Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee taiteen sanallistamista tekemisen tukena ja työvälineenä. Sivuan myös teosten nimeämisen ja näyttelytekstien roolia. Taiteellisessa opinnäytetyössä olen jatkanut…