Osana Vihreät matkaketjut -hanketta selvitettiin Uudenkaupungin yritysten Turun lentokentän käyttöä. Yleisesti Turun lentokenttää käyttävien yritysten tyytyväisyys lentokentän nykyisiin reitteihin ja…