Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Lisää työelämävalmiuksia ja osallisuutta vammaisille naisille Oman elämän nainen -hankkeessa

26.04.2018

Jokainen, nainen tai mies, vammainen tai vammaton, haluaa olla oman elämänsä subjekti, aktiivinen toimija ja osallistuja.  Osallistuminen oman yhteisön tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin, vaikuttaminen omiin asioihinsa tekemällä valintoja ja päätöksiä sekä työn tekeminen itsensä elättämiseksi ovat esimerkkejä asioista, mitkä suurimmalle osalle meistä ovat arkipäiväisiä ja itsestään selviä. Mutta vammaisten henkilöiden subjektijuuden saavuttamisella on monenlaisia esteitä, osa asenteellisia ja osa hyvin konkreettisia.

Oman Elämän Nainen – Vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen on hanke, joka pyrkii osaltaan poistamaan tai ainakin madaltamaan edellä mainittuja esteitä.  Hanke haluaa torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. Kohteena ovat ennen kaikkea vammaiset naiset, joilla on esimerkiksi erilaisia oppimisen, ymmärtämisen, kommunikoinnin ja mielenterveyden pulmia, jotka voivat näyttäytyä myös käyttäytymisen haasteina. Heillä itsellään ei aina ole realistista kuvaa itsestään, taidoistaan tai edes toiveistaan.

Hanketta koordinoi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) ja mukana osatoteuttajina ovat Kehitysvammaliitto, Autismisäätiö ja Turun ammattikorkeakoulu. Kaikilla osapuolilla on omat vastuualueensa.

Kehitysvammaliitto etsii kirjallisuuskatsausten kautta tietoa muualla tehdyistä vastaavista hankkeista. Turun ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen arvioinnista, digitaalisesta kehittämistyöstä ja seminaarien järjestämisestä. Autismisäätiön vastuualueena on vammaisten naisten työelämänvalmiuksia edistävän työpajamallin kehittäminen tiiviissä yhteistyössä KTO:n kanssa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeessa on menossa nyt toinen kolmesta myönnetystä rahoitusvuodesta.

Vammaisten naisten työelämävalmiuksia edistetään työpajamallilla

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on kehittää monistettava ja monenlaiselle asiakasryhmälle soveltuva työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edistämistä varten. Kokemusasiantuntijat eli vammaiset naiset itse ovat hankkeessa keskeisessä roolissa ja he kehittävät työpajamallia yhdessä ammattilaisten kanssa.

Kokemusasiantuntijat eli vammaiset naiset itse ovat hankkeessa keskeisessä roolissa.

Työpajoissa ohjaajat toteuttavat yhteisökasvatuksellisuuden periaatteita. Lisäksi he käyttävät yksilökeskeistä työotetta ja pyrkivät ratkaisukeskeisin menetelmin ohjaamaan suunnittelua ja toimintaa. Nämä työtavat näkyvät toiminnan tasavertaisuutena, luottamuksellisuutena, oikeudenmukaisuutena, keskinäisenä kunnioituksena sekä avoimuutena ja rehellisyytenä.

Tähän mennessä KTO:n ja Autismisäätiön työntekijät ovat kokeilleet työpajamallia useassa eri ryhmässä. Prosessissa on ollut mukana myös Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja opettajia. Kerta kerralta työpajan sisältö on muokkautunut ja täsmentynyt. Työpajaan on kehitetty neljän ensimmäisen kerran melko strukturoitu suunnitteluosuus, missä naiset pohtivat vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja haaveitaan. Niiden pohjalta ohjaajat rakentavat 8 -10 kertaa kokoontuvien pajakertojen tavoitteet ja sisällöt. Työelämävalmiudet on entistä enemmän otettu keskiöön ja niitä on pohdittu esimerkiksi itse kehitettyjen korttien avustuksella.

Tietotekniset taidot ja sosiaalinen media tutuiksi

Lähes kaikissa työpaikoissa työtehtävät vaativat tietoteknistä osaamista. Niinpä Oman Elämän Nainen -hankkeessakin halutaan tukea vammaisten naisten tietoteknisiä taitoja samoin kuin sosiaalisen median käyttöä. Hankkeella on jo omat Facebook-sivut, joita kannattaa käydä katsomassa ja tutustumassa näin työpajojen tapahtumiin.

Työpajojen oheen, joko ryhmässä tai itsenäisesti täytettäväksi, kehitetään sähköistä työkirjaa, portaalia. Se tulee pitämään sisällään yleisesti elämänhallintaan sekä eri työelämävalmiuksiin liittyviä tehtäviä. Portaalin sisällön kehittämisestä vastaavat Turun ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat yhteistyössä vammaisten naisten kanssa.

Vammaisten henkilöiden työllistymisen ja itsenäisen elämän esteenä ovat usein kielteiset asenteet.

Jo alussa tuli mainittua, että vammaisten henkilöiden työllistymisen ja itsenäisen elämän esteenä ovat usein kielteiset asenteet. Niitä voi olla työntekijöillä, työnantajilla, työvoimaviranomaisilla ja meillä itse kullakin.

Siksi hankkeessa, paitsi kehitetään uusi toimintamalli ammattihenkilöiden käyttöön, halutaan myös lisätä sosiaali- ja terveysalan sekä työ- ja elinkeinoalan työntekijöiden tietoisuutta vammaisten työelämävalmiuksista sekä erilaisista työllistymiseen liittyvistä tekijöistä. Ensimmäinen tähän tavoitteeseen tähtäävä ja kolmen muun hankkeen kanssa toteutettava seminaari Miksen minäkin – osalliseksi työelämään pidetään Turussa ICT-talolla 17.5.2018 klo 12 -16. Tervetuloa mukaan!

Naiset keskiössä

Lopuksi vielä muutama sana siitä, miksi naiset on valittu hankkeen keskiöön? Tutkimuksissa on todettu, että vammaisen naisen syrjäytymisriski työelämästä ja yhteiskunnasta yleensä on suurempi kuin vammaisten miesten. Vammaiset naiset nähdään sukupuolensa vuoksi olevan kaksinkertaisen sorron kohteena.

Vammaiset naiset nähdään sukupuolensa vuoksi olevan kaksinkertaisen sorron kohteena.

Myös YK:n vammaissopimuksessa tämä on huomioitu. Sopimusosapuolet tunnustavat vammaisiin tyttöihin ja naisiin kohdistetun moninkertaisen syrjinnän. He toteuttavat toimia varmistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.

Naiseus ja vammaisuus ovat kulttuurisesti arvotettuja käsitteitä, joiden mukaan vammaisilta tytöiltä ja naisilta suljetaan pois monia mahdollisuuksia. Tarve vammaisten tyttöjen ja naisten syrjäytymisriskin pienentämiseen on suuri, koska esimerkiksi hyväksikäytön riski vammaisella tytöllä ja naisella on moninkertainen verrattuna vammattomiin tyttöihin tai naisiin.

Tutustu
Facebook-sivuihimme https://www.facebook.com/omanelamannainen/
nettisivuihimme Oman elämän nainen

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *