Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Kuusi työkalua ajankäytön kehittämiseen

30.10.2019

Miten käytämme työaikaamme, ja miten se meihin vaikuttaa? Mihin olisi syytä käyttää aikaa enemmän, mihin vähemmän? Kaikkien yritysten saataville on yhteistyöhankkeena luotu kuusi työkalua, joilla työajan käyttöä voi tutkailla ja tehostaa.

Jokaiseen työkaluun on tehty saatevideo, taustoitus työkaluun sekä pohdintatyökalut tulostettavaksi. Esittelemme työkalut tässä esimerkinomaisesti. Tarkemmin voit tutustua niihin NewWow Crafting -hankkeessa yritysten kanssa yhteistyössä luodulla Howspace-alustalla.

1. Työajan muodot

Työajan muotoja ovat

  • operatiivinen aika – arjen haasteiden taklaamista,
  • reflektiivinen aika – tutkivaa, ratkaisuja hakevaa ajattelua ja moninäkökulmaisuutta
  • ja sosiaalinen aika – ihmisiin kytkeytymistä, kohtaamista.

Kuinka paljon oma aikasi kuluu eri ajankäytön muotoihin? Jakakaa kollegaparin kesken havaintojanne. Tehkää yhteistä karttaa näkyväksi asioina ja prosentteina. Mitä ajankäytössä voisi vahvistaa, ja mitä vaikutuksia sillä voisi olla työn sujuvuuteen ja hyvinvointiin?

2. Energia-työkalu

Mitkä asiat tuovat energiaa, mitkä vievät? Jakakaa omia havaintojanne, kirjatkaa ylös yhteiset havainnot.

Miten voisitte tehdä tietoisemmin niitä asioita, jotka tuovat energiaa? Mitä voisi tehdä toisin tai kokeilla?

3. Ajankäytön kohinasäädin

Mihin käytämme aikaamme paljon? Mihin käytämme vähän, vaikka olisi tärkeää käyttää enemmän? Mihin emme käytä lainkaan, vaikka olisi syytä käyttää?

Miten huomioidaan yksilöiden erilaiset toiveet ajankäytön suhteen? Pohtikaa, tarvitsetteko aidosti lisää tai vähemmän yhteistä aikaa, vai tarvitsetteko vain erilaista aikaa.

4. Ajankäytön nelikenttä

Miten yksilön ja tiimin ajankäyttö vaikuttavat toisiinsa? Mitä hyviä tapoja sinulla on esimerkiksi läsnäolon ja keskittymisen lisäämiseen?

Nelikentästä löytyvät yhdessä sovitut työntekemisen tavat, työkulttuuri arvoineen ja periaatteineen, oman tekemisen johtaminen sekä oman ajattelun johtaminen. Nelikenttää voi hyödyntää sekä yksilön että tiimin ajan- ja mielenhallinnassa.

5. Pelasta palaverit

Ymmärrä kokousten merkitys työn tuottavuuden näkökulmasta, selkeytä omaa rooliasi ja vastuutasi kokouksessa sekä löydä keinoja tehokkaiden kokousten läpivientiin. Vältä kokousten yleisimmät sudenkuopat!

6. Unelmien työviikko

Työhön käytetyn ajan pidentyminen on yhteydessä hyvinvoinnin heikkenemiseen. Millainen olisi unelmien työviikko? Miten huomioit palautumisen? Unelmien työviikko -työkalu tukee omaa hyvinvointia sekä lisää työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.

Jaa kokemuksiasi!

Verkkoalustalla voit jakaa oivalluksiasi ja kokemuksiasi chatissa. Lisäksi löydät alustalta työkaluja työnteon tiloihin ja työtapoihin liittyen sekä aitoja tarinoita työajasta, työnteon tiloista ja työtavoista.

Kuuntele Wow mikä työpaikka! -seminaarin pääpuhujan, Neil Usherin puheenvuoro ”The Elemental Workplace: How to create a fantastic workplace for everyone” 

Esitys on kuunneltavissa Youtubessa 4.11. asti, jonka jälkeen se löytyy NewWoW-hankkeen Howspace-alustalta, josta löydät hankkeen muutkin materiaalit.

NewWow Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke on keskittynyt yhä yleistyvään mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön. Hanke päättyy marraskuussa 2019.

Artikkeli on julkaistu aiemmin 29.10.2019 Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehden verkkouutisissa.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *