Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Modernit tilat mahdollistavat monialaisen suuhygienistiharjoittelun – asiakasmäärä kolminkertaistui

07.02.2020

Turun ammattikorkeakoulun StuDental on nykyaikainen harjoitteluoppimisympäristö Medisiina D -uudisrakennuksessa. Klinikalla kävi ennätysmäärä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan asiakkaita vuonna 2019. Aluehallintoviraston Turun AMK:lle myöntämän toimintaluvan myötä suuhygienistiopiskelijoiden palvelut avautuvat myös yksityisasiakkaille. Palvelut tuotetaan opiskelijatyönä opettajan ohjauksessa. 

Turun kaupungin suun terveydenhuollon asiakkaita hoidettiin Turun AMK:n harjoitteluklinikalla viime vuonna noin kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Suuhygienistikoulutuksen koulutusvastaava Minna Hyötilän mukaan kasvavaa asiakasmäärää selittävät erinomainen yhteistyö Turun kaupungin kanssa sekä uudet uniikit toimintaympäristöt Medisiina D -monitoimijarakennuksessa. Keväällä 2018 valmistunut Medisiina D sijaitsee Turun Kupittaan kampusalueella.

– Kaupungilta on meille hyvä potilasvirta. Sisäinen markkinointi on toiminut, ja olemme saaneet lähes kaikki potilasajat täytettyä. Opiskelijamme ovat motivoituneita, kun heillä on riittävästi käytännön harjoittelua, Hyötilä kiittelee.

– Vielä vuosi sitten harjoitteluklinikka toimi Ruiskadun kampuksella, jossa hoitoyksikköjä oli vähemmän. Kapasiteettimme on nyt noin 2 000 – 2 500 asiakasta vuodessa. Tilat ovat onneksemme edelleen lähes täydellä käyttöasteella.

 

Perustarkastuksista puremalihasten rentoutushierontaan

StuDentalissa Turun AMK ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tarjoavat suuhygienistin toteuttamia suun terveydenhuollon palveluja, kuten Turun kaupungin normaalin tarkastusohjelman mukaisia suun terveystarkastuksia. Hoitotoimenpiteisiin kuuluu lisäksi muun muassa suun omanhoidon ohjausta ja ravintoneuvontaa, fluorihoitoja sekä parodontologisia ylläpitohoitoja eli käytännössä ikenen tai kiinnityskudosten sairauden hoitoa ja potilaan ohjausta.

– Perustarkastusten ohella yleisimmät toimenpiteet ovat niin sanotut anti-infektiiviset hoidot sisältäen hammaskiven ja plakin poiston. Myös esteettiset värjäytymien poistot jauhepuhdistusmenetelmällä ovat tavallisia, niitä tarjoamme ainoana Turun kaupungin toimipisteistä.

– Meillä on erityisosaamista tehdä myös puremalihasten rentoutushierontaa. Lisätutkimuksina on mahdollista tuottaa muun muassa sylkitutkimuksia sekä joitain oikomishoidon osa-alueita, kuten kojeiden purkutoimenpiteitä, Hyötilä esittelee.

Asiakkaat tulevat StuDentaliin hammaslääkärin tai suuhygienistin lähetteellä tai varaamalla itse ajan Turun kaupungin keskitetystä ajanvarauksesta. Asiakkaalle kerrotaan, että kyseessä on ohjattu opiskelijatyö, ja häneltä varmistetaan suostumus. Palvelut ovat kaikenikäisille.

 

Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksella on oma harjoitteluoppimisympäristö Medisiina D:ssä, jossa hoidetaan Turun kaupungin asiakkaita sopimuksesta. Suuhygienistiopintoihin sisältyy konkreettista harjoittelua opintojen kaikissa vaiheissa. Kuva: Antti Ala-Könni

 

Teknologia takaa yksilöllisen opetuksen

Ennen oikeita asiakastilanteita suuhygienistiopiskelijat harjoittelevat ahkerasti opetuskäytössä olevissa luokka- ja simulaatiotiloissa. Jotta kokonaisuus toimii moitteetta, tarvitaan hyvät ammatilliset perustaidot kunnollista perehdytystä unohtamatta.

Pedagogiikka on kehittynyt valtavasti sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta

Käytössä on erityistä hyvinvointi- ja opetusteknologiaa, jonka avulla demonstraatio ja toimintaohjeet voidaan jakaa yhdeltä pisteeltä kaikille näytöille. Itse toimenpide on kuitenkin pitkälti käsityötä.

– Simulaatioyksikköön saa asennettua suukameran, jonka välityksellä opiskelija voi seurata harjoituksen eri vaiheita ja opetella kolmiulotteista hahmottamista. Meillä on myös mikrofonit, joten ääntä ei tarvitse korottaa. Pedagogiikka on kehittynyt valtavasti sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta, suuhygienistikoulutuksen lehtorina toimiva Hyötilä kehuu.

Kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelija Noora Määttälä on samaa mieltä.

– Ilman nykyaikaista tekniikkaa veisi enemmän aikaa, jos harjoituksia tehtäisiin opettajan vieressä esimerkiksi pareittain tai yhtenä ryhmänä. Kaikki pääsevät harjoittelemaan yhtä aikaa, eikä tarvitse erikseen odottaa opettajan kiertoa.

Suuhygienistiopiskelijat harjoittelevat omalla opetusklinikalla noin 40 opintopisteen edestä, kaiken kaikkiaan harjoitteluun kuuluu 75 opintopistettä. Opiskelijat kartuttavat työelämätaitoja kaikkina kolmena opiskeluvuotena. He ovat aluksi avustajina ja siirtyvät vähitellen yhä itsenäisempään työhön. Eri erikoishoidon osa-alueita, kuten oikomiskojeita, harjoitellaan simulaation avulla erityisesti opintojen loppupäässä.

– Harjoitustuntimäärät ovat uudella klinikalla huomattavasti suuremmat kuin vanhoissa Ruiskadun tiloissa. Nykyisissä tiloissa on kaksitoista harjoitusyksikköä aiemman kuuden sijaan, Määttälä kertoo.

 

Suuhygienistiopiskelija Noora Määttälä tarkistaa välineet ennen asiakaskäyntiä. Uudet toimivat laitteet helpottavat ja nopeuttavat klinikkatyöskentelyä. Kuva: Aleksi Rajamäki

 

”Poikkeuksellista AMK-toimintaa”

Turun AMK:lla suuhygienistikoulutuksen vahvuutena on yrittäjyys- ja johtajuusosaaminen, joka kiinnittyy klinikan pyörittämiseen. Varsinaista klinikkaa ylläpidetään opiskelijoiden ja opettajien yhteisvoimin.

StuDental muodostaa yrittäjämäisen oppimisympäristön, jossa jokaisella opiskelijalla on oma Hammaslääkäriliiton laatukäsikirjan määrittämä vastuualue. Esimerkiksi tila-, väline- ja laitevastaava tutustuu eri laitteiden ohjeisiin ja laatii tarvittaessa uusia, hallinnoi erityistä instrumenttien seurantaan tarkoitettua DTS-lukulaitetta ja opastaa ryhmää sekä tuntee toimintatavat mahdollisissa vikatilanteissa. Varastoryhmä puolestaan huolehtii tavaroiden riittävyydestä sekä tekee tilausehdotukset opettajille ja ohjaajille. Edellinen vuosikurssi luovuttaa oman vastuualueensa tehtävät seuraavalle.

Opiskelijat itse luovat ja rakentavat ympäristöä opettajien toimiessa mentoreina.

Hyötilän mukaan vastuualuejako mahdollistaa syvemmän osaamisen kartuttamisen.

– Opiskelijat itse luovat ja rakentavat tätä ympäristöä, ja opettajat toimivat mentoreina ja työn laadun varmistajina. Tämä on hyvin poikkeuksellista AMK-toimintaa.

Samassa Medisiina D -rakennuksessa toimivat Turun AMK:n lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turun yliopisto, mikä avaa uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia.

– Suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat ovat harjoitelleet yhdessä ja toimineet StuDentalin asiakastilassa. Hammashoitajaopiskelija on avustanut suuhygienistiopiskelijaa ja ollut mukana asiakkaan omahoidon ohjauksessa. Lisäksi hammaslääkäriopiskelijat lähettävät asiakkaita StuDentaliin ja suuhygienistiopiskelijat käyvät eri opintojensa vaiheissa perehtymässä Turun kaupungilla oikojasuuhygienistin vastaanotolla.

 

Yritysmuotoisia palveluja suun terveyden hyväksi

Turun AMK on saanut ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa luvan tarjota yksityisiä terveydenhuollon palveluja, kuten toiminta- ja fysioterapian palveluja sekä laboratoriopalveluja.

Medisiina D -monitoimijarakennuksessa sijaitsevat Liikunta- ja toimintakykylaboratorio LiiLab, Simulaatiokeskus SimuCenter, näytteenotto- ja laboratoriopalveluja tarjoava TUAS Lab sekä suuhygienistien keskus StuDental. Laadukkaat palvelut toteutetaan asiantuntijapalveluna tai opiskelijatyönä koulutuksen saaneen ammattilaisen valvonnassa.

Lupa yritysmuotoisten terveyspalveluiden tuottamiseen koskee myös suuhygienistin vastaanottoa, mutta ajanvaraus aukeaa syksymmällä, kun toiminta saadaan ensin organisoitua.

– Omaa yksityistä toimintaa on silloin noin viidesosa nykyisestä kapasiteetista. Yksityisille asiakkaille voidaan tarjota esteettisiä hoitoja, kuten valkaisuja. Yksityinen toiminta mahdollistaa meillä jatkossa myös kliinisen tutkimustoiminnan esimerkiksi tuotekehityksessä, Hyötilä kertoo.

Suuhygienistikoulutuksen tiloissa (Medisiina D, 2. krs, Kiinamyllykatu 10, Turku) vietetään 1-vuotissyntymäpäiviä 3.6.2020 klo 13–15. Tiloihin ovat tervetulleita tutustumaan kaikki suuhygienistikoulutuksen yhteistyökumppanit. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Seuraa ilmoittelua!

 

Nykyajan vaatimukset täyttävät modernit työtilat mahdollistavat ainutlaatuisen yhteistyön alueen suun terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Harjoitusyksikköjä on 12 ja varsinaisia hoitohuoneita 11. Kuva: Antti Ala-Könni

 

Osaamiskeskittymä tiivistää alueyhteistyötä

Turussa on merkittävä suun terveysosaamisen keskittymä, jonka muodostavat Turun AMK:n suuhygienisti- ja hammasteknikkokoulutukset, toisen asteen hammashoitajakoulutus sekä Turun yliopiston hammaslääketieteen ja biomateriaalitieteen koulutukset ja tutkimuskeskukset laboratorioineen.

Osaamiskeskittymään kuuluvat myös alan tuotekehitys- ja palveluyritykset sekä yksityisen ja julkisen sektorin palveluiden tuottajat. Lisäksi ammattikorkeakoulussa on suun terveysosaamista palvelevaa ja laajentavaa erityisosaamista muun muassa biomateriaalien ja koneteknologian alalta.

Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorille perustettiin loppuvuonna 2019 Suun terveyden tutkimusryhmä vahvistamaan alueellista yhteistyötä sekä kehittämään suun terveysosaamista koskevaa tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Ryhmän tutkimusvastaavana toimii Milla Lahdenperä Turun AMK:sta.

 

Nostokuva: Aleksi Rajamäki

 

Lue lisää:

Mitä pidit artikkelista?

2 kommenttia artikkelista “Modernit tilat mahdollistavat monialaisen suuhygienistiharjoittelun – asiakasmäärä kolminkertaistui

  1. Reijo Närjä sanoo:

    Olen kiinnostunut tulemaan asiakkaaksi. Miten teille pääsee?

    1. Aleksi Rajamäki sanoo:

      Hei Reijo, kiitos viestistä ja kiinnostuksesta. Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksen harjoitteluklinikalla hoidetaan tällä hetkellä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan suun terveydenhuollon asiakkaita. He tulevat StuDentaliin hammaslääkärin tai suuhygienistin lähetteellä tai varaamalla ajan Turun kaupungin keskitetystä ajanvarauksesta. Palvelut avautuvat muille yksityisasiakkaille loppuvuonna, kun toiminta saadaan ensin organisoitua. Sillä välin on mahdollista tutustua muihin terveys- ja hyvinvointipalveluihimme osoitteessa http://www.turkuamk.fi/sunhyvaelama.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *