Siirry sisältöön Siiry hakuun

Huipputyyppi asuu meissä kaikissa – se on houkuteltava esiin

29.03.2020

Turun AMK:sta saa hyvät eväät hoitotyön huipputyypiksi. Valmistuessani ensimmäisten joukossa vasta vakinaistetusta Turun ammattikorkeakoulusta olin intoa täynnä, ylpeä ammatistani ja valmiina rakentamaan uraani kätilönä. Ajalle tyypilliset pätkätyötkään eivät saaneet lannistumaan, vaan näin ne mahdollisuutena kehittää ja laajentaa osaamistani. Vuosikymmenten jälkeen palatessani Turun ylemmän AMK:n opintojen kautta Turun AMK:n tuntiopettajaksi minusta tuntui hyvältä palata tuttujen asioiden äärelle. Nykyisin haluan opettajana innostaa unelmoimaan suuresti, ohjata uskomaan mahdollisuuksiin ja kannustaa jokaista olemaan hoitotyön huipputyyppi.

Vastavalmistuneena meille kerrottiin tulevasta työnteon muutoksesta, paremmista työntekijöiden markkinoista. Avoimia työpaikkoja olisi paljon ja meidän ammattitaidostamme kilpailtaisiin. Saisimme itse valita, mitä työtä haluaisimme tehdä eläkeikään saakka. Näin ei tullut käymään, vaan pysyvyyden sijaan vaadittiin epävarmuuden sietoa, luovuutta, jatkuvaa kehittymistä ja vahvaa uskoa omaan osaamiseensa. Kuulostaako tutulta myös tämän päivän työelämässä?

 

Projektissa heittäydyin uudenlaiseen työtapaan

Kun toimin kätilönä TYKS:n naistenklinikan synnytysosastolla, sain mahdollisuuden osallistua Turun yliopistossa projektiin. Siinä tutkittiin vaihdevuosi-ikäisten naisten unta ja unen häiriintymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Projektin myötä heittäydyin uudenlaiseen tapaan tehdä työtä, jossa etusijalla olivat hoitotyön sijaan tutkimukset. Pääsin läheltä seuraamaan uudenlaisen maailman avautumista, jossa tutkittu tieto ja hoitotyön toteutus olivat varsin nuorta ja siten jatkuvassa kehityksessä.

Tutkimus- ja kehittämistyössä innostus, uuden oppiminen, pitkäjänteinen työskentely, ongelmanratkaisukyky ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Hyvä esimerkki tästä on 2000-luvun uniapnean diagnosoinnin ja hoidon kehittyminen CPAP-laitekehityksen myötä. Myös viimeaikojen unettomuuden lääkkeettömän hoitomallin kehittyminen on ollut huimaa.

Koordinoin lähes 15 vuotta keskusta, joka toimi maailmanlaajuisesti kliinisissä lääketutkimuksissa, toteutti useita uneen liittyviä tutkimuksia ja osallistui unen mittaamiseen sekä hoidon kehittämiseen. Kokemukset rakensivat vahvan perustan ajattelulleni ja toiminnalleni.

Tutkimus- ja kehittämistyössä innostus, uuden oppiminen, pitkäjänteinen työskentely, ongelmanratkaisukyky ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä ominaisuuksia. Ajattelen näiden tekijöiden mahdollistaneen minussa ominaisuuksia, jotka ovat rakentaneet huipputyyppiä.

Kati Lahtinen istuu kirja sylissä.

 

Huipputyyppi mukautuu joustavasti työelämän muutoksiin

Työn yksilöllistyminen, sosiaalisten kykyjen korostuminen, työn liikkuvuus ja joustavuus sekä työelämän sisältöjen yhä nopeammat ja ennakoimattomammat muutokset pitävät meidät huipputyypitkin aktiivisena ja virkeänä. Hoitotyön toimintamallit kehittyvät vastaamaan ajan tarpeita, tiedollinen ja taidollinen osaaminen elää kehityksessä muovaten myös työn tekemisen ulottuvuuksia.

Osaamisen kehittäminen integroituna työelämään lisää valmiuksia muutoksiin. Elinikäinen oppiminen, yksilön koko elämän kestävä mahdollisuus oppimiseen, on tullut keskeiseksi käsitteeksi myös koulutuspolitiikassa.

Vaaditaan rohkeutta tehdä muutoksia ja kulkea kohti tuntematonta omaa polkuaan luoden.

Tyytyminen tavanomaiseen ja kulkeminen tuttuja uria pitkin on meille hyvin yleistä. Arjessa ja työssä teemme tottumuksesta asioita, tavoistamme tulee rutiineja. Toimimme mielellämme vanhojen mallien mukaan emmekä viitsi tai jaksa ajatella asiaa sen enempää. Ehkä jopa tiedämme, että teemme asioita, jotka olisivat korvattavissa uusilla paljon paremmilla.

Tarvitaan sisäistä rohkeutta kyseenalaistaa ja nähdä asiat toisin. Mielestäni vielä tätäkin enemmän vaaditaan rohkeutta tehdä muutoksia ja kulkea kohti tuntematonta omaa polkuaan luoden.

Kehittämistyö ja uusien asioiden äärellä työskenteleminen ovat minulle innostavinta työssä. Haasteet ovat mahdollisuuksia, joiden työstäminen edellyttää kriittistä ajattelua, kyseenalaistamista ja totutun toimintamallin muuttamista.

Työskentelyssä näyttäytyvät yksilölliset vastuut, mutta mielestäni antoisimpia ovat erilaisissa projekteissa ja tiimityöskentelymuodoissa kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen sekä yhteistoiminnallisuus. Dialogi toisten kanssa laajentaa oman toiminnan arviointia, syventää omia näkökulmia ja minuuden kehitys on osa suurempaa kokonaisuutta.

 

Luovuus on huipputyypin voimavara

Luovuudella en tarkoita synnynnäistä persoonallisuuden piirrettä, vaan ajattelen luovuutta asenteena, kykynä ja tavoitteellisena työskentelyä, joka löytyy meiltä kaikilta. Se on asenne elämään, mielikuvituksen soveltamista ongelman ratkaisemiseen, kykyä soveltaa tuttuja asioita ja yhdistää niitä uudella tarkoituksenmukaisella tavalla.

Luovuus haastaa ja kyseenalaistaa, se kysyy miksi – tai miksi ei? Miksi tätä tehdään juuri noin?

Luovuus palkitsee elämänilolla, seikkailulla, mahdollisuuksilla, näkökulmilla, kauneudella, uskalluksella.

Luovuus ohjaa harkintaa, intuitiota, motivaatiota ja suunnitelmallisia valintoja. Luovuus on uuden oppimista ja se kasvaa sitä mukaa kun sitä käytetään. Luovuuden suurin este on pelko, sillä luovuudessa ollaan uuden asian äärellä ja siihen liittyy epävarmuutta.

Alku uudella tavalla toimimiseen ei ole helppoa. Matkalla turhautuminen ja puskeminen kohti tavoitetta voi koetella uskoa – kunnes yhtäkkiä oivaltaa. Luovuus palkitsee elämänilolla, seikkailulla, mahdollisuuksilla, näkökulmilla, kauneudella, uskalluksella jne.

 

Löydä huipputyyppi

Uskalla kysyä miksi, kyseenalaista, etsi rohkean luovasti mahdollisuuksia ja tee hyppy tuntemattomaan suunnitellusti! Oman hyppyni ansiosta löysin uudenlaisen tavan tehdä työtä, joka koostuu eri osa-alueista täydentäen toinen toisiaan.

Kätilötyöhön, tutkimuksiin ja unihäiriöihin liittyvä hoitotyö yhdistettynä innovatiivisiin kehittämishankkeisiin sekä pedagoginen mahdollisuus jakaa ja kehittää osaamista ovat tämän hetken työelämäni rikkaus. Siirtyminen joustavasti eri osa-alueilla mahdollistaa uusien mielenkiintoisten työtehtävien vastaanottamisen tuoden samalla osaamista kaikille osa-alueille.

Innostuneisuuden, tutkivan asenteen, positiivisuuden, joustavuuden ja kokeilunhalun kautta saavutetaan uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Tavanomaisen urasuunnittelun sijaan kannustan avoimeen ajatteluun, luoviin mahdollisuuksiin ja ulottamaan tietoisten päätösten tekemisen päivittäisiin tehtäviin. Lopulta elämämme määrittyy niistä asioista, joihin vastaamme myönteisesti, minkä uuden tehtävän aloitamme ja minkä otamme sydämen asiaksi.

Opettajana haluan pysähtyä näkemään, kuulemaan ja kohtaamaan tilanteissa. Haluan auttaa oivaltamaan kysymysten kautta ja rohkaisemaan löytämään moniulotteisia vastauksia. Jokaisella opiskelijalla on valmiuksia kehittyä luovaksi asiantuntijaksi, käyttää mielikuvitusta, kysyä rohkeasti miksi?

Innostuneisuuden, tutkivan asenteen, positiivisuuden, joustavuuden ja kokeilunhalun kautta saavutetaan uskoa omiin mahdollisuuksiin. Onnistuessaan opettaja houkuttelee esiin hoitotyön huipputyypit ja mahdollistaa kehittymisen vahvoiksi työelämän taitajiksi ja hyvinvoiviksi ihmisiksi.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa:

Tutustu Unettomuushoitaja-koulutukseen:

Yhteishaku on käynnissä 18.3.-1.4.2020, aloita sinäkin opinnot esimerkiksi näissä koulutuksissa:

AMK sairaanhoitajakoulutus 

AMK kätilökoulutus

YAMK terveyden edistäminen, kehittäminen ja johtaminen

Oletko Turun AMK:sta valmistunut? Ryhdy alumniksi!

 

Tämä on kuudes artikkeli sarjassa Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta valmistunut huipputyyppi. Esitimme huipputyypille kaksi kysymystä: Miten tullaan huipputyypiksi? Oletko mielestäni huipputyyppi?
Pyysimme huipputyyppejä kirjoittamaan aiheesta blogikirjoituksen. Miksi? Koska heillä on yhdessä ja erikseen valtava määrä kokemusta sosiaali- ja terveysalan monipuolisista töistä, luottamustehtävistä sekä tutkimus- ja kehittämistehtävistä.

 

Sarjan muut artikkelit

Jan Holmbergin artikkeli: Hoitotyön huipputyypiksi Turun AMK:sta? – Se vaatii uralla sinnikkyyttä, pitkiä työpäiviä ja näyttäviä epäonnistumisia

Minna Salakarin artikkeli: Hoitotyön huipputyypiksi Turun AMK:sta −Vahva tahto ja tekemisen meininki − kohti suuri unelmia

Mari Lahden artikkeli: Hoitotyön huipputyypiksi Turun AMK:sta? − Mielenterveystyötä haluan kehittää

Anu Vaihekosken artikkeli: Matkani huipputyypiksi –  Turun AMK:sta sain valmiudet asiantuntijuuteen

Karoliina Verhon artikkeli: Empatiasta ja sinnikkyydestä on huipputyypit tehty 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php