Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Opiskelijat kehittävät toimintoja Varsinais-Suomessa

07.05.2018

Turun AMK:ssa Ruiskadulla opiskelijat esittelivät kehittämisprojektejaan seminaarissa 24.4.2018. Projektien kirjo oli laaja, sillä ne koskivat eroavia henkilöitä, matkatyöntekijöitä, MS-tautia sairastavia, yläasteikäisiä sekä palliatiivisen hoitotyön, varhaiskasvatuksen ja äitiyspoliklinikan ammattilaisia.

Alueellista seminaaria veti ylempää AMK-tutkintoa suorittava, sosionomi Mika Kirjavainen. Tilaisuuden avasi koulutus- ja tutkimuspäällikkö Pia Ahonen.

– Monimuodon ja ylemmän AMK:n tutkinnot ovat jo pitkään toteuttaneet innovaatiopedagogiikkaa, jossa korostetaan opetuksen, tutkimus- ja kehitysprojektien sekä työelämän välistä yhteyttä. Koulutuksessa painotetaan myös kansainvälisyyttä ja moniammatillisuutta. Tänään saamme olla todistamassa tuloksia, Ahonen toteaa hymyillen.

Pia Ahonen avaamassa tilaisuutta.

Eroauttamisen ja työhyvinvoinnin palvelut paranivat

Terveydenhoitaja, YAMK-opiskelija Taru Elo kertoi, miten hän on kehittänyt eroauttamisen mallin Vakka-Suomessa. Perhekeskustoimintamallissa on eri toimijat tekevät yhteistyötä, asiakkaille tiedotetaan järjestöjen palveluista ja mm. vanhemmuussuunnitelmasta. Elo on agenttina Lupa auttaa! -hankkeessa. Hankepäällikkö Pia Suvivuo selitti, että mallia levitetään koko Varsinais-Suomeen Elon vetämänä.

Fysioterapeutti, YAMK-opiskelija Kaisa Sivonen tutki matkatyöntekijöiden hyvinvointia ABB:n työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työntekijöiden tarpeisiin. Hän tuotti palvelu- ja tuoteideoita sekä kehittämissuositukset työstä palautumiseen, työajan hallintaan ja itsensä johtamiseen. DigiTANO-projektin hankeasiantuntija ja projektipäällikkö Mira Lehti totesi, että projektin yhteistyökumppani ABB oli saanut tietojen antoon, neuvontaan ja ohjaukseen (TANO) hyvät käytännön ohjeet.

Taru Elo ja Pia Suvivuo

Toimintoja verkkoon

Fysioterapeutti, YAMK – opiskelija Saija Kultalan yhteistyötahona oli Suomen MS-hoitajat ry ja iCaRe-projekti. Hän kehitti Ms-tautia sairastaville verkkopohjaista liikuntapolun mallia. Mallin avulla tuetaan sairastavan liikkumis- ja toimintakykyä. Mentorina toiminut Suomen MS-hoitajien puheenjohtaja Minna Salakari kertoi Kultalan työllistyvän jatkossa liiton kouluttajana.

Minna Salakari oli taustatukena myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektista, kun lähihoitajat, AMK-sairaanhoitajaopiskelijat Kirsi Helenius ja Jaana Salminen kehittivät HYMYÄ HUULEEN! –lautapeliä. Sen avulla lisätään yläasteikäisten terveystietoa ja saadaan heidät pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään. Se on konkreettinen, nuoria osallistava ja helposti nuorten ympäristöön vietävä peli.

Terveydenhoitaja, YAMK-opiskelija Salla Myllymaa kehitti lasten palliatiivisen hoidon asiantuntijoille luotettavaa, asiantuntevaa ja helposti saavutettavaa tietoa ja tukea Terveyskylä.fi-verkkopalveluun. Tavoitteena on parantaa henkilöstön valmiuksia hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä lisätä ammattilaisten varmuutta lapsipotilaan hoitotyössä. Varmuus lisää työhyvinvointia ja hoidon laatua lasten palliatiivisessa hoidossa.

Saija Kultala, Mika Kirjavainen ja Minna Salakari

Kehittämiskohteina varhaiskasvatus ja sikiöseulonta

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat muuttamaan toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Sosionomi, YAMK-opiskelija Laura Mälkönen toteutti uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa päiväkoti Karusellimaassa. Tavoitteena oli suunnitelman syvällinen ymmärrys. Sen pohjalta prosessimaisesti luotiin työyhteisölle näkemys ja konkreettinen toimintakulttuuri pedagogisen johtamisen keinoin.

Kätilö, YAMK-opiskelija Annamari Norri työsti TYKS:n äitiyspoliklinikalle sikiöseulonnan osaamisen laatukriteerit sekä osaamisen ja laadun varmistamisen toimintamallin. Mallin avulla tullaan parantamaan sikiön tai lapsen hoitomahdollisuutta sekä vähentämään imeväiskuolleisuutta ja sairastuvuutta. Äitiyspoliklinikan osastonhoitaja Leila Varakas totesi, että mallia tullaan hyödyntämään VSSHP:n alueen muissa seulontayksiköissä.

Laura Mälkönen

Tilaisuudessa palkittiin paras posteri. Voiton vei Tiia-Maija Lehdon posteri Ihan koukussa! Terveyden edistämisen työpajamalli. Se liittyy Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin toimintaan. Onnea voittajalle!

Kaisa Sivonen ja Mira Lehti

Kirsi Helenius, Jaana Salminen ja Minna Salakari

Annamari Norri ja Leila Varakas

Raija Nurminen, Tiia-Maija Lehto ja Mika Kirjavainen

Tutustu sosiaali- ja terveysalan monimuoto- ja YAMK-koulutuksiin.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.