Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

TKI-palveluiden suuntaviivoina positiivinen rakennemuutos ja alueemme kehittäminen

26.04.2019

Olemme ottaneet Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa merkittäviä edistysaskeleita etenkin alueellisen yhteistyön näkökulmasta, kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden merkitystä unohtamatta.

Yhteistyömme Turun alueen muiden toimijoiden kanssa kampushankkeissa sekä Kupittaan uuden kampuksen rakentaminen ovat erinomainen kasvualusta uusille kehittämishankkeille. Samalla olemme lisänneet tunnettuuttamme muun muassa kiertotalouden, akustiikan ja kyberturvallisuuden asiantuntijana.

Ovi raollaan Suomen Akatemiaan

Suomen Akatemian rahoitus suuntautuu edelleen vahvasti yliopistoille. Vuoden 2018 aikana olemme asiantuntijoidemme osaamisen ja vahvojen verkostojemme ansiosta päässeet mukaan kahteen Suomen Akatemia -rahoitteiseen konsortioon. Näistä ActiveWorkSpace -projektissa tutkitaan monitilatoimistojen tilallisten ratkaisujen vaikutusta ympäristötyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja työn imuun. Lisäksi hankkeessa selvitetään erilaisten huoneakustisten ratkaisujen vaikutusta toimistoissa koettuun meluun ja puheyksityisyyden haasteisiin.

Niin ikään Suomen Akatemian rahoituksella pyörii CICAT2025, jonka tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen.

Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä

  • tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä
  • etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä.

 

Kiertotalous: kasvin taimi kämmenissä

CICAT2025-hankkeen tavoitteena on vauhdittaa siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen.

 

Positiivisen rakennemuutoksen tukipilari

Turun ammattikorkeakoululle myönnettiin merkittävä investointirahoitus Turun alueen tekniikan infrastruktuurien kehittämiseen. Lähes kolmen miljoonan euron suuruinen Turku Future Technology Competence Factory -hankkeemme on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Yhdessä toisen, yli neljän miljoonan euron Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros -hankkeen (EAKR) kanssa ne muodostavat laajasti alueen teknologiaosaamista ja -rakenteita sekä Turun Teknologiakampusta vahvistavan investointikokonaisuuden.

Investointien pääpainopisteet ovat:

  • Digitaalinen tehdas 4.0, joka tukee digitaalisen valmistusprosessin, hitsaustekniikan, koneälyn ja robotiikan infrastruktuuria vahvistamalla Koneteknologiakeskus Turku Oy:tä.
  • Uuden energian tutkimuskeskus, joka keskittyy energiamurroksen asettamiin haasteisiin, kehittää koko energiaketjun testausta, ratkaisuja ja akkuteknologiaa, ja sähköisen liikenteen tutkimusta.
  • Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn keskus, joka tarjoaa tekoälyn, lisätyn todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden teknologiaa ja palveluja, jotka mahdollistavat esimerkiksi nopeampia tuotekehityssyklejä ja visualisointimahdollisuuksia yrityksille.

Lisää osaamisestamme hanke-esittelyissä:

 

Huomio työhyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä yksilöiden työelämävalmiuksien parantaminen muuttuvassa työelämässä ovat tämän hetken yhteiskunnassa jatkuvasti esillä olevia haasteita. Olemme tarttuneet tähän haasteeseen useassa hankkeessamme.

Työympäristöt, -tavat ja toimenkuvat ovat jatkuvassa muutoksessa. Pirstaloituminen ja mobiili työ ovat nykypäivän normeja monessa työpaikassa. Siksi työhyvinvoinnista huolehtiminen entistäkin tärkeämpää. Hyvinvoiva työntekijä voi olla tuhansia euroja tuottavampi vuodessa. Hankkeissamme kannustetaan yrittäjyyteen ja verkostoitumiseen, tarkastellaan työelämän ilmiöitä ja kannustetaan toimenpiteisiin, joissa työhyvinvointia ylläpitämällä ja parantamalla tähdätään parempaan tuottavuuteen ja pitkiin työuriin.

Tutustu työhyvinvointiin, työn muotoiluun ja työelämävalmiuksiin liittyviin hankkeisiimme:

 

Uuden kampusrakennuksen havainnekuva

Kupittaan kampuksen uudisrakennuksen havainnekuva.

 

AMK:lla yksi Suomen suurimmista taideohjelmista

Kupittaan kampuksen taideohjelma KampusART on taloudellisesti mitattuna yksi merkittävimpiä julkisen taiteen rakennuskohteita. Ohjelman kautta toteutamme Turun AMK:n uudelle kampukselle nykyteknologioita hyödyntävää julkista taidetta. Hankkeen kokonaisbudjetti on huimat 800 000 euroa, mikä mahdollistaa erilaisten taidekilpailujen kautta usean taiteilijan osallistumisen taideteosten toteutukseen.

Tavoitteenamme on, että taideteokset ovat niin kiinnostavia, että Kupittaan kampus valmistuessaan näyttäytyy mielenkiintoisena vierailukohteena jo pelkästään taideteostensa vuoksi. Taideohjelmassa tehdään soveltavaa ja taiteellista tutkimusta, joka kehittää julkisen taiteen pedagogiikkaa, julkisen taiteen prosesseja, kuratointimalleja sekä tapoja toteuttaa prosenttiperiaatetta tavalla, jonka uskomme tulevaisuudessa toimivan esimerkkinä alueen muiden julkisen taiteen kohteiden kehittämiselle.

Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vuosi 2018 lukuina

  • 74 uutta TKI-hanketta käynnistyi
  • niistä 40 prosentissa toimimme hankkeen koordinaattorina
  • toteutuksessa kaikkiaan 214 hanketta
  • TKI-kokonaisbudjetti oli 10 031 026 euroa, josta ulkoisen rahoituksen osuus oli 7 529 221 euroa
  • henkilökuntamme julkaisemien julkaisujen määrä oli 794 kpl.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *