Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Valmis!-juhla jälleen Sigyn-salissa – Taideakatemiassa onnitellaan valmistuvia tiedostaen, että vain muutos on pysyvää

27.05.2022

Korona-tauon jälkeen on tänään juhlittu Taideakatemiasta valmistuneita perinteisessä Valmis!-juhlassa Sigyn-salissa. Juhlapuhteen piti pitkäaikainen, läheinen ja monessa roolissa vaikuttanut yhteistyökumppani, Naantalin musiikkijuhlien toimitusjohtaja Suvi Innilä, valmistuvan opiskelijan puheen puolestaan journalismin koulutuksesta valmistuva Kaisa Uusi-Kraapo. Koulutusjohtaja Timo Tanskanen loi Valmis!-juhlan puheessaan katsauksen kuluneeseen, jälleen mutta uudella tavalla poikkeukselliseen lukuvuoteen ja Taideakatemiasta valmistuvien opiskelijoiden opintojen kehykseen. Timo Tanskasen puhe on luettavissa tästä artikkelista.

Kolme vuotta sitten pääsimme edellisen kerran pitämään Valmis!-juhlaa läsnä olevalle juhlaväelle. On ollut todella ilo nähdä tänään teidät, arvoisat juhlapuhujat, valmistuvat, kutsuvieraat, omaiset ja henkilökunta näin analogisesti korona-ajan aiheuttaman digiähkyn ja etäläsnäolon jälkeen.

Tänään olemme juhlistaneet Taideakatemiasta valmistuvia viime kesänä täysin uusitussa Sigyn-salissa. Remontissa lavarakennelma tehtiin perustuksista alkaen uudestaan. Samassa yhteydessä salin esitystekniikka uudistettiin. Turun parhaasta akustisen musiikin salista tuli entistäkin parempi niin akustiselle musiikille kuin muulle esittävälle taiteelle.

Koronan kehystämää vuorovaikutusta

Ammattikorkeakoulututkinnon laskennallinen suoritusaika on neljä vuotta. Valtaosalla tänään valmistuvista koronapandemian vaikutukset ovat olleet läsnä yli puolet opintoajasta. Korona on vaikuttanut opetuksen toteutustapoihin, harjoittelumahdollisuuksiin, projektiopintoihin, opinnäytetöihin ja valintakokeisiin. Ennen kaikkea se on vaikuttanut vuorovaikutukseen.

Taiteen ja median ammattilaiseksi kehittyminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, henkilökunnan, yleisöjen, työelämän ja ympäröivän maailman kanssa. Luovat prosessit edellyttävät yhteistyötä ja ajattelun kehittäminen jatkuvaa sparraamista. Korona-aika etätyöskentelyineen ja tapahtumarajoituksineen on haastanut erittäin rankasti koko pedagogista toimintaideaamme.

Yli puolet Taideakatemian opiskelijoista tulee Varsinais-Suomen ulkopuolelta. Opiskelun kautta syntyvien sosiaalisten verkostojen katkeaminen ja etämuotoon siirtyminen on vaikuttanut erityisesti heihin, joilla ei ole ollut perhettä tai valmista tukiverkostoa Turun alueella. Toki osa tutkinnoistamme on suunniteltukin kokonaan etämuodossa toteutettaviksi, jolloin poikkeustilanteella ei ole ollut samanlaista vaikutusta opintoihin.

Pysyvää on vain muutos

Pari viime vuotta ovat konkreettisesti vahvistaneet sen, että maailman jatkuva ja odottamaton muutos on tosiasia. Juuri kun olemme viimein saamassa yhteiskuntaa ja kulttuuritoimialaa aukeamaan koronarajoitusten jälkeen, puhutaan jo apinarokon rantautumisesta Suomeenkin. Muutos ei pysähdy, ja maailma ei ole koskaan valmis.

Tämä kevät on osoittanut, että muutoksen voimat voivat olla raakalaismaisen väkivaltaisia, rikollisia ja äärimmäisen julmia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut moneen meihin henkisesti. Lähellämme Euroopassa alkanut sota on järkyttänyt perusturvallisuuttamme.

Monelle Turun AMK:n kansainväliselle opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle sodan vaikutukset ovat olleet myös hyvin konkreettisia. Omaan kotimaahan on hyökätty, tai oma kotimaa on hyökkääjä. Huoli läheisistä on käsinkosketeltava. Sotaa pakoon on joutunut lähtemään miljoonia ihmisiä, ja sodan vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Rauhan saavuttamisen jälkeenkin jälleenrakennus ja sopeutuminen uusiin elinympäristöihin kestää vuosikausia. Kiitän teitä opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme, jotka olette taiteen keinoin ja esitystoiminnallanne keränneet rahaa ja avustuksia hyväntekeväisyystyöhön.

Taidetta ja mediaa tarvitaan erityisesti juuri nyt

Tällaisessa maailmassa tarvitaan taidetta kyseenalaistamaan, kommentoimaan, ilahduttamaan, ärsyttämään, tuomaan näkökulmia, luomaan tunnetiloja ja olemaan olennainen osa identiteettiämme. Kulttuuri on se, jonka puolesta kannattaa taistella niin henkisesti kuin fyysisesti.

Samalla on konkretisoitunut riippumattoman median merkitys. Luotettava, oikeasti faktoihin perustuva objektiivinen journalismi on äärettömän tärkeää moniäänisen kansalaisyhteiskunnan olemassaolon kannalta. Median keinoja käytetään myös vaikuttamiseen, oman edun ajamiseen, toisten mustamaalaamiseen, totuuden peittämiseen tai muuksi muuttamiseen. Teillä valmistuvilla median ammattilaisilla on taito käyttää osaamistanne hyvään tai pahaan – rakentamiseen tai rikkomiseen. Toivon, että ammatillinen identiteettinne johtaa teitä totuuden tavoittelussa. Rehellisyys ja luotettavuus eivät ole trendikkäitä tai mediaseksikkäitä teemoja. Ne ovat perustus ammattilaisena toimimiselle ja kehittymiselle.

Verkoston kannattelemana eteenpäin

Perinteisesti Taideakatemian uudet opiskelijat otetaan vastaan orientoivalla viikolla kättelyllä ja koulutusjohtajan tervetuliaistilaisuudella. Tässä tilaisuudessa pyydän uusia opiskelijoita katsomaan vierustoveriaan ja muistamaan, että tulevaisuudessa hän voi olla lähin kollega, alainen tai esimies. Opiskeluaikana syntyvät verkostot ja ystävyyssuhteet kantavat pitkälle työelämään. Nyt valmistuvat opiskelijamme pääsevät heittäytymään punomansa verkoston kannateltavaksi – ja kannattelemaan muita.

Hyppy tulevaisuuteen on turvallinen, kun voi luottaa itseensä, osaamiseensa ja kollegoihinsa. Henkilökuntamme on ollut kannattelemassa teitä opintojenne aikana – ja uskon, että olette saaneet heiltä sellaista osaamista ja asennetta, joka kantaa teitä myös tästä eteenpäin. Teillä on kyky työllistää itse itsenne, löytää osaamisellenne oikea paikka yhteiskunnassa ja tehdä työtä sinne, missä sitä ei vielä tiedetty olevankaan.

Merkityksellistä elämää

Valmistumisen kynnyksellä puhutaan monesti hyvin ylevistä teemoista. Jopa elämän tarkoituksesta. Itseäni on puhutellut viime aikoina erityisesti filosofi Frank Martelan tiivistys aiheesta:

”Elämän tarkoitus on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille.”

Tämä ajatus sopii poikkeuksellisen hyvin meille kulttuurialalla toimiville. Taide ja kulttuuri on sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Teillä valmistuvilla on siis mahdollisuus luoda merkityksiä ja olla merkityksellisiä läheisillenne, yleisöillenne ja koko yhteiskunnalle.

Lämpimät onnittelut kaikille teille valmistuville!

Haluan kiittää kaikkia teitä opiskelijoitamme kuluneesta lukuvuodesta. Olette jaksaneet sitoutua opintoihinne haastavista ajoista huolimatta. Osaamisenne on näkynyt vahvana Turun alueella, koko Suomessa sekä kansainvälisillä areenoilla.

Kyky nähdä esteet uusina askelina

Erityiskiitokset osoitan upealle henkilökunnallemme, joka on tehnyt tänäkin lukuvuonna kaikkensa korkeakoulumme toiminnan mahdollistamiseksi. Viime viikolla julkaistussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suorittaman laatuauditoinnin loppuraportissa Turun AMK:n toiminta sai laatuleiman ja auditointi hyväksyttiin kokonaisarviolla hyvä. Arvioinnissa todettiin, että Turun ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja erityisesti alueellinen vaikuttavuus on erittäin vahvaa.

Henkilökuntamme on ilmiömäisellä tavalla muuttanut esteet perustaksi uusille askelille ja osoittanut, että taide- ja media-alan koulutus kehittyy, on ajassa mukana sekä vaikuttaa yhteiskunnassamme. Tänä keväänä korona-ajan jälkeen lisätyökuormaa on tuonut Linnankadun Taidekampuksen peruskorjauksen kolmannen vaiheen suunnittelu ja tilojen tyhjentäminen Varvintorin kauppatorin puoleisessa osassa kaksi viikkoa sitten alkanutta remonttia varten.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää, aurinkoista ja inspiroivaa kesää!

Valmis!-juhlassa nähtiin mm. Katariina Haukan animaatio Paperi.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.