Siirry sisältöön Siiry hakuun

Sairaanhoitajaksi voi opiskella verkossa

12.02.2020

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoidon osaamisalalla alkoi syksyllä 2019 ensimmäinen verkkosairaanhoitajaryhmä.  Elokuussa aloitti kolmen päivän orientaatiojaksolla innokas ennakkoluuloton 18 opiskelijan joukko. Sairaanhoitajatutkinto liittyi näin Turun ammattikorkeakoulussa suoritettaviin verkkotutkintoihin sosionomi ja International Business (IB) -tutkintojen rinnalle.

Sairaanhoitajatutkinnon suorittaminen verkkotutkintona on Turun AMK:n strategian mukainen linjaus. Opiskelutapa mahdollistaa opiskelijoiden samanaikaisen työssäkäynnin sekä opintojen suorittamisen fyysisesti Turkua kauempaakin. Hakijamäärät sairaanhoitajaopintoihin ovat vähenemässä.  Verkko-opinnot voivat tarjota yhden vaihtoehtoisen tavan opiskella, niissä huomioidaan myös tulevaisuuden digitalisaatiotaitoja jo opiskeluaikana.

Opiskelijat tutkivat lääkekaappia.

Verkkototeutuksessa olevat sairaanhoitajaopiskelijat lähipäivällä, he tarkastavat lääkekaapin sisältöä.

 

Kampuksella harjoitellaan edelleen kliinistä osaamista

Sairaanhoitajatutkinnossa teoreettiset opintojaksot suoritetaan verkossa, kun taas prekliiniset harjoittelut ja simulaatiot suoritetaan edelleenkin kampuksella lähiopetuksessa. Ohjatut harjoittelut opiskelijat tekevät kliinisessä harjoittelussa sosiaali- ja terveydenhuollon eri ympäristöissä samalla tavalla kuin muutkin sairaanhoitajaopiskelijat.

Opiskelijoiden verkkotapaamiset ovat säännöllisesti viikoittain. Niihin osallistuminen on pakollista eli opiskelupaikka on vapaa, mutta aikaan sidottu.

– Verkkotapaamisissa käytetään Zoomia, jonka kautta syksyn aikana on opiskeltu esimerkiksi hoitotyön perusteita, lääkehoitoa, anatomiaa ja fysiologiaa. Verkkotapaamisissa voi olla muun muassa luentoa, ryhmätehtäviä ja keskustelua, jotka aktivoivat opiskelijoita.

Sairaanhoitajatutkintoon sisältyvät kliinisten taitojen harjoittelut tapahtuvat lähiopetuksena kampuksella, jossa opiskellaan muutaman viikon välein 1−2 tiivistä päivää. Lähiopetuksen määrä on suurimmillaan ensimmäisellä lukukaudella, pienentyen merkittävästi heti toisesta lukukaudesta lähtien. Tutkinnossa on myös lukukausia, jolloin lähiopetusta kampuksella ei ole.

Opiskelijat kirjoittamassa tehtäviä.

Opiskelijat laskevat lääkelaskuja.

 

Verkko-opinnot kehittävät digitaitoja

Opiskelijoista kolmasosalle verkkovälitteinen oppiminen ja opiskelu oli ihan uutta. Tutoropettajat rohkaisevat kaikkia kiinnostuneita hakemaan jatkossa myös verkkotutkintoon, koska tulevaisuudessa sairaanhoitajakin tarvitsee entistä enemmän digitaitoja.

– Opiskelussa tarvittavat eri ohjelmat harjoitellaan orientaatiopäivillä, opiskelu edellyttää siis vain perustietoteknisiä taitoja. Alkukyselyn perusteella yli puolet opiskelijoista ymmärsivät, että verkko-opiskelu vaatii heiltä paljon aikaa ja sitoutumista opiskeluun.

Opiskelu vaatii enemmän itseohjautuvuutta, mutta antaa samalla uusia kokemuksia ja näkökulmia sekä uusia tulevaisuuden työelämätaitoja. Opiskelijoiden ja opettajin tunnelmat kolmen päivän alkuorientaation jälkeen olivat innostuneet ja tuntui, että ryhmä olisi tuntenut toisensa jo pidempäänkin.

Opiskelijat tekevät tehtäviä.

 Lääkelaskut vaativat tarkkuutta, pilkkuvirheitä ei saa tulla.

Kokemuksen kautta taidot kasvavat

Ensimmäinen lukukausi on kohta takana ja tutor opettajat ovat kokeneet ryhmän ohjaamisen mielekkäänä.

– Omat taidot ja tiedot verkko-opiskelusta ja siihen soveltuvista menetelmistä ovat lisääntyneet. Välillä mennään yrityksen ja erehdyksen kautta kokeillen, mutta taidot kehittyvät jatkuvasti yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Verkkotapaamiset ovat vaativia ja etukäteissuunnittelun merkitys korostuu, jotta keskeiset ja vaikeat asiat saadaan yhdessä opiskeltua verkkotapaamisten aikana. Verkossa opettaminen ei ole vanhojen opintojaksojen siirtämistä verkkoon.

– Tutoreina koemme, että verkkotapaamiset ovat tärkeitä yhteisöllisen oppimisen paikkoja ja nämä opiskelijat tunnemme jopa paremmin kuin muut opiskelijat verkkotapaamisten intensiivisyyden takia. Siellä kaikkien pitää olla läsnä 100 % koko ajan. Nämä opiskelijat tunnemme jo äänen perusteella.

Opiskelijat täyttävät lääkedosettia.

Opiskelijat seuraavat reseptiä ja täyttävät lääkedosettia sen mukaan.

Opiskelu vaatii motivaatiota

Verkko-opiskelijoilla on sama opintosuunnitelma kuin päiväryhmälläkin, opinnot kestävät heilläkin 3,5 vuotta. Verkko-opinnoissa vastuu opiskelusta on enemmän opiskelijoilla itsellään, heidän pitää hakea paljon tietoa itse niin digitaalisesti kuin kirjoistakin.

− Opinnoissa oppii tiedonhakua. Tiedonhaku itsenäisesti on haastavaa, esimerkiksi kun esiin nousee kysymyksiä eikä heti saa vastausta opettajalta. Jaamme kuitenkin opiskelijoiden kesken ajatuksia, tsemppaamme toisiamme WhatsApp-ryhmässä.

Puheissa verkko-opintojen yhteisöllisyyden toteutumista usein epäillään, mutta opiskelijat ovat päinvastaista mieltä.

− Meillä on ollut hyvä luokkahenki jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Olemme joka kerta ihan kuin olisimme juuri nähneet. Jos olisimme koko ajan yhdessä, muodostuisi omia pikku ryhmiä. Me emme saa pikkuporukoita aikaan kahden päivän aikana, varsinkin kun teemme ryhmätöitä eri ihmisten kanssa.

Opiskelijat mainitsevat, että motivaatiota täytyy olla opiskeluun, kun kaikki on uutta. Toimintatavat, oman työn ja ajankäytön suunnittelu vapaa-ajalla pitää opetella.

− Opiskelussa on parasta, että voi osallistua kotoa, voi käydä halutessaan töissä ja opiskelu on joustavaa. Siksi tätä opiskelumuotoa voi suositella muillekin. Mutta pitää muistaa, että pitää olla oma-aloitteinen ja pitää suunnittelemistaan aikatauluista kiinni.

Opiskelijat huomauttavat myös, että opiskelussa pitää olla armollinen itselleen ja miettiä, että kaikessa ei tarvitse olla täydellinen. Itsestä on pidettävä huolta opintojen ohella.

 

Lue sairaanhoitajakoulutuksesta verkossa.

Katso, mitä rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila kirjoitti koulutuksen muuttumisesta.

Mitä pidit artikkelista?

3 kommenttia artikkelista “Sairaanhoitajaksi voi opiskella verkossa

 1. Juha sanoo:

  Tulevatko opiskelijat ympäri Suomea? Onko opiskelijan mahdollista aloittaa opiskelua esim. Ruotsista käsin? Mitä tapahtuu, jos opiskelija joutuu jättämään kahden päivän intensiivijakson töiden takia väliin?

 2. Sirpa Nikunen sanoo:

  Hei,
  Ensimmäisessä ryhmässä opiskelijat ovat Turun ja Helsingin seudulta. Opinnot alkavat pakollisella kolmen päivän orientaatiojaksolla (24-26.8.2020). Sen jälkeen ensimmäisellä lukukaudella opetusta on kampuksella (prekliinistä harjoittelua) kaksi päivää kahden – kolmen viikon välein, myös nämä päivät ovat pakollisia. Myöhemmillä lukukausilla lähipäivät kampuksella vähenevät. Verkkotapaaminen on perjantaisin aamupäivällä.

 3. Juha sanoo:

  Kiitos vastauksesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php