Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Terveys- ja hyvinvointiteknologia vaatii rohkeaa kokeilua ja yritysyhteistyötä

28.03.2024

SOMA-projektissa kehitetään uudenlainen kokeilualustatoimintamalli, jota pilotoidaan Salossa toimivassa hoivayksikössä. Terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yritykset voivat kokeilla ratkaisujaan autenttisessa ympäristössä.

Terveydenhuollon alalla teknologian käyttö on yleistymässä nopeasti. Esimerkiksi automaattiset lääkeannostelujärjestelmät auttavat hoitohenkilökuntaa lääkkeiden annostelussa oikeaan aikaan, mikä vähentää inhimillisiä virheitä ja varmistaa potilaiden saaman hoidon. Älykkäät valvontajärjestelmät puolestaan helpottavat asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.  

Yhteistyö terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä sosiaali- ja terveysalan välillä on keskeistä, jotta teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Kehitteillä oleva kokeilualustatoiminta mahdollistaa teknologia-alan yrityksille ratkaisujensa testaamisen aidossa tai sitä mukailevassa ympäristöissä. Yritykset pääsevät arvioimaan ratkaisujensa toimivuutta ja hyödyllisyyttä käyttäjän näkökulmasta.  

Sote-yksiköt terveysteknologian kehityksen mahdollistajana

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kaupunki ovat kehittäneet uuden sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelumallin Campuskoti Merihelmeen, jossa mallia pilotoidaan vuoden 2024 aikana. Taustalla on kaksivuotinen (2023–2024) SOMA-hanke, jonka tavoitteena on nopeuttaa varsinaissuomalaisten terveys- ja hyvinvointiteknologiayritysten tuotekehitystä sekä kasvattaa niiden kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.   

Toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että Campuskoti Merihelmessä testataan yritysten kehittämiä tai kehityksessä olevia ratkaisuja tai tuotteita, jotka voivat olla esimerkiksi erilaiset älykellot tai kaatumisen ehkäisyyn tarkoitetut älymatot. Tavoitteena on, että kokeilualustatoiminta integroituu saumattomasti perustoimintaan. Onnistunut integrointi voi parantaa hoitotuloksia, tehostaa hoitoprosesseja ja tarjota asukkaille yksilöllisempää ja ihmisläheisempää hoitoa.  

Terveys- ja hoivateknologian mukaanotto hoivayksiköihin edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka sisältää niin tekniset, koulutukselliset kuin eettisetkin näkökulmat. Toiminta ei häiritse Merihelmen perustoimintaa eikä vaaranna asukkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta. Henkilökunta koulutetaan ennen teknologian käyttöönottoa. 

Teknologiaan tutustuminen on tärkeää jo opintojen aikana

SOMA-hankkeessa sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan terveys- ja hoivateknologian käyttöä heti opintojen alussa. Opiskelijat ovat mukana myös uusien teknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä, mikä lisää ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista ja haasteista.  

Kun terveysteknologia integroidaan osaksi hoitotyötä, opiskelijat voivat oppia ymmärtämään teknologiaa asukkaiden näkökulmasta. Tämä taas auttaa heitä soveltamaan teknologiaa yhä yksilöllisemmin tulevassa työssään. Campuskoti Merihelmen hoitotyöntekijät tarjoavat arvokasta tietoa ja tukea teknologian käyttöön hankkeen aikana. 

On tärkeää huomata, että terveys- ja hoivateknologia ei korvaa inhimillistä hoitoa ja vuorovaikutusta. Lisäksi teknologian käyttöön liittyy eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, joiden vaikutuksia tulee pohtia yhteisesti. Jatkuva oppiminen on välttämätöntä ammattitaidon ylläpitämiseksi. Tämä luo perustan tulevaisuuden innovatiivisemmalle ja tehokkaammalle terveydenhuollolle. 

Artikkeli on julkaistu Turun AMK:n vuoden 2024 sidosryhmäjulkaisu Talk Magazinessa ”Oppimista muuttuvassa maailmassa”.

 

SOMA – Sote-yksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana

Sairaanhoitajien terveys- ja hoivateknologiaosaaminen on yhä keskeisempi osa heidän ammatillista kehittymistään. SOMA-projektin tavoitteena on nopeuttaa varsinaissuomalaisten terveys-, hyvinvointi- ja hoivateknologiayritysten tuotekehitystä sekä kasvattaa kilpailukykyä.

Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Kumppaneina toimivat Yrityssalo Oy ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Projektissa työskentelee Terveysteknologia- ja Arvokas vanhuus -tutkimusryhmien asiantuntijoita yhteistyössä Campuskoti Merihelmen henkilökunnan kanssa. Lue lisää hankkeesta.

 

Artikkelin pääkuva: Unsplash, Luke Chesser

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *