Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Maahanmuuttajataustaisia naisia koulutetaan vertaisohjaajiksi

04.10.2019

WoHealth – Maahanmuuttajanaisten voimaantumisen tukeminen -hanke käynnistyi. Aloitustapaaminen järjestettiin Ruotsin Linkopingissä ja Norrköpingissä 3.–4.9.2019. Hankkeen tuloksena koulutetaan maahanmuuttajanaisia vertaisohjaajiksi

Hankkeessa selvitetään, millaista tukea ja tietoa maahanmuuttajataustaiset naiset tarvitsevat liittyen esimerkiksi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja lapsen hoitoon ja kasvatukseen heille uudessa kulttuurissa, Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi kartoitetaan kehittämistarpeita, joita terveysalan ammattilaiset kokevat työskennellessään kyseisen asiakasryhmän kanssa.

Vastauksena tuen ja tiedon tarpeisiin WoHealth-hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa koulutetaan muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi sekä tuotetaan selkokielistä materiaalia tärkeiksi koetuista kehittämistarpeista.

Kuvassa naiset istuvat pöydän ympärillä.

Oppia hakemassa Itämeren takaa

Hankkeessa tehdään yhteistyötä ruotsalaisen Flyktingmedicinskt centrum Norrköping kanssa. Ruotsi on Turun AMK:lle erityisen kiinnostava ja innostava hankekumppani, sillä maalla on pidemmät perinteet maahanmuuttajien tukemisessa. Ruotsi on erityisesti onnistunut Suomea ja muita Pohjoismaita paremmin työllistämään maahanmuuttajansa.

Tekemisen ohessa toiminnassa keskityttiin kielen opiskeluun, jonka on todettu olevan erittäin merkityksellistä uuteen yhteiskuntaan integroitumisessa ja työllistymisessä.

– Pääsimmekin tutustumaan hankekokouksen lomassa Linköpingissä toimivan Gårdshuset-keskuksen toimintaan. Talo tarjoaa päivittäistä toimintaa maahanmuuttajille.

Naisten ja miesten erilaiset kiinnostuksen kohteet oli toiminnassa huomioitu. Talon tarjoama toiminta on monipuolista, ruoan laitosta puutöihin. Tekemisen ohessa toiminnassa keskityttiin kielen opiskeluun, jonka on todettu olevan erittäin merkityksellistä uuteen yhteiskuntaan integroitumisessa ja työllistymisessä.

Gårdshusetilla oli hyvät tulokset ihmisten työllistymisen tukemisessa. Talon toimintaa rahoittaa pääasiassa kunta.  Osa WoHealth-hankkeen toiminnoista toteutuu Gårdshusetissa.

Ihmisiä seisoo sillalla.

Monikulttuurinen terveysneuvoja – tulevaisuutta myös  Suomessa 

Tutustuimme myös hankekumppanimme Flyktingmedicinskt centrum Norrköping toimintaan Itä-Götanmaan alueella. Erityisen kiinnostavaa on, että keskus on jo yli 10 vuotta organisoinut koko läänin alueella hälsokommunikatör eli multicultural health advisor -toimintaa.

– Tehtävään on rekrytoitu seitsemän lähi-/sairaanhoitajakoulutuksen saanutta maahanmuuttajaa, jotka työssään ohjaavat ja tukevat maahan tulleita ihmisiä. He myös käyvät kouluttamassa työntekijöitä monikulttuurisuuteen liittyvissä teemoissa eri työpaikoilla.

Hälsokommunikatör eli monikulttuurinen terveysneuvoja toimii siis terveysalalla maahanmuuttajien parissa terveysneuvontaan ja -ohjaukseen keskittyen. Yksilöohjauksen lisäksi he ohjaavat ryhmiä. Työntekijöiden vahvuutena on kieliosaaminen, oma kokemus maahanmuutosta ja integroitumisesta uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Vaikuttavaa työtä!

Monikulttuuristumisen haasteet ovat todellisuutta monilla terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla.

– Opin ruotsinmaalta siirrämme WoHealth-hankkeessa Suomeen. Turun AMK:ssa kehitämme ja pilotoimme hankkeessa yhteistyössä Sateenkaarikodon kanssa vertaisohjaajakoulutuksen, johon rekrytoimme syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana muutamia maahanmuuttajataustaisia naisia vertaisohjaajiksi maahanmuuttajanaisten tueksi. Kokeilemme toimintaa Kaarinan neuvolassa, jossa pienten lasten äidit ja perheet voivat tarvittaessa pyytää Sateenkaarikodosta vertaisohjaajan tuekseen neuvolakäynnille.

Ruotsissa hälsokommunikatör-ammattilaiset eli monikulttuuriset terveysneuvojat ovat osoittautuneet kullan arvoisiksi. Heidän asiantuntemukseensa luotetaan laajasti koko läänin terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten parissa.  Kyseessä ei ole pelkkä kulttuuritulkkitoiminta, koska heillä on vahva terveydenhuollon osaaminen suoritetun tutkinnon kautta.

Nämä ammattilaiset puuttuvat Suomesta, vaikka monikulttuuristumisen haasteet ovat todellisuutta monilla terveys- ja sosiaalialan työpaikoilla. Olisiko tässä Turun ammattikorkeakoululla mahdollisuus olla edelläkävijä ja käynnistää monikulttuurisen terveysneuvojan erikoistumiskoulutus tai ylemmän ammattikorkeakoulun suuntautumisvaihtoehto maahanmuuttajataustaisille terveys- tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneille?

Kuvassa on ihmisryhmä.

 

Hankkeen yhteistyökumppanit Suomessa
Kaarinan kaupungin neuvola
Sateenkaari Koto ry

Rahoitus
WoHealth–hanke sai kaksivuotisen rahoituksen Interreg/Central Baltic hankeohjelmasta.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *