Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Virtuaalitodellisuus villitsi Daisyn Leidit

31.03.2022

Turun ammattikorkeakoulun VR Fast Track -hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä DaisyLadies ry:n kanssa. Vaikka VR-lasit aluksi hieman pelottivatkin Daisyn Leidejä, on niiden käytöstä saatu niin hyviä kokemuksia maahanmuuttajien oppimisessa, että yhdistys haluaa ottaa hankkeessa kehitetyt VR-materiaalit käyttöön maahanmuuttajien uraohjauksessa hankkeen jälkeenkin.

DaisyLadies ry on turkulainen maahanmuuttajajärjestö. Se on perustettu vuonna 2000. DaisyLadies-nimi tulee sitkeistä päivänkakkaroista (daisy), joita yhdistys haluaa toimintansa parissa olevien maahanmuuttajanaisten olevan.

DaisyLadies ry:n tarkoituksena on toimia turkulaisten maahanmuuttajanaisten henkisenä tukiverkkona ja tukea heidän kotoutumistaan. Yhdistys muun massa tukee sosiaalisia suhteita etnisestä taustasta riippumatta sekä työllistymistä ja yhteiskuntaan integroitumista. Se järjestää maahanmuuttajille mielekästä itseluottamusta ja osaamista lisäävää toimintaa.

Syksyn aikana järjestettiin yli 10 koulutustilaisuutta

Turun ammattikorkeakoulun VR Fast Track -hankkeessa kehitetään ja testataan virtuaalitodellisuuden käyttöä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukena siten, että kielitaito on minimaalisena rajoitteena. VR-materiaaleja on kehitetty hoiva-, sosiaali-, puhdistuspalvelu- ja ravintola-alalle sekä yleisiin työelämävalmiuksiin. Materiaaleihin voi tutustua tarkemmin artikkelin lopussa olevassa videossa.

Hankkeessa kehitettyjä VR-materiaaleja on käytetty oppimisen tukena maahanmuuttajille järjestetyissä työllistymistä tukevissa kulutuksissa. Koulutuksissa tutustutaan virtuaalikierroksilla erilaisiin työpaikkoihin ja töihin, opitaan suomeksi työelämäsanastoa ja suomalaista työelämäkulttuuria.

Daisyn Leidien mielestä on ollut hienoa vierailla eri työpaikoilla, vaikkakin virtuaalisesti. Eri alojen työstä ja koulutuksesta saa virtuaalitodellisuudessa todenmukaisemman kuvan kuin pelkästään kirjoitettuun materiaaliin tutustumalla. Materiaaleista tarttuu uusia suomenkielisiä sanoja, ja ne antavat ikkunan tutustua suomalaiseen työelämään. Virtuaalisesti on myös harjoiteltu työpaikan hakemista – ja työhaastattelu taisi mennä hyvin, kun kaikki pääsivät töihin! Tosin uusi työsuhde virtuaalitodellisuudessa kestää vain yhden päivän.

DaisyLadiesissa järjestettyjen koulutustilaisuuksien lisäksi VR-koulutuksiin on osallistunut maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita Turun ammatti-instituutista, TAITO-koulutus Oy:stä ja Turun kristilliseltä opistolta sekä Turun Työpisteen työntekijöitä.

Koulutuksissa omankieliset ohjaajat

DaisyLadiesin asiakkaat ovat saaneet hankkeen työntekijöiltä ja sosionomiopiskelijoilta työelämävalmennusta VR-materiaaleja käyttäen. Lisäksi DaisyLadiesin kolme työntekijää on ollut hankkeella ”lainassa” järjestämässä koulutustilaisuuksia. Leila, Rasha ja Petsi ovat antaneet omankielistä ohjausta ja tarjonneet tukea muun muassa tiedonkeruu- ja palautelomakkeiden täyttämisessä sekä ohjanneet virtuaalilasien käytössä.

Leila, Rasha ja Petsi ovat olleet suunnaton apu hankkeen koulutustilaisuuksissa. Ohjaajien monipuolinen kieliosaaminen on tullut monesti tarpeeseen koulutettavien ihmetellessä lasien ja ohjaimen käyttöä. Monella koulutettavalla suomen kielen taito on ollut vasta orastavalla tasolla, joten materiaalin sanoja on myös selitetty ”ulkopuolelta”.

– Minä menen rohkeasti kysymään opiskelijat, mitä he ymmärtävät sisältö ja teksti. Ja myös mitä sanoja pelit ja muistipelit oppivat, kertoo Rasha roolistaan omankielisenä ohjaajana.

Varsin nopeasti omankieliset ohjaajat myös riensivät avuksi, jos joku tarvitsi apua lasien kanssa. Lisäksi he ovat itse maahanmuuttajataustaisina herättäneet luottamusta virtuaalilasien käyttöön jo omalla läsnäolollaan.

Leila, Rasha ja Petsi puhuvat suomen lisäksi somaliaa, arabiaa, kurdia, turkkia, persiaa ja englantia. He kokevat, että heistä on ollut hyötyä hankkeen asiakkaille koulutustilaisuuksissa. Heidän mielestään VR-materiaaleista on paljon hyötyä oppimisessa, kun suomenkielentaito on heikko.

– Olen antanut suullista ohjausta asiakkaille lasien käytössä. Monet oppivat paremmin, kun näkevät asiat. Siksi virtuaalimateriaalit ovat olleet hyviä oppimisessa, sanoo Leila.

Ja Petsi jatkaa:

– VR-materiaali ei ole pelkkää tekstiä, mikä on maahanmuuttajille vaikeampaa. Siinä kuvia ja puhetta myös. Se näyttää konkreettisesti mitä se työ on ja millaista työnteko Suomessa on.

Materiaalit käyttöön DaisyLadiesin uraohjauksessa?

Jatkossa hankkeessa kehitettyjen virtuaalimateriaalien hyödyntäminen omassa uraohjauksessa on DaisyLadiesille melko vaivatonta. Materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä hankkeen päättyessä.

Kynnys laitteiden käyttöönotolle on madaltunut, koska koulutustilaisuuksiin osallistuneet ohjaajat ovat huomanneet niiden käyttämisen olevan suhteellisen helppoa. Ohjaajat ovat joutuneet ja saaneet oppia myös häiriötilanteiden ratkaisemista. Harkitseepa yksi ohjaajista jopa opettelevansa kehittämään materiaaleja tai luomaan kokonaan uusia (eri ammattialoihin tutustumismateriaaleja). Järjestöön jalkautettu tietotaito helpottaa jatkossa uuden teknologian hyödyntämistä.

– Minulle henkilökohtaisesti VR Fast Track on ollut todella antoisa hanke. Opin käyttämään VR-laseja ja opin myös uusia asioita suomalaisesta työelämästä. Se on hyödyksi omassa ohjaajan työssäni DaisyLadiesissa, arvioi Petsi.

Huolimatta virtuaalilasien hintojen jatkuvasta laskusta teknologian yleistyessä, ovat laitteet silti hinnoiltaan vielä kohtalaisen korkeita. Tehokkaan uraohjauksen toteuttamiseksi DaisyLadies joutuu pohtimaan, miten hankkia järjestölle ainakin kahdet virtuaalilasit. Maahanmuuttajien työllistymistä edistävään toimintaan joku teknologiayritys voisi lasit lahjoittaakin. Olisiko sinulla ehdottaa hyvää kontaktia?

 

VR Fast Track – osaamisen arvioinnin kautta työelämään

Hankkeessa kehitettiin VR-materiaaleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Hankkeessa pohdittiin myös, miten työantajat voisivat hyödyntää niitä perehdyttämisen tukena silloin, kun työntekijän kanssa ei ole yhteistä kieltä.

Tutustu VR Fast Track -hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin oheisen videon kautta. Videon ovat toteuttaneet Tiina Laakso ja Niko Laivuori. Hankkeen loppujulkaisu valmistuu huhtikuussa.

VR Fast Track -hankkeen loppuseminaari pidetään 26.4.2022. Turussa seminaari koostuu Turun ammattikorkeakoulussa paikan päällä toteutettavasta aamupäivän osuudesta ja lounaasta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa järjestettävä iltapäivän osuus striimataan nähtäväksi Turun AMK:n tiloissa. Voit osallistua joko toiseen tai molempiin osioihin.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

Kuvat: Tiina Laakso ja Sofia Henttunen

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.