Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Rakennetaan yhdessä varsinaissuomalaisten hyvinvointia

12.05.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa linjannut tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämistarpeita, jotka tukevat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista. Turun ammattikorkeakoulu vastaa ministeriöiden haasteeseen luomalla uudenlaisia osaamisen kehittämisen rakenteita työelämän ja korkeakoulun välille.

Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin sektorilla on yli 2 000 opiskelijaa ja lähes 200 asiantuntijaa. Rakennamme innovatiivisia oppimisympäristöjä ja uusia pedagogisia ratkaisuja opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin yhdessä kumppaneidemme kanssa. Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin muutoksen avulla pystymme tukemaan entistä suunnitelmallisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaksi kehittymistä ja asiantuntijoiden urapolkumalleja.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalta vaaditaan sellaisia osaamisen ulottuvuuksia, jotka eivät ole suoranaisesti ammattialasidonnaisia, perinteisiä alaan kuuluvia taitoja. Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektori pitää erityisen tärkeänä sitä, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on taito mukautua muuttuviin vaatimuksiin ja kyky tarttua tulevaisuuden haasteisiin.

Tuemme alueen asukkaiden hyvän elämän edellytyksiä.

Ammatillisen osaamisen lisäksi ammattilaiselta vaaditaan asiakaslähtöistä lähestymistapaa, vahvaa eettistä ja moniammatillista näkemystä, viestintä- ja tiimityötaitoja, luovuutta, digitalisaatio- ja teknologiaosaamista sekä kestävän kehityksen mukaista ympäristöajattelua. Lisäämällä työssä tapahtuvaa oppimista pyrimme ennakoimaan ja vastaamaan tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeisiin yhä joustavammin ja nopeammin. Tuemme samalla alueemme asukkaiden hyvän elämän edellytyksiä yhteiskunnan jatkuvan kehityksen keskellä.

 

Opiskelijat tarkistamassa analyysin tuloksia laboratoriotiloissa.

Turun AMK on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme mukana kehittämässä alueemme vetovoimaisuutta ja tulevaisuuden palvelujärjestelmiä. Kuva: Antti Ala-Könni

 

Terveys- ja hyvinvointipalvelut kaikkien käytössä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö myönsi Turun ammattikorkeakoululle luvan yksityisen terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseen. Turun AMK sai toimiluvan ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa.

Aluehallintoviraston myöntävät luvat sekä Kupittaan kampusalueen uudet tilat ICT-Cityssä ja Medisiina D:ssä mahdollistavat uudenlaisen palvelukonseptin, jossa palveluntuottaminen ja oppiminen nivoutuvat tiukasti yhteen. Sun hyvä elämä -nimellä kulkeva palvelukokonaisuus tuottaa hyvinvointia lisääviä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita sekä asiantuntijatyötä. Palvelut toteutetaan asiantuntijapalveluna tai opiskelijatyönä ammattilaisen ohjauksessa.

Palveluntarjonta on tuotu näkyväksi helmikuussa avatulla Sun hyvä elämä -sivustolla. Turun AMK:n palveluliiketoiminta on tauolla vallitsevien poikkeusolojen vuoksi, mutta toivottavasti lähitulevaisuudessa asiakkaan on jälleen mahdollista varata itselleen aika näytteenotto- ja laboratoriopalveluihin, fysio- ja toimintaterapiapalveluihin sekä kunnon, liikkumisen ja toimintakyvyn testauksiin. Sivustolla voi lisäksi tutustua erilaisiin esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuihin.

Lupa yritysmuotoisten terveyspalveluiden tuottamiseen koskee myös suuhygienistin vastaanottoa, mutta ajanvaraus aukeaa vasta, kun koronavirustilanne sen sallii ja toiminta saadaan organisoitua. Tähän mennessä Turun AMK:n StuDentalharjoitteluklinikalla on hoidettu Turun kaupungin suun terveydenhuollon asiakkaita sopimuksesta.

Olemme parhaillaan luomassa Sun hyvä elämä -palvelukonseptin alle klinikkaa, josta rakentuu uusi moniammatillinen harjoitteluympäristö Terveys ja hyvinvointi -sektorin opiskelijoille. Pystymme Sun hyvä elämä -klinikan ansiosta vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeammin, tehokkaammin ja monipuolisemmin sekä tarjoamaan opiskelijoillemme ympäristön, jossa voi harjoitella yrittäjyyteen vaadittavia taitoja moniammatillisissa tiimeissä. Klinikkatoiminnan on tarkoitus alkaa syksyllä, ja sitä myötä myös Turun AMK:n henkilökunnalle tarjoutuu uusia työhyvinvoinnin palveluita.

 

Bioanalyytikko-opiskelijoita ottamassa näytteitä.

Sun hyvä elämä -terveyspalvelut tuotetaan asiantuntijapalveluna tai opiskelijatyönä, jota valvoo ja ohjaa kokenut opettaja tai alan ammattilainen. Kuva: Antti Ala-Könni

 

Luentosaleista aitoihin asiakaskohtaamisiin

Sun hyvän elämä -palvelukonseptin avulla voimme luoda yhdessä uudenlaista pedagogiikkaa uudenlaisissa oppimisympäristöissä, lähellä asiakasta. Olemme ennen kaikkea koulutusorganisaatio, ja liiketoiminta mahdollistaa opiskelijoillemme vielä paremman oppimisen.

Oppiminen tapahtuu autenttisissa asiakas- ja potilastilanteissa.

Palveluiden tuottaminen tuo opiskelijoillemme uuden tiedon kiinnittymisen käytäntöön nopeasti, jolloin luentosalien tilalle tulee aitoja asiakas- ja potilastilanteita. Opettajille tämä mahdollistaa kauan kaivatun aidon käytännön työkentän, jossa kliinisen työelämätaitojen ylläpitäminen ja kehittyminen varmistuvat. Moniammatillisen asiantuntijuuden jakaminen tapahtuu luonnollisimmillaan juuri autenttisissa asiakas-, potilas- ja palveluympäristöissä.

Uudenlaisten oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin muutoksen avulla pystymme tukemaan entistä paremmin myös opiskelijoidemme kehittymistä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaajiksi. Opiskelijoillemme annetaan aikaa yksilöllisiin kohtaamisiin asiakkaan tai potilaan kanssa. Tarjoamme apua terveyteen ja hyvinvointiin kaikenikäisille yhdistämällä opiskelijoidemme ja asiantuntijoidemme innovatiiviset ideat sekä työelämästä tulevat toimeksiannot.

 

Ylpeydenaiheena vahva TKI-osaaminen

Turun AMK:n yksityisten terveydenhuollon palveluiden tuottaminen mahdollistaa nykyistäkin tiiviimmän yhteistyön alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tarjoamme yritysten ja yhteisöjen käyttöön moderneja oppimis-, laboratorio- ja simulaatioympäristöjä sekä asiantuntijapalveluja laajalla skaalalla terveysalan simulaatioista hammastekniikkaan. Tähtäämme innovaatiovalmiuksien kehittämiseen yhdistämällä oppimista ja opetusta työelämään ja tutkimus- ja kehitystyöhön.

TKI:ssa kohtaavat työelämän kehittämistoiveet ja opiskelijoiden tuoreet ideat.

Moniammatillisten oppimisympäristöjen avulla lisäämme myös työelämän kanssa tapahtuvaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä (TKI). Raudanluja TKI-osaaminen on ylpeydenaiheitamme. Siinä kohtaavat työelämän kehittämistoiveet, opiskelijoiden tuoreet ideat, opettajien asiantuntemus sekä projektiammattilaisten kokemus kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Hyvä elämä on paitsi strateginen painopistealueemme myös tärkeä yhteinen tavoitteemme. Siksi on erityisen hienoa, että olemme jatkossa vastaamassa omilla palveluillamme alueemme sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin yhdessä innokkaiden ja luovuutta uhkuvien opiskelijoidemme kanssa.

 

Suuhyenistiopiskelija puhdistamassa työvälineitä.

Moniammatillinen oppiminen tapahtuu aidoissa sote-alojen työelämäympäristöissä yhteistyössä palveluntarjoajan ja asiakkaiden/potilaiden kanssa. Kuva: Aleksi Rajamäki

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *