Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Opiskelijoille lisää paikkoja, uusia väyliä ja vahvempaa ohjausta

25.04.2019

Tarjosimme vuonna 2018 opiskelijoille uusia koulutusmahdollisuuksia niin tutkintoon johtavissa koulutuksissa kuin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Uudistimme myös opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan palveluita. Ohjauksessa entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi on tullut opiskelijan itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen.

Koulutustarjontamme laajeni

Olemme kyenneet avaamaan entistä enemmän uusia opiskelupaikkoja vastauksena Varsinais-Suomen myönteisen talouskehityksen myötä kasvaneeseen koulutuksen kysyntään. Kevään 2018 yhteishakuun tarjosimme 41 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa sekä 11 YAMK- eli Master School -tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Edellisvuoteen verrattuna nostimme AMK-tutkintokoulutuksen aloituspaikkoja 12 prosentilla.

Eniten laajensimme tekniikan AMK-tutkintokoulutuksen tarjontaa (166 aloituspaikkaa) ja monimuotokoulutusta. Yhteensä lähes 2400 korkeakoulujen yhteishaun kautta valittua uutta opiskelijaa aloitti AMK-tutkintoon johtavat opinnot. Master School -tutkintokoulutuksen opinnot aloitti yli 400 opiskelijaa.

Sosionomikoulutuksen verkkototeutukseen oli yli 21 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Kevään 2018 yhteishaussa vetovoimaisin oli sosiaali- ja terveysala, jossa ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti oli 5,97. Kaikkein vetovoimaisimpia olivat sosionomikoulutukset, jonka verkkototeutukseen oli yli 21 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Määrällisesti eniten hakijoita oli liiketalouden tradenomikoulutukseen.

Avoin ammattikorkeakoulu on monille väylä tutkinto-opiskelijaksi

Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme mahdollisuuksia oma osaamisen päivittämiseen niin sanottuina jatkuvan oppimisen opintoina avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimessa AMK:ssa suoritettiin lähes 13 000 opintopistettä, mikä vastaa yli 200 tutkinto-opiskelijan vuosittain suorittamien opintojen määrää.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat monille väylä tutkintokoulutukseen. Suoritettuaan ensimmäisen vuoden opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelupaikkaa erillishaussa. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valittujen osuus on kasvanut merkittäväksi: 290 uutta tutkinto-opiskelijaa valittiin avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten perusteella erillishaussa.

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa monille työelämässä oleville joustavan mahdollisuuden aloittaa Master School -tutkintoon sisältyvien opintojen suorittaminen omassa tahdissa silloin, kun se on oman uran ja elämäntilanteen kannalta ajankohtaista. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta Master School -tutkintokoulutukseen tuli 85 uutta opiskelijaa.

 

Avoin AMK

Opiskelijoiden ohjaus uudistui ja vertaisohjaus vahvistui

Olemme uudistaneet opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan palveluita. Laaja valinnaisuus ja yksilölliset opintopolut lisäävät henkilökohtaisten opetussuunnitelmien ohjauksen tarvetta. Samalla entistä tärkeämmäksi ohjauksen tavoitteeksi on tullut opiskelijan itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen. Ohjauksella pyrimme tukemaan opintojen sujuvaa etenemistä, asiantuntijuuden kehittymistä ja opiskeluhyvinvointia.

Omat tutkinto-opiskelijamme hoitavat tärkeää osuutta opiskelijoiden ohjauksen ja neuvonnan palveluissa. Kaikissa koulutuksissa uusien opiskelijoiden tukena on jo pitkään toiminut vertaistuutoreita, jotka ovat yleensä toisen vuoden tutkinto-opiskelijoita. Vertaistuutorit opastavat uusia opiskelijoita korkeakouluyhteisön käytäntöihin ja tukevat uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä.

Opiskelija hyötyy ohjauksesta eniten, kun hän saa tukea opiskelun tai elämänsä vaikeisiin tilanteisiin pienellä kynnyksellä ja viivytyksettä. Haemme uudenlaisen vertaisohjauksen avulla entistä paremmin toimivaa varhaisen puuttumisen käytäntöä.

Koko ammattikorkeakoulussa oli 60 koulutuksen saanutta VIP-opiskelijaa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa kehitetyssä VIP-mallissa (Välittämisen IlmaPiiri) uusien opiskelijoiden ryhmän keskuudestaan valitsema VIP-opiskelija pitää yllä välittämisen ilmapiiriä. Hän tekee havaintoja ryhmän ja yksilöiden hyvinvoinnista tai ongelmista (esimerkiksi häirintä, epäasiallinen käytös, kiusaaminen).

Ryhmän VIP-opiskelija toimii opettajatuutorin ja opinto-ohjaajan yhteyshenkilönä opiskeluhyvinvoinnin kysymyksissä sekä huolehtii siitä, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle.  VIP-opiskelijatoimintaa pilotoitiin kaikilla koulutusaloilla siten, että koko ammattikorkeakoulussa oli 60 koulutuksen saanutta VIP-opiskelijaa.

Toimiminen VIP-opiskelijana tai vertaistuutorina auttaa opiskelijaa kehittämään ohjauksen ja vuorovaikutuksen taitojaan, joista on suurta hyötyä työelämässä erityisesti esimiestehtävissä.

 

Lue myös: Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Opiskelijatiedot numeroina v. 2018:

  • Ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohden: 3,76 (4,02 vuonna 2017; AMK-tutkinnot, päivä- ja monimuotokoulutus, suomen- ja englanninkieliset)
  • Opiskelijatyytyväisyys: 3,6 (sama kuin ed. vuonna; lähde: Opiskelijabarometri)
  • Opiskelijamäärä: 9131 (8747 vuonna 2017; syksyn laskentapäivä, läsnä- ja poissaolevat, päivä- ja monimuotototeutukset)

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.