Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Keskity kirjaan: Sustainability, Human Well-being and the Future of Education (2018)

23.06.2020
Sinisellä pohjalla keltaisia kuvioita ja teksti Keskity kirjaan - Lukuvinkkejä asiantuntijoille

Keskity kirjaan — Lukuvinkkejä asiantuntijoille kirja-arvostelusarjassa analysoidaan ajankohtaisia teoksia ja jaetaan lukuvinkkejä asiantuntijoille.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on koulutusjärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä. Kestävyyskriisiä ei ratkaista kouluttamalla seuraavasta sukupolvesta aiempaa vastuullisempaa, sillä muutoksia täytyy aikaansaada heti.

Tällä hetkellä korkeakouluissa opiskelevat ovat lähitulevaisuuden päätöksentekijöitä ja työelämätoimijoita. Tästä syystä korkeakoulutuksella ja myös toisen asteen koulutuksella on tärkeä rooli muutoksen tekijöinä.

Maailmankuvaa muuttava oppiminen

Toistaiseksi koulutusjärjestelmä on pyrkinyt lähinnä vastaamaan työelämän haasteisiin kouluttamalla työntekijöitä melko muuttumattomien työpaikkojen ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Kestävyyskriisi, mukaan lukien ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, saastuminen, ovat toisiinsa kietoutuneita ja monimutkaisia haasteita. Tästä syystä ei voida toimia kuten ennen, ja koulutusjärjestelmän tavoitteena tulisi olla maailmankuvaa muuttava oppiminen, joka antaa oppijoille tiedot, taidot ja asenteet muuttaa maailmaa haluttuun suuntaan.

Kestävyyskriisi edellyttää koulutuksen ja kasvatuksen syvällistä uudistamista

Teos Sustainability, Human Well-being and the Future of Education (2018) on artikkelikokoelma, jossa pohditaan miten näkemyksemme koulutusjärjestelmästä ja ennen kaikkea oppimisen käytännöistä on muututtava. Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo kauan mutta luotettu siihen, että teknologinen kehitys pelastaa tilanteen.  Ympäristön tila on kuitenkin koko ajan huonontunut dramaattisesti ja ekologinen kriisi on lähellä.

Kirjassa pohditaan mm. ekososiaalista sivistyskäsitystä, jossa ekologiset kysymykset ovat ensisijaisia ja talous on väline hyvään elämään, ei itseisarvo.

Teoksen mukaan kestävyyskriisi edellyttää koulutuksen ja kasvatuksen syvällistä uudistamista. Siihen tarvitaan uudistavaa eli ns. transformatiivista oppimista, joka kyseenalaistaa ajattelumme perusteet ihmisen ja luonnon suhteesta alkaen.

Transformatiivisen oppimisen keskeisenä tavoitteena on saada ihmiset näkemään muut asiat kuin kuluttaminen tärkeänä. Muutokseen tarvitaan tiedon ja analyyttisen ajattelun lisäksi intuitiota, luovuutta ja tunteita kuten empatiaa.

Kirja perustuu tutkimukseen sekä käytännön havaintoihin. Haastavasta aiheesta huolimatta kirjassa on paljon käytännön neuvoja muutoksen eteenpäin viemiseen.

Lähestymistapa on realistinen, kirjoittajat tuntevat koulutusorganisaatioiden arjen ja lukuisat vaatimukset vastata digitalisaation, muuttuvan työelämän ja kansainvälisen maailman haasteisiin. Kaikkien kirjoittajien viesti on kuitenkin samansuuntainen: tärkein asia on pyrkiä kestävään tulevaisuuteen, nopeasti ja hallitusti, koska hidastelu todennäköisesti johtaa kaaokseen.

Teos on julkaistu SITRAn tuella, ja se on ladattavissa ilmaiseksi. Siihen liittyy myös suomenkielinen, lyhennetty aineisto, joka tiivistää kirjan artikkelit.

Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja

Tämä lyhennetty aineisto on nimeltään Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja. Askelmerkkejä kestävän koulutuksen kehittäjille. Se on SITRAn julkaisu, jonka ovat toimittaneet Veera Luoma-aho ja Olli Sulopuisto. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä eri kouluasteiden kehitystyöhön.

Molemmissa julkaisuissa parasta on niiden voimaannuttava vaikutus lukijaan.

Vaikka ilmastoahdistus vaivaa, maailman eriarvoisuus ahdistaa, ja koko kestävyyskriisi tuntuu mahdottoman kokoiselta haasteelta, tulee teoksen artikkeleista inspiroitunut olotila; minä ja me yhdessä voimme kuitenkin vaikuttaa asioihin.

Kestävyyskriisi saattaa tuoda mukanaan hyviäkin asioita. Vaikka vähentäisimme kulutusta radikaalisti, voimme saada tilalle asioita, jotka tutkimusten mukaan oikeasti lisäävät hyvinvointiamme, kuten merkityksellisempää työtä, luontokokemuksia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Muutoksentekijöinä me koulutuksen parissa työskentelevät olemme avainasemassa, ja voin suositella teosta kaikille. Mikäpä on innostavampaa kuin yrittää tehdä parhaansa oikeasti tärkeiden asioiden edistämiseksi ja oppimiseksi.

 

Lataa e-julkaisut

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.