Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Campuskoti Merihelmi tukee hoitotyön opiskelijoiden osaamisen kasvua Salon IoT Campuksella

30.11.2022

Salon IoT Campukselle valmistuu Salon kaupungin uusi ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Campuskoti Merihelmi. Vuoden 2022 ajan Salon hoitotyön opettajatiimi on tutkinut, suunnitellut ja innovoinut uusia toteutustapoja opintoihin yhteistyössä Salon kaupungin ikäihmisten palveluiden asiantuntijoiden kanssa. Sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät opiskelemaan autenttiseen ympäristöön opintojen alusta lähtien.

 

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kaupunki ovat allekirjoittaneet yhteistyötä kehittävän ja vahvistavan kumppanuussopimuksen. Salon IoT Campukselle rakennetaan uusi tehostettu palveluasumisyksikkö, Campuskoti Merihelmi syksyllä 2022. Toiminta alkaa vuoden 2022 loppupuolella.

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoidon osaamisala ja Sini Elorannan johtama Arvokas vanhuus -tutkimusryhmä aloittaa samalla täysin uudenlaisen yhteistyön Campuskoti Merihelmen kanssa.  Tavoitteena on tiivistää korkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä. Sairaanhoitajaopiskelijat kytketään tiiviisti hoivayksikön toimintaan ja opiskelijat saavat tätä kautta autenttisen ympäristön oppimiselle.

Uutta toimintamallia on suunniteltu ja valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Turun AMK:n ja Salon kaupungin ikäihmisten palveluiden, erityisesti Anneli Pahdan, Salla Lindegrenin ja Susanna Kauniston, kanssa keväästä 2022 alkaen. Campuskodin suunnittelussa on alusta alkaen otettu huomioon korkeakouluyhteistyö ja siellä on esim. ainutlaatuinen oma etäyhteyksin varustettu huone opiskelijoille.

 

Teoria ja harjoittelu liittyvät tiukasti yhteen

 

Aikaisemmin sairaanhoitajaopiskelijat ovat opiskelleet koulussa teorian ja prekliinisten harjoittelujen avulla. Nykyisin opetus ja prekliininen harjoittelu tapahtuu korkeakoulussa, ja sen jälkeen opiskelijat siirtyvät noin 4 – 5 viikon kliiniselle harjoittelujaksolle vanhuspalveluihin. Uudessa toimintamallissa nämä taas yhdistetään ja toteutetaan hoivayksikössä yhden lukukauden aikana.  Sairaanhoitajaopiskelijat ja ensimmäisen lukukauden opettajat ovat osa Mericampuksen hoivayksikön arkea alusta lähtien.

 

Ovi auki Mericampus-hoivakodin tiloihin

 

Toimintaympäristössä tuetaan uutta tapaa opiskella: opiskelijat siirtävät aktiivisesti teoriaa käytäntöön sekä tuovat uutta tutkittua tietoa työntekijöille. Työntekijät puolestaan tuovat kokemuksensa ja osaamisensa opiskelijoiden käyttöön. Myös opettajat saavat kauan kaivatun jatkuvan yhteyden käytäntöön, mikä tukee heidän työtään. Aito vuoropuhelu mahdollistuu opettajien ja vanhuspalveluiden työntekijöiden välillä.

Campuskoti Merihelmessä yhdistyy asukas-, työntekijä- ja opiskelijaystävällinen hoiva- ja oppimisympäristö. Hoivakodissa kiinnitetään erityisesti huomiota eettisyyteen, hoitohenkilökunnan jaksamiseen, asukkaiden elämänlaatuun ja turvallisuuteen sekä opiskelijoiden oppimiseen.

 

Opiskeltavat aineet nivotaan kokonaisuudeksi

 

Oppiaineet jäsennellään uudelleen ensimmäisellä lukukaudella. Ne nivoutuvat aikaisempaa enemmän toisiinsa. Integroinnilla irralliset tiedonkappaleet kiinnittyvät toisiinsa ja samalla opiskelijoilla on mahdollisuus tarkastella asioita useammasta näkökulmasta yhtä aikaa. Näkökulmia ovat hoitotyön perusteiden lisäksi mm. lääkehoito, anatomia ja fysiologia, ravitsemus sekä viestintä ja vuorovaikutus ikääntyneen kanssa. Kaikkea tätä opiskelija pystyy toimintamallissa heti soveltamaan kliiniseen hoitotyöhön.

 

Tiimissä opitaan tehokkaammin kuin yksin

 

Uudessa toimintamallissa opiskelijat oppivat tiimeissä. Pedagogisena lähtökohtana on transformatiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan opiskelijat työskentelevät ja oppivat yhdessä vertaistensa kanssa ja heitä tukee ohjaajaryhmä. Tiimioppiminen tuo opiskelijoille uudenlaista vastuuta ja ongelmanratkaisukykyä ja samalla myös opiskelijoiden ryhmä- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

 

Ryhmätyössä opetellaan simulaationuken avulla hoitotyötä. Näkyvissä nukke ja opiskelijoiden kädet hoitamassa sitä.

 

Opiskelija nähdään aktiivisena osallistujana oppimisprosessissaan. Kliinisten taitojen lisäksi tulevalla ammattilaisella pitää olla taito mukautua työelämän muuttuviin vaatimuksiin ja kyky tarttua innovatiivisesti tulevaisuuden haasteisiin. Toimintamalli ohjaa opiskelijoita tähän suuntaan. Opetus ja oppiminen ovat osa jokapäiväistä toimintaa hoivayksikössä, ja opiskelijoiden osaamisen lisäämiseen osallistuvat niin työntekijät, opettajat kuin hoivakodin asukkaatkin. Kaiken oppimisen ytimenä ovat Campuskoti Merihelmen asukkaat.

 

Ensimmäiset sairaanhoitajaopiskelijat aloittavat opinnot uuden mallin mukaan 2023

 

Toimintamallin on tarkoitus olla pysyvä ja sitä kehitetään toiminnan aikana innovatiivisessa ilmapiirissä. Kehittämällä, integroimalla ja monipuolistamalla alan opintoihin sisältyvää harjoittelua yhdessä työelämän kanssa, sairaanhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus saada lisämotivaatiota opiskeluun ja aloittaa sosiaalistuminen omaan ammattiryhmään jo heti ensimmäisestä lukukaudesta lähtien.

Kun sairaanhoitajaopiskelijat ovat koko lukukauden vanhustenhoitotyössä itse käytännössä, siihen perehtymiseen jää enemmän aikaa. Väestön ikääntyessä vanhustenhoitotyön taitoa tarvitaan melkein jokaisessa työpaikassa, johon alan tuleva ammattilainen työelämässä voi päätyä.

 

Tämä artikkeli on osa Arvokas vanhuus -tutkimusryhmän toimintaa.

Kuvat: Turun AMK

Mitä pidit artikkelista?

5 kommenttia artikkelista “Campuskoti Merihelmi tukee hoitotyön opiskelijoiden osaamisen kasvua Salon IoT Campuksella

 1. ”Sairaanhoitajaopiskelijat, sairaanhoitajaopiskelijat, sairaanhoitajaopiskelijat”. Tehdäänkö todella jotain uutta siiloissa? Missä ovat esim. toimintaterapia-, fysioterapia- ja sosionomi (AMK) opiskelijat. Pelkkä opiskelijan ja hoivakodin fyysinen läheisyys tai Nokia-talon historia ja ilmapiiri ei muuta mitään. Ikäihmisen arki ja uusi sote-työ ansaitsee muutakin kuin ”digihöysteisiä hoivatemppuja”.

 2. Kärkevästä ja provosoivasta kritiikistäni huolimatta, tykkäsin artikkelista. Oppimisympäristönä uusi ja hieno. Hoivakotien henkilöstöpulan ja vetovoiman palauttamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa myös uusia ammattikuvia ja niiden muotoilua yhdessä eri ammattilaisten ja ammattiryhmien kanssa. Uuden tekeminen haastaa meitä kaikkia.

 3. Sari Mäkinen sanoo:

  Kehittämisvaiheessa aloitetaan tosiaan sairaanhoitajaopiskelijoilla. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä asteittain myös moniammatillista näkökulmaa yhteistyössä muiden alojen, kuten sosionomi-, toimintaterapia- ja fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Toimintamalli on siis aivan uusi ja kehittämistä tapahtuu koko ajan tulevaisuudessa, myös moniammatillisesti.

 4. Merja Nummelin sanoo:

  Sujuvaa palveluorganisaation ja oppilaitoksen yhteistyötä vanhustenhoitotyön edistämiseksi. Olette hienosti ottaneet huomioon tiimiharjoittelun, jota opiskelijamoduuliharjoitteluksikin kutsutaan, elementit huomioon. Moniammatillisuutta lisäämällä saadaan varmastikin todellisempi käsitys vanhustenhoidosta, varsinkin kun suurin ammattiryhmä lienee lähihoitajat, hoiva-avustajia unohtamatta. Heistä myös lienee suurin henkilöstöpula alalla tällä hetkellä juurikin ikääntyneiden palveluissa.
  Olisi hienoa Varhan Koulutuksen ja opetuksen koordinaatiosta päästä tutustumaan yksikköön.

 5. Susanna Mört sanoo:

  Hei Merja!
  Kiitos kommentistasi. Kyseessä todellakin aivan uusi opiskelumalli, joka ei ole moduuliopiskelua tai edes opiskelijaosastotyyppistä toimintaa. Toki paljon elementtejä näistä myös tässä mallissa. Moniammatillisuutta emme ole unohtaneet, mutta etenemme askel kerrallaan. Vierailu järjestyy kyllä, otan yhteyttä sinuun sähköpostitse, niin sovitaan asiasta paremmin 😊

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *