Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Bioanalyytikkokoulutuksen palvelulaboratorio on moderni oppimisympäristö

28.06.2021

Ajanmukainen oppimisympäristö integroi teoriatiedon, oppilaitoksessa toteutuvan käytännön harjoittelun ja työelämäyhteistyön. Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksen palvelulaboratorio on kerännyt kehuja opiskelijoiden keskuudessa. Sen nähdään valmistavan opiskelijoita työelämän tarpeisiin tavoitteensa mukaisesti.

Palvelulaboratorio tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia erilaisten projektien parissa yhdessä yritysten sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimipiste sijaitsee Medisiina D -monikäyttäjärakennuksessa, Turun yliopistollisen keskussairaalan tuntumassa.

Saman katon alla on myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston ja Auria Biopankin toimintoja, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön näiden toimijoiden kanssa. Yhteistyöprojekteja, yksittäisitä näytteenotoista jopa satojen tutkittavien tutkimuskäyntien suorittamiseen, onkin monia, ja niiden kesto vaihtelee lyhyistä, kertaluontoisista projekteista vuosien mittaiseen yhteistyöhön.

Laboratoriotyöskentely laajentaa työelämäverkostoja

Työskentely palvelulaboratoriossa sekä erilaisten projektien suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoitteellista. Se kehittää opiskelijoiden itsenäistä päätöksentekoa, laajentaa työelämäverkostoja sekä antaa valmiuksia itsenäiseen ja yrittäjähenkiseen toimintaan. Palvelulaboratorio vastaa terveyspalveluiden kasvavaan kysyntään ja täydentää jo olemassa olevia palveluita.

Palvelulaboratoriossa opiskelija suorittaa kolmelle lukukaudelle hajautetun harjoittelujakson (laajuus 10 opintopistettä). Koulun laboratoriossa työskentelyn lisäksi opiskelija voi suorittaa projektiosaamisen opintojaksoa opettamalla, sillä pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat toimivat opettajien kanssa teoria- ja laboraatiotuntien ohjaajina. Opiskelijaohjaajat hyödyntävät monipuolisissa ohjaus- ja opetustilanteissa hankkimiaan tietoja, taitoja ja oppimiskokemuksia työskennellessään itsenäisesti ja projektiryhmässä.

Asiakasnäytteenotto palvelulaboratoriossa toteutetaan alusta loppuun, potilaan tunnistamisesta tulosten analysointiin ja lähettämiseen, opiskelijatyönä opettajien valvonnassa. Laboratoriossa työskentelevät yhtäaikaisesti eri vuosikurssien opiskelijat. Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat vastaavat näytteenottotoiminnasta ja projektien suunnittelusta, ja toisen vuoden opiskelijat analysoivat näytteet yhdessä ohjaajien kanssa, osana kliinisen kemian laboraatioita.

 

Kuvituskuva, jossa kännykkä ja kaksi bakteeriviljelmää.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueen lukiolaiset ovat päässeet tutustumaan konkreettisesti laboratoriotyöhön tekemällä bakteeriviljelyitä puhelimistaan, ja peruskoululaiset esimerkiksi pipetointiharjoituksissa opetuslaboratorioissamme. Yhteistyöprojekteihin kuuluu myös Turun Seudun Urheiluakatemian opiskelijoiden laboratorionäytteenotto ja -analysointi.

Työelämän tarpeet muuttuvat – opiskelijat kehitystyön keskiössä

Palvelulaboratorion toiminta on vielä uutta, joten kehitettävää riittää. Kehittämällä omaa toimintaamme voimme vastata työelämän tarpeiden muutoksiin. Työelämä vaatii yhä valmiimpia työntekijöitä, ja muuttuvassa maailmassa työntekijöiden on oltava valmiita mukautumaan uusiin asioihin, oli kyseessä sitten uusi laite tai kokonaan uusi toimintamalli.

Avainasemassa kehitystyössä ovat opiskelijat itse. Kehittämisprosessi on osa oppimista, sillä toiminnan avulla opiskelijat näkevät, millaista laboratoriotutkimusprosessin toteuttaminen on ja mitä kaikkea se vaatii. Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan toimintaan esimerkiksi laatimalla laboratoriomanuaalit projekteihin, pohtimalla kehitysideoita ja mainontaa sekä kirjaamalla projektien loppuraportteihin hyviksi havaittuja ja kehittämistä vaativia kohteita.

Palvelulaboratorio on kerännyt kehuja opiskelijoiden parissa. Toiminta koetaan myös muun muassa tasapuolisuuden ylläpitäjänä, sillä kaikilla opiskelijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta työskennellä oman alan töissä opintojen ohella.

Käytännössä oppiminen on ensisijaisen tärkeää

Tuomalla työelämälähtöisyyden osaksi opintoja on mahdollista entistä paremmin integroida opiskelijat osaksi työelämää jo opiskelun aikana. Opiskelijat näkevät koko laboratoriotutkimusprosessin alusta loppuun, joten kaikki vaiheet, jotka vaaditaan luotettavan ja laadukkaan tutkimustuloksen saavuttamiseksi, tulevat tutuiksi. Näytteenoton lisäksi opiskelijat analysoivat näytteet ja vastaavat niistä itse, joten toiminnasta kokonaisuutena on mahdollista saada kattava kuva.

Palvelulaboratoriotoiminnan toteuttamisen koetaan vaativan vastuullisuutta ja ongelmanratkaisukykyä työyhteisössä, jossa jokaisen työntekijän panos on tärkeä. Esille nostetaan myös prosessin preanalyyttisen vaiheen tärkeys, sillä sen vaikutusta tuloksen osalta ei voi korostaa liikaa.

Jokainen mahdollisuus lisätä harjoittelun kautta oppimista on sijoitus tulevan ammattilaisen osaamiseen. Yhdessä voimme rakentaa uuden ja monipuolisen oppimisympäristön, joka auttaa kouluttamaan entistä ammattitaitoisempia ja motivoituneempia työntekijöitä. Käytännön harjoittelu korkeakoulun tiloissa myös vähentää osaltaan alan harjoittelupaikkoihin kohdistuvaa painetta, kun osa harjoittelusta on mahdollista suorittaa koulussa.

Sun hyvä elämä -palvelukonsepti

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa terveys- ja hyvinvointipalveluja yksityisasiakkaille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelukonseptin alle on koottu opiskelijatyönä toteutettavia monipuolisia palveluja. Palvelukonsepti auttaa alueen asiakkaita huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja tarjoaa opiskelijoille moniammatillisen harjoitteluympäristön ja mahdollisuuden hankkia työelämäkokemuksia.

Sun hyvä elämä -kokonaisuuden verkkosivustolta löytyvät palvelulaboratorion tarjolla olevat laboratoriotutkimukset, tutkimuspaketit ja ohjeet ajanvaraukseen. Kupittaalla keskeisellä paikalla sijaitseva Medisiina D on asiakkaiden helposti saavutettavissa.

Tutustu Sun hyvä elämä -sivustoon.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *