Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Innopeda® — Oppimisjatkumo

05.12.2017

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä.

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka vastaa ajan muutospaineisiin ja kehittää opetusotetta muutos- ja murroskohtien lähtökohdista.

Innovaatiopedagogiikka perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Tähtäämme opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Oppimisote määrittelee, kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita.

Innovaatiopedagogiikalla tuotetaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Tässä innovaatiolla tarkoitetaan jatkuvan parantamisen periaatteelle nojaavaa osaamisen parantamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön.

Tavoitteena on kehittää yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetensseja. Turun ammattikorkeakoulussa on kehitetty arviointityökalu innovaatiokompetenssien kehittymisen mittaamiseen.

Lue lisää innovaatiopedagogiikasta.

Tutusu innovaatiopedagogiikka-aiheisiin julkaisuihin:

Komulainen Martti, Konst Taru & Keinänen Meiju (toimi.) (2016). Uudistuva korkeakoulu – esimerkkejä innovaatiopedagogiikan soveltamisesta opetuksessa ja korkeakoulun toiminnassa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja  235.

Penttilä, Taru 2016: Developing educational organizations with innovation pedagogy. International e-journal of Advances in Education 2, No 5.

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2014). Innovaatiokompetensseja innovaatiopedagogiikan avulla. In Kestävä innovointi. Oppimista korkeakoulun ja työelämän dialogissa. by Rautkorpi – Mutanen – Vanhanen-Nuutinen, pp. 156-171. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Unigrafia Helsinki.

Penttilä Taru, Kairisto-Mertanen Liisa, Putkonen Ari, Lehto Anttoni (2013): Innovation Pedagogy – A Strategic Learning Approach for the Future. In Lehto Anttoni – Penttilä Taru (eds). Pedagogical Competences and Entrepreneurship, pp.11-23. Reports from Turku University of Applied Sciences.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *