Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Asiakastyötä, erikoistumiskoulutuksia, liiketoimintadataa – työelämäpalveluilla uusien alkujen vuosi

17.04.2019

Mitä tapahtui vuoden 2018 aika Turun AMK:n työelämäpalveluissa? Kehitimme organisaatiomme sisäistä asiakastyötä, otimme käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän ja järjestimme ajankohtaisiin teemoihin paneutuvia alumni-iltoja. Erikoistumiskoulutukset vakiinnuttivat paikkansa uutena, työelämän osaamistarpeisiin perustuvana koulutusmuotona.

Keväällä 2018 julkaisimme organisaation sisäisesti Asiakastyön oppaan, jonka tavoite on Turun AMK:n yhteisen asiakkuusajattelun rakentaminen ja asiakassegmentointi sekä yhdenmukaisten ohjeistusten ja työkalujen käyttäminen työelämäyhteistyössä.

Kehitimme asiakkuudenhallintaa myös ottamalla käyttöön uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän, joka helpottaa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden sekä heidän toimeksiantojensa ja niihin liittyvien prosessien ja dokumenttien hallinnoimista. Koko organisaation käyttämä järjestelmä tarjoaa reaaliaikaista dataa liiketoiminnasta, varmistaa organisaation sisäisen tiedonkulun ja auttaa palvelemaan asiakkaita täysipainoisemmin. ASKO-järjestelmän käyttöönotto aloitettiin vaiheittain vuoden 2018 kuluessa.

 

läppärin näyttö, jossa graafeja

Koko organisaation yhteinen asiakkuudenhallintajärjestelmä tarjoaa reaaliaikaista dataa liiketoiminnasta ja takaa sujuvan sisäisen tiedonkulun. Kuva: Carlos Muza/Unsplash.

 

Teemailtoja alumniverkostolle

Olemme jo toista vuotta järjestäneet kuukausittain after work -tilaisuuksia Turun AMK:n alumneille. Tilaisuudet tarjoavat alumneillemme mahdollisuuden verkostoitua ja kuulla asiantuntijapuheenvuoroja ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2018 mittaan nostimme alumni-iltojen teemoiksi esimerkiksi 3D-tulostuksen, henkilöbrändäyksen, ennakoinnin merkityksen kansalaistaitona, IoT-teknologian leviämisen sekä jatkuvien keskeytysten keskellä työskentelyn.

– On ollut mahtavaa huomata, miten tietyt työelämän aiheet uppoavat alumneihin alasta riippumatta ja tuovat siten Turun AMK:sta valmistuneita yhteen, Turun AMK:n alumnikoordinaattori Laura Koskinen kertoo.

– Moni haluaa myös kehittää osaamistaan läpi työelämän. After work -illoista voi saada apua esimerkiksi jatko-opintojen valintaan.

 

Alumni Afterwork -mainoskuva

 

Erikoistumiskoulutukset uutena koulutusmuotona

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Niiden tavoitteena on kehittää ja laajentaa osallistujien ammatillista osaamista sekä tukea heidän erikoistumistaan omalla ammattialalla. Suunnittelemme ja toteutamme erikoistumiskoulutukset yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Kesällä 2018 Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuivat ensimmäiset erikoistumiskoulutetut sairaala- ja hoivamuusikot . Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus toteutettiin yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa, joista jokaisella oli tarjoamassaan erikoistumiskoulutuksessa eri painotus. Vuonna 2018 Turun AMK:n Taideakatemia suunnitteli lisäksi yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa musiikki- ja nukketeatterin erikoistumiskoulutusta , joka käynnistyi alkuvuonna 2019. Erikoistumiskoulutuksen työelämäyhteistyökumppanina toimii Åbo Svenska Teater.

Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektorilla puolestaan toteutimme kolme erikoistumiskoulutusta vuonna 2018: haavanhoidon asiantuntija, lastensuojelutyö ja syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju. Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilla opiskelijoita valmistui vuoden 2018 aikana korjausrakentamisen, kyberturvallisuuden ja digitekijän erikoistumiskoulutuksista.

 

sairanhoitajaopinnoissa harjoitellaan simulaationuken kanssa

Suunnittelemme erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkinto- ja täydennyskoulutusten rinnalla.

 

Asiantuntijoita Saksan ja Tyynenmeren Aasian liiketoimintaympäristöihin

Järjestämme myös International Business Expert -työvoimakoulutuksia. Koulutukset saattavat yhteen kansainvälisen kaupan asiantuntijatehtäviin koulutetut osallistujat ja yritykset, joilla on tarvetta rekrytoida kansainvälisen liiketoimintaympäristön osaajia. Koulutukset on tilannut Turun AMK:lta Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vuonna 2018 käynnistyneessä International Business Expert -koulutuksessa keskitytään saksankieliseen Eurooppaan ja Tyynenmeren Aasian maihin. Tässä muodossa toteutettuna koulutus on Turun AMK:ssa ensimmäinen laatuaan. Aasia-painotteisina olemme järjestäneet vastaavia koulutuksia tähän mennessä jo kaksitoista.

Katse tulevaan

Keskitymme kumppani- ja asiakastyön tiivistämiseen sekä asiakaslähtöisyyden kehittämiseen myös vuonna 2019. Tavoitteemme on reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehittää koulutus- ja palvelutarjontaamme siten, että se vastaa asiakkaiden konkreettisiin tarpeisiin.

Ota yhteyttä!
Vuoden 2019 Alumni After work -tilaisuudet

Lataa ilmainen e-julkaisu: Musiikkihyvinvointia! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristössä

Turun AMK:n työelämäpalvelut tarjoaa täsmäapua työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koordinoimme monialaisia palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat kehittää osaamistaan sekä löytävät tekijöitä toimeksiantoihin niin terveyden ja hyvinvoinnin, tekniikan, liiketoiminnan kuin kulttuurin alalla. Tutustu meihin tarkemmin työelämäpalvelujen Täsmäapua työelämään -sivulla.

 

Artikkeli on osa vuoden 2018 vuosikertomusta, joka julkaistaan Talk-artikkelien sarjana huhtikuun 2019 aikana.

Vuoden 2018 vuosikertomus-artikkeleista tähän mennessä ilmestynyt:

Rehtorin katsaus tulevaisuuteen

Opiskelijat mukana innovaatiopedagogiikan kehittämisessä

Mitä vastuullisuus tarkoittaa Turun ammattikorkeakoulussa?

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.