tarjosivat mahdollisuuden toteuttaa omaa liiketoimintaa opintojen ohessa. Sittemmin osuuskuntatoiminnasta on tullut perusta innovatiivisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden oppimisympäristölle, BisnesAkatemialle.

BisnesAkatemian oppiminen perustuu opiskelijan aktiivisuuteen: omaan liiketoimintaan, yhteiseen tiedonrakentamiseen oppimistapahtumissa eli treeneissä, lukupiireihin ja omat tavoitteet määrittelevään oppimissopimukseen. Jokaisella BisnesAkatemian osuuskunnalla on oma valmentaja, joka haastaa tekemään ja tukee oppimista. Perinteisiä opettajia tai opetusta ei ole.

Turun AMK:n BisnesAkatemian yrittäjyyden opiskelua on takana 10 vuotta. Vuosittain BA:n käytännönläheisen suuntautumisen valitsee noin 60 liiketalouden opiskelijaa.

Teoria ja liike-elämän käytännöt kulkevat käsi kädessä BisnesAkatemiassa, ja tavoitteena on tuottaa maailmanluokan liiketoimintaosaajia. Tänä vuonna BisnesAkatemia on toiminut kymmenen vuotta, ja jättänyt vahvan osaamisen ja aktiivisuuden jäljen niin paikallistasolla kuin kansainvälisestikin. BisnesAkatemiasta on poikinut lukuisia opiskelijoiden perustamia yrityksiä.

Osuuskuntatoimintaa tai aktiivisia oppimisympäristöjä kaikilla aloilla

Osuuskuntatoiminnasta on kokemusta kaikilla Turun ammattikorkeakoulun toimialoilla. Taideakatemian osuuskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä produktioita, esiintymisiä ja opetusta osuuskunnan kautta. Salo ioT campuksella on juuri aloittanut uudenlainen osuuskuntatiimi, jossa ammattikorkeakoulun ja ammattiopistoan opiskelijat yhdistävät voimiaan. Myös tekniikan ja terveyden aloilla on aiempaa kokemusta osuuskuntatoiminnasta.

Osuuskuntatoiminnan lisäksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat kartuttaa yrittäjyysosaamistaan muissa aktiivisissa toimintaympäristöissä

Mahdollisuutta kehittää omaa yrittäjyysosaamistaan ja substanssiosaamistaan halutaan nyt laajentaa entisestään, ja monialaiset osuuskunnat tulevat varmasti luomaan taas uusia mahdollisuuksia myös tekniikan ja terveyden ja hyvinvoinnin aloille. Osuuskuntatoiminnan lisäksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat kartuttaa yrittäjyysosaamistaan muissa aktiivisissa toimintaympäristöissä kuten peli- ja IT-alan TheFirmassa, terveysalan Sun Hyvä Elämä-klinikalla ja tekniikan ja liiketoiminnan alojen Capstone-projekteissa ja projektipajatoiminnassa.

Yrittäjäyhteisö BusinessClubin palvelut opiskelijoille ja tutkimusryhmille

Koko ammattikorkeakoulun yhteinen BusinessClub (BC) on edistyksellinen yrittäjäyhteisö, jossa opiskelija voi suorittaa suuren osan korkeakoulututkinnostaan yhdistettynä omaan tavoitteelliseen yritystoimintaan. Yrittäjyyden opinnollistaminen on tärkeä osa BusinessClubin toimintaa.

BusinessClubissa opiskelija voi suorittaa suuren osan korkeakoulututkinnostaan yhdistettynä omaan tavoitteelliseen yritystoimintaansa

BusinessClub palvelee yritystoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita yritystoiminnan eri vaiheissa sekä tutkimusryhmiä mm. kaupallistamaan innovaatioita. Kaikille on tarjolla mentorointiprosessi, jossa mentoriksi saa kokeneen yrittäjän tai asiantuntijan.

BC tarjoaa myös paljon muita aktiviteetteja kuten koulutuksia, asiantuntijayhteyksiä, verkostoitumistilaisuuksia, kansainvälisiä businessleirejä, yhteisöllisiä toimitiloja ja muuta aktiivista toimintaa yhdessä alueen yrittäjäekosysteemin kanssa.

BusinessClub palvelee yritystoiminnasta kiinnostuneita opiskelijoita yritystoiminnan eri vaiheissa sekä tutkimusryhmiä mm. innovaatioiden kaupallistamisessa.

BusinessClubissa luodaan rohkeita yrittäjiä ja kehitetään kasvun edellytykset omaavaa liiketoimintaa. Liike-elämän kumppanuudet ovat bisneksessä tärkeitä. Turun ammattikorkeakoulu on mm. Kakola Yhtiöiden kumppanina järjestänyt Kakolan ainutlaatuisessa ympäristössä innovaatiotapahtumia, koulutustapahtumia ja vierailuja kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyössä Kakola Yhtiöiden kanssa on syntynyt suuri määrä opintosuorituksia ja yrittäjyysosaamista.

Jatkajakoulu yritysten omistajavaihdoksiin

Jatkajakouluohjelmaa on Turun ammattikorkeakoulussa toteutettu jo yli kymmenen vuotta. Yhdessä Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa toteutettava ohjelma antaa valmiuksia yritysten omistajavaihdosprosessiin. Olemme olleet myös mukana kehittämässä kansallisia omistajavaihdospalveluita kasvaviin valtakunnallisiin tarpeisiin.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset menestyä yrittäjinä

Moni yritys etsii jatkajaa, ja ammattikorkeakoulusta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset menestyä yrittäjinä, nostaa perinteisiä yrityksiä uudelle tasolle.

Kansainvälinen opiskelijayrittäjyyskilpailu GSEA

Omaa yrittäjyysosaamista ja liiketoiminnan menestystä mitataan jatkuvasti markkinoilla. Kilpailutapahtumat antavat mahdollisuuden mitata omaa osaamista, asennetta ja innovatiivisuutta. Palaute mahdollistaa kehittymisen. Turun AMK on järjestänyt kansainvälisen GSEA-opiskelijayrittäjyyskilpailun Suomen-osakilpailun korkeakouluopiskelijoille jo viitenä vuotena peräkkäin.

Vuonna 2020 GSEA-kilpailussa yllettiin historialliseen tulokseen, kun Turun AMK:n kilpailija pääsi seitsemän parhaan joukkoon globaalissa finaalissa.

Kilpailussa pyritään löytämään karismaattisia yrittäjäpersoonallisuuksia, joilla on mahdollisuus tehdä kansainvälinen läpimurto. Suomen osakilpailun voittaja saa palkinnoksi kilpailumatkan finaalitapahtumaan ulkomaille. Rahapalkintojen lisäksi tarjolla on tärkeää verkostoa ja maailmanluokan sparraajia.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat menestyneet kilpailussa ja edustaneet Suomea ulkomailla yhteensä neljä kertaa. Paras menestys on tullut vuonna 2020, kun Turun AMK:n kilpailija pääsi seitsemän parhaan joukkoon globaalissa finaalissa.

Yrittäjyyden intoa jaetaan – myös alumnit mukana

Osaamisen jakaminen ja vertaistuki ovat korvaamattomia yrittäjyydessä. Turun AMK:ssa toimii yritysagentteja. Nämä yritysagentit ovat opiskelijoita, jotka levittävät tietoa yrittäjyyden mahdollisuuksista ja yrittäjille suunnatuista palveluista oppilaitoksen sisällä. Yrittäjyyttä opiskelevat ovat myös innokkaita auttamaan kaikkien alojen opiskelijoita saamaan omat liikeideansa lentoon. Käytännön esimerkkinä yritysagenttitoiminnasta on BisnesAkatemian ja TradeTaseen opiskelijoiden sparraukset muiden alojen osuuskunnille.

Turun ammattikorkeakoulun yrittäjyystoimijat haluavat luoda vahvoja verkostoja hankkeissa, yhteistyössä yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yrittäjätarinat sytyttävät aina. Edistyneitä opiskelijayrittäjiä ja muita yrittäjiä pyydetäänkin jakamaan kokemuksiaan kiinnostuneille.  Myös BisnesAkatemiassa kehitetään alumnitoimintaa järjestelmällisesti. On kerätty aktiivisten, liike-elämässä menestyneiden alumnien joukko, jotka tukevat BisnesAkatemiassa opiskelevia ja tuovat liike-elämän uusimmat tuulet mukanaan. BisnesAkatemiassa on myös alumniseinä, josta opiskelija löytää helposti kontaktin.

BisnesAkatemiassa on alumniseinä, josta opiskelija löytää helposti kontaktin.

Verkostot ovat äärimmäisen tärkeitä myös opiskelijayritysten valmentajille, BisnesMentoreille ja muille yrittäjyyden parissa työskenteleville. Jatkuvasti syntyy uutta tietoa, ja aallon harjalla on pysyttävä.

Luomme vahvoja verkostoja hankkeissa, yhteistyössä yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sekä toimimalla aktiivisesti yrittäjinä ja vaikuttajina kotimaassa ja kansainvälisesti. Businessmentorit kehittävät myös itseään jatkuvasti. Osa toimii itse aktiivisesti yrittäjinä omilla toimialoillaan, ja kaikki kehittävät osaamistaan asiakastyössä, hankkeissa ja monipuolisessa yhteistyössä yrittäjyyden parhaiden asiantuntijoiden kanssa korkeakouluissa, liike-elämässä ja yrittäjien verkostoissa ja yrittäjäjärjestössä.

Yrittäjyys ja tutkimus

Yrittäjyyttä kehitetään aktiivisesti tutkimusryhmissä. Useat hankkeet tuovat yrittäjyyteen uusia työkaluja ja mahdollistavat yrittäjien ja yritysten jatkuvan kehittymisen. Hankkeiden aiheet nousevat aina ajankohtaisista kotimaisista ja kansainvälisistä tarpeista. Hankkeissa syntyy paljon uutta osaamista ja hyödyllisiä verkostoja.

Kymmenissä Turun AMK:n tutkimusryhmissä syntyvät innovaatiot tarvitsevat myös yrittäjyysosaamista, sillä kaupallistamiseen lähtevä monipuolinen yrittäjätiimi voi luoda omasta innovaatiostamme kansainvälisen menestyksen. BusinessClub tukee tutkimuspohjaista yrittäjyyttä järjestämällä StartUp-koulutuksia, luomalla mentorointiprosessin ja auttamalla löytämään yritystoiminnan parhaat asiantuntijat ja rahoituslähteet.

Onnistuaksemme tarvitsemme Teitä kaikkia. Tukemalla toisiamme opimme myös itse joka päivä.

Kokeneista opiskelijoista löydämme myös tutkimuspohjaisten innovaatioiden kaupallistamisen avainhenkilöitä. Turun ammattikorkeakoulun valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat ovat esimerkiksi suorittaneet harjoitteluaan ja opinnäytetyötään, sekä työllistyneet Turun yliopiston kaupallistamisprojekteissa.

Onnistuaksemme tarvitsemme Teitä kaikkia. Tukemalla toisiamme opimme myös itse joka päivä. Yrittäjyys ei ole pelkkää nousukiitoa, jokaiseen kasvutarinaan kuuluvat myös haasteet ja epäonnistumiset. Ne meidän pitää oppia ottamaan ”koulutusaskeleina”, joiden jälkeen olemme entistä vahvempia. Usko itseesi ja kaveriisi myös haastavina hetkinä.

Esimerkkejä ajankohtaisista hankkeista

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta – yrittäjyyden aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yrittäjyyden opinnollistaminen (AHOT-OPIT). Hankkeessa syntyy sähköinen YOOP-työkalu yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen.

Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen (KEMUSOTE) tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kartoitetaan muun muassa osuuskuntatoiminnan soveltuvuutta ja laaditaan toimintasuunnitelma sote- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi haja-asutusalueille. Tarkoitus on tuoda yhteen eri näkemyksiä ja intressejä edustavat toimijat ja löytää keino toteuttaa saariston sote- ja hyvinvointipalvelut yrittäjälähtöisellä tavalla, joka tuo työntekijöille joustavan työn ja palveluiden käyttäjille hyvät palvelut ja maksajalle kustannustehokkuutta.

Nyrdi – Menestystä jatkossakin yli 50-vuotiaille naisyrittäjille tarjoaa digitalisaation mahdollisuuksia pk-yrityksille kasvattamaan tuottavuutta ja tuloksellisuutta, ja samalla parantamaan hyvinvointia. Hanke kannustaa naisten yrityksiä kasvuun Covid-19 aiheuttamista haasteista huolimatta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.

 

Muuta mielenkiintoista:

Engineering Entrepreneurship

Yrittäjyyden edistämisen uutena askeleena on lähdössä liikkeelle CDIO standardin mukaisen Engineering Entrepreneurshipin kehittäminen Tekniikan ja liiketoiminnan alueella. Tekniikan yrityksillä on Suomessa ja vientimarkkinoillamme erittäin vahva jalansija, ja tälle perustalle ja kehitykselle haluamme jatkoa tuorein ajatuksin.

Tekniikan osaamisessamme ja opiskelijoissamme on valtava potentiaali uuden liiketoiminnan luomiselle. Meillä Turun ammattikorkeakoulussa on erinomaisia esimerkkejä teknologiayrityksistä, mutta tätä toimialaa haluamme laajentaa aktiivisilla toimenpiteillä.

Tutustu myös juhlavuoden TALK Yrittäjyys magazineen ja lue lisää juttuja yrittäjyyteen liittyen.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *