Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Osaamisanti onnistui ja TKI-tulot kasvoivat – Turun ammattikorkeakoulu Oy:n talous pysyi vakaana

30.04.2019

 

Vuonna 2018 talous pysyi vakaana, vaikka strategiarahan sisältävä valtionosuus väheni edellisen vuoden 53,9 miljoonasta eurosta 53,5 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 319 042,78 euroa (0,47 % liikevaihdosta), kun budjetoitu tulostavoite oli 58 445 euroa. Voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi.

 

Toiminnan volyymi kasvoi

Valtionosuuden vähenemisestä huolimatta yhtiön toiminnan volyymi kasvoi edellisestä vuodesta, mikä viittaa muiden tulolähteiden vahvistumiseen. Yhtiön kokonaistulot 69,1 miljoonaa euroa (ed. vuosi 67 milj. euroa) alittavat budjetoidun tulostavoitteen 69,4 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti vuoden 2018 kokonaismenot, yhteensä 68,8 miljoonaa euroa (ed. vuosi 66,6 milj. euroa) alittavat budjetoidut menot 69,4 miljoonaa euroa.

 

 

Tulostason nousu on seurausta etenkin vuoden lopussa onnistuneesti päättyneestä varainhankinnasta sekä edelleen kasvaneesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Toteutimme ”Osaamisanti”-varainhankintakampanjan, joka keräsi lahjoituksia 1 877 001 euroa. Tämä oli tuloksena suomenkielisistä ammattikorkeakouluista kolmanneksi paras. Valtion vastinrahan määrä 1.8.2017–31.12.2018 välisenä aikana keräämällemme summalle on 1 899 047,10 euroa, ja se tullaan kirjaamaan maksuperusteisesti vuodelle 2019.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ulkoiset tulot nousivat edellisen vuoden 7 miljoonasta eurosta 7,6 miljoonaan euroon eli 11 prosenttiin kokonaistuloista. Samanaikaisesti AMK:n omarahoitusosuus jatkoi laskuaan 24 prosenttiyksikköön edellisen vuoden 33 prosenttiyksiköstä. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 10 miljoonaa euroa. TKI -toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna olemme yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

 

Onnistuimme supistamaan kiinteistökustannuksia

Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski hieman 1,7 miljoonaan euroon (ed. vuosi 2,3 milj. euroa), mutta tulos pysyi positiivisena toista kertaa Turun AMK:n yhtiöaikana.

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 43 miljoonaa euroa (ed. vuosi 42,7 milj. euroa), mikä on 64,3 prosenttia (ed. vuosi 64,1 %) yhtiön operatiivisista kuluista.

 

Medisiina D -rakennukseen valmistui useita uusia oppimisympäristöjä, muun muassa monialaiseen simulaatio-oppimiseen tarkoitettu Simu Center. 

 

Monista tilamuutoksista ja kalustehankinnoista huolimatta onnistuimme tehostamaan toiseksi suurinta yksittäistä menoerää eli kiinteistökustannuksia edellisen vuoden 13,9 miljoonasta eurosta 13,2 miljoonaan euroon. Vuonna 2017 alkanut tilojen varustelu ja toimintojen uudistaminen on luonnollisesti näkynyt kahden vuoden ajan sekä taseen kaluston että tulosvaikutteisten poistojen määrän lisääntymisenä.

Turun ammattikorkeakoulu Oy hankki omistukseensa enemmistöosuuden 51 prosenttia (5026 kpl) Koneteknologiakeskus Turku Oy:n osakekannasta 6.4.2016. Uuden kampusrakennuksen rakentamiseen annettu vaihtovelkakirjalaina tuotti ammattikorkeakoululle 360 000 euron korkotulot.

 

AAA-luottoluokitus sekä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti

Ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa muun muassa erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 68,2 prosenttia (ed. vuosi 70,0 %). Vakaasta taloudesta kertovat myös saamamme Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokitus, paras AAA, sekä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti. Nämä ovat seurausta yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle.

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. (Osakassopimus 17.9.2014; Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §5)

 

Kampusratkaisut: luokkaopetustiloista oppimista tukeviin ympäristöihin

Strategiamme toteuttaminen vaatii investointien suuntaamista perinteisistä luokkaopetustiloista työelämän kanssa yhteiskäytettäviin laboratorio- ja harjoitustiloihin sekä oppimista tukeviin virtuaaliympäristöihin.

Pitkäaikaisten tilaratkaisuiden osalta etenimme vuonna 2018 siirtämällä Terveys ja hyvinvointi -sektorin toiminnot Ruiskadun kiinteistöstä Medisiina D -uudisrakennukseen sekä uudistettuihin tiloihin Kupittaalle ICT-Cityyn.

Lemminkäisenkadun toimipisteen noin 5 000 m2:n peruskorjaus valmistui vuoden 2018 lopussa. Uudistetut tilat otetaan käyttöön vuoden 2019 kevään aikana laajennetulla käyttäjäjoukolla.

Kupittaan kampuksen kokonaisuuden viimeistelevän uudisrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on edetty pääpiirteittäin aikataulun mukaisesti. Rakennus luovutetaan käyttäjälle keväällä 2020.

 

Havainnekuva vuonna 2020 valmistuvasta Kupittaan kampuksen uudisrakennuksesta. 

 

Arvio tulevasta kehityksestä

Ydintoimintojen osalta arvioimme kehityksen jatkuvan tasaisena. Oppimiseen liittyvät tulokset tulevat kehittymään samalla tasolla valtakunnan keskiarvojen kanssa. Kaikki ammattikorkeakoulut tekevät parhaillaan suurta kehitystä oppimistoiminnan optimoinnissa, mistä johtuen suhteellisen asemankin ylläpito vaatii huomattavaa toiminnan kehittämistä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulokset vaikuttavat nousevan edelleen vuotena 2019, jonka jälkeen tuloksiin tulee notkahdus EU-rahoituksen nivelkautena 2020–2021. Riskinä TKI-rahoituksessa on kansallisen rahoituksen väheneminen, mutta olemme jo aloittaneet toimenpiteet, joilla ulkomaisen rahoituksen osuutta lisätään. Ennakoimme liiketoiminnan liikevaihdon kasvavan ja tuloksellisuuden paranevan lähivuosina maltillisesti.

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.