Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Potilasketjun taustalla toimivat ammattilaiset

14.02.2021

Terveysalan ammattilaiset ovat vallitsevan COVID-19-tilanteen vuoksi olleet jatkuvasti kovilla. Tämän ison joukon keskellä bioanalytiikan ammattilaiset ovat pieni ryhmä, joka työskentelee potilasketjun taustalla, osittain jopa täysin piilossa. Kaikkia koskettavan kriisin keskellä yhteiskunta on kuitenkin tiedostanut ja tunnistanut ammattiryhmän tarpeellisuuden sekä osaamisen.

Bioanalyytikkokoulutuksen opetussuunnitelmassa edistetään opiskelijoiden ammatillisia taitoja sekä työelämävalmiuksia varsin nopeassa tahdissa. Työvoimapulan takia opiskelijoita yritetään napata työelämän palvelukseen jo opintojen alkutaipaleella. Tämä on lisännyt tarvetta mahdollistaa opiskelijoille joustavampia polkuja edetä opinnoissaan.

 

Etätyöskentelyssä on mietitty luovia ratkaisuja

Mennyt vuosi on pakostakin lisännyt opiskelijoille paljon etäopintoja. Tiettyjä käden taidon harjoituksia on kuitenkin mahdotonta toteuttaa videon välityksellä, jotta opiskelijoiden turvallinen työskentely voidaan varmistaa käytännönjaksoilla sairaalaympäristössä.

Paljon uusia verkkotyövälineitä, ohjelmia sekä suunnittelua on jouduttu työstämään ja omaksumaan nopealla aikataululla.

Etätyöskentely on ajoittain koettu haasteelliseksi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin taholta. Tilanne on kuitenkin mahdollistanut paljon myös uusia hyviä käytäntöjä sekä luovia ratkaisuja.

Sanotaan, että oppiminen on jatkuva prosessi. Mennyt vuosi on sitä varmasti ollut myös meille opettajille. Paljon uusia verkkotyövälineitä, ohjelmia sekä suunnittelua on jouduttu työstämään ja omaksumaan nopealla aikataululla.

Bioanalyytikko seuraa tutkimuslaitetta.

 

Yhteinen oppiminen ja tiedon jakaminen on keskeistä

Kuin sattumalta vastineena näihin tarpeisiin Turun ammattikorkeakoulu on mukana BioTriCK-hankkeessa. Siinä pyritään edistämään sekä mahdollistamaan monipuolisemmin bioanalyytikko-opiskelijoiden, käytännön ohjaajien sekä opettajien oppimista ja kehittymistä. Hankkeessa ideoitiin ja käynnistettiin BLS Academy, jossa kehitteillä on muun muassa erilaisia virtuaalisia työkaluja bioanalyytikko-opiskelijoiden oppimisen tueksi.

Pyrkimys on motivoida matalalla kynnyksellä uusiin ja luoviin ratkaisuihin myös niitä opetuksessa ja ohjauksessa toimivia henkilöitä, joille näiden työvälineiden hyödyntäminen on vaikeaa.

Kehitystyötä tehdään useissa työryhmissä, mutta virtual teacher -osion ideointi ja toteutuksen eteenpäin vieminen on hankkeessa mukana olevien Turun ammattikorkeakoulun bioanalytiikan opettajien vastuulla. Suunnitelmat ovat vasta alkutekijöissä, mutta varmaa on, että demojen avulla esitellään ja ohjeistetaan jo hyväksi todettujen virtuaalisten työkalujen mahdollisuuksista. Pyrkimys on motivoida matalalla kynnyksellä uusiin ja luoviin ratkaisuihin myös niitä opetuksessa ja ohjauksessa toimivia henkilöitä, joille näiden työvälineiden hyödyntäminen on vaikeaa.

BioTriCK-hankkeessa aikaansaatu verkkosivusto tulee tulevaisuudessa mahdollistamaan kansainvälisen yhteistyön lisäksi oppimateriaalien sekä tiedon jakamisen helposti eri toimijoiden ja tahojen välillä. Englanninkielisen materiaalin saatavuudella edistetään ja helpotetaan myös bioanalytiikan vaihto-opiskelijoiden liikkuvuutta.

Bioanalyytikot tutkivat näytteitä.

 

 

Kuvat: Antti Ala-Könni

 

Tutustu bioanalytiikkokoulutukseen ja bioanalyytikko-opiskelijoiden oppimisympäristö Laboratoriopalveluihin.

Laboratoriopalvelut ovat osa Sun hyvä elämä -konseptia.

Lue, mitä Sun hyvä elämä -konseptissa tehdään.

 

BioTriCK BLS Triangular Centre of Knowledge (2020-2023)

BioTriCK-hankkeessa käynnistetyn BLS Akademyn visiona on tukea tietojärjestelmien välistä viestintää. Siinä yhteistyö ja tiedon jakaminen on keskeistä. Digitaalinen BLS Akademy on avoin kaikille BLS-kouluttajille Euroopassa ja maailmassa.

BLS toimii myös virtuaalisena yhteisönä, jossa opiskelijoita esitellään ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen eri aloille. Kaikki BLS:n ammattilaiset voivat kommunikoida ja tehdä yhteistyötä avoimen verkkoportaalin kautta.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.