Siirry sisältöön Siiry hakuun

Yhteistyökumppani, kirjoita Talk-verkkolehteen – Katso ohjeet tästä!

29.01.2019

Hyvä yhteistyökumppani! Haluatko kertoa sekä meille Turun AMK:ssa että työelämän muille toimijoille yhteistyöstä meidän kanssamme? Tai kenties haluat jakaa omaa osaamistasi, joka liittyy meidän toimintaamme – tai herättää keskustelua ajankohtaisesta aiheesta? Olet tervetullut kirjoittamaan Talk-verkkolehteen! 

Talk-verkkoalusta sisältää Turun AMK:n henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden tuottamaa sisältöä. Kaikki tekstit käyvät läpi toimituksellisen prosessin.

Talkin tavoitteet

Talk-verkkoalustan tavoitteet ovat

  1. yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  2. asiantuntijaroolin vahvistaminen
  3. keskustelun synnyttäminen
  4. informointi.

Artikkelien sisältö

Asiantuntija-artikkeleissa toivotaan, että tekstin rakenne on tieteellistä artikkelia vapaampi. Tekstissä kannattaa käyttää konkreettisia tapausesimerkkejä ja käytännön kuvauksia lukijaa kiinnostavalla tavalla.

Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi blogityyppiset kevyemmät jutut sekä aidot esimerkit yhteistyöstä yritysten ja ammattikorkeakoulun välillä ovat tervetulleita.

Lähteet eivät nouse tekstissä liian suureen rooliin; teksti tavoittelee asiantuntijalukijoita työelämässä.

Linkit, kuviot, taulukot ja valokuvat elävöittävät tekstiä.

Valitse aiheeseen ja näkökulmaan sopiva juttutyyppi

1. Asiantuntija-artikkeli
• Tuo jotain uutta, tavoiteltuja kohderyhmiä kiinnostavaa tai hyödyttävää tietoa lehden aihepiiristä.

• Esittelee esimerkiksi meneillään olevan tai päättyneen yhteistyöhankkeen tuloksia, kuten Lisää vetovoimaa tekniikan alan koulutukseen.
• Lähteet eivät nouse tekstissä liian suureen rooliin; teksti tavoittelee asiantuntijalukijoita työelämässä.

2. Lyhyt blogiteksti, joka kannustaa vuorovaikutukseen
• Ottaa kantaa ajankohtaiseen aiheeseen, joka liittyy esimerkiksi koulutukseen tai Talk-lehtien teemoihin, kuten Korkeakoulutuksen tiekarttaa laatimassa.
• Kommentoi mediassa esillä ollutta aihetta, kuten Rakennusmestariopintojen haasteita ratkotaan myös Turussa.
• Nostaa esille AMK:n ja yhteistyökumppanien välistä toimintaa ja ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä aiheita, joista kirjoittaja haluaa herättää keskustelua.

3. Julkaisun tai muun laajemman kokonaisuuden esittely tai arvio

• Esittelyn tai arvion kohde on lehden tavoitellulle kohderyhmälle kiinnostava tai hyödyllinen, kuten Hyvinvointia taiteesta, Uutta tietoa ympäristömelun ärsyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä.
• Esittely tuo esille opiskelijoiden osaamista, kuten Kalewaisten matkassa – Pop-up-mediatoimisto soitti hienosti yhteen ja houkutteli oopperaan.
• Linkitykset myös muihin aiheeseen liittyviin julkaisuihin.

Kirja ja vihreitä lehtiä

4. Ilmiön tai teeman tarkastelu tapahtumaesimerkin kautta

• Sisältää tapahtuman tai siihen liittyvän hankkeen analyysia.
• Liittää tapahtuman osaksi yhteiskunnallista ilmiötä tai vuorovaikutusta.
• Tuo esille puhujien asiasisältöjä, kuten Kuinka monta kertaa työsi keskeytyi tänään?
• Valottaa tapahtumanjärjestämistä ammatillisesta näkökulmasta (esimerkiksi osana opiskelijoiden oppimisprosessia), kuten Osuuskunta tutustuttaa opiskelijat yrittäjyyteen .
• Laadukkaat tapahtuma- tai esiintyjäkuvat parantavat luettavuutta ja tuovat lisätietoa.

5. Videodokumentti, muu video- tai audiojulkaisu

• Rakenne: otsikko, ingressi ja video/podcast-upotus.
• Videoupotuksen still-kuvan on hyvä olla informatiivinen ja kiinnostava. Podcast-upotuksen yhteyteen valitaan sopiva kuva.
• Teknisen toteutuksen ei tarvitse olla aiheen asiantuntijan, ainoastaan sisällöllisen vastuun.

Kun sinulla on idea…

Kun sinulla on idea artikkeliin tai blogitekstiin, ota yhteyttä Talkin päätoimittajaan Satu Haapalaan. Miettikää yhdessä, mihin Talk-teemalehteen teksti voisi sopia. Jos teemalehti on jo kirkkaana mielessäsi, voit olla suoraan yhteydessä kyseisen lehden päätoimittajaan, jonka löydät teemalehden etusivulta sekä Ota yhteyttä -sivulta.

Miettikää, mikä on tekstisi tavoite ja kohderyhmät: kenelle kirjoitat ja miksi? Valitkaa tavoitteen ja kohderyhmän mukaan, kirjoitatko suomeksi vai englanniksi. Varmistakaa, että tavoitteesi ja kohderyhmäsi ovat Talk-verkkojulkaisuun ja sen teemalehteen sopivat. Tavoitteet ja kohderyhmät voivat hieman vaihdella teemalehtien mukaan.

Päätä näkökulmasi, rajaa aiheesi sekä mieti sopiva tekstilaji. Näkökulman valinta vaikuttaa myös siihen, minkälainen tekstilaji ja juttutyyppi kannattaa valita.

Suunnittele ja ryhdy kirjoittamaan!

Suunnittele tekstin sisältörunko ja rakenne: mitkä asiat ja missä järjestyksessä. Tutkimuksellisen asiantuntija-artikkelin rakenne voi olla esimerkiksi: johdanto, aineisto, menetelmät, tulokset, pohdinta. Eri tieteenaloilla on erilaisia kirjoittamisen perinteitä, joista on hyvä olla selvillä. Teemalehden päätoimittajalta saat näistä lisätietoa. Muissa tekstilajeissa rakenne voi olla hyvinkin vapaa.

Kirjoita yksi ajatus yhteen kappaleeseen.

Ryhdy kirjoittamaan. Kirjoita selkeää, kohderyhmällesi ymmärrettävää kieltä. Älä pyri kirjoittamaan hienosti, vaan havainnollisesti ja kiinnostavasti. Kirjoita yksi ajatus yhteen kappaleeseen. Käytä paljon käytännön esimerkkejä. Pura lyhenteet auki ainakin ensimmäisellä käyttökerralla. Kirjoita auki myös ”muun muassa” ja ”esimerkiksi”. Kirjoita mahdollisimman paljon aktiivimuodossa passiivin sijaan: Me teimme, tutkimusryhmä teki, projektissa tutkimme (vs. tutkittiin).

Nykyään verkkotekstin otsikko saa olla pitkä. Jutun pitää aina lunastaa otsikon lupaukset!

Tee tekstillesi kuvaava ja kiinnostusta herättävä otsikko sekä väliotsikot muutaman kappaleen välein.Otsikon alusta on hyvä löytyä ns. fokus-avainsana, joka summaa parhaiten artikkelisi sisällön, ja joka voidaan syöttää hakukoneita varten Talk-sivujen verkkoalustaan. Fokus-avainsanaa voi ajatella Googlen hakuterminä, jolla eniten toivot artikkelisi löydettävän. Termin tulisi pitää sisällään vähintään kaksi sanaa. Mieti myös, miten asiaa hakeva henkilö kirjoittaisi sen Googleen. Saat fokus-avainsanan miettimiseen apua teemalehden päätoimittajalta, mutta mieti muutamia vaihtoehtoja valmiiksi.

Nykyään verkkotekstin otsikko saa olla pitkä! Koukuttavassa otsikossa on kertova ja keskusteleva sävy – se voi sisältää useampia väitteitä tai kysymyksiä. Hyvä otsikko on konkreettinen ja sisältää yksityiskohtia, jotka herättävät mielenkiinnon; usein hyvä otsikko sisältää tunnetta tai lupaa lukijalle hyötyä. Otsikko voi myös sisältää mysteerin ja draaman elementtejä. Jutun pitää aina lunastaa otsikon lupaukset!

Väliotsikon tehtävä on saada lukija jatkamaan lukemista, ei kertoa kaikkea olennaista.

Mieti pari ehdotusta tekstinostoiksi, jotka saavat silmäilevän lukijan kiinnostuksen heräämään.

Tämä on tekstinosto. Yhden noston maksimimerkkimäärä on 150 merkkiä välilyönteineen.

Kalkkiviivoilla…

Tutustu Talk-lehden julkaisuehtoihin Ota yhteyttä -sivulla. 

Lue tekstisi uudelleen ajatuksella ja tarkista vielä seuraavat asiat:

  • Oletko huomioinut kohderyhmäsi sisällössä, terminologiassa ja tekstityylissä?
  • Tuleeko tekstistä ilmi tavoitteesi?
  • Sopiiko tekstisi mielestäsi tavoittelemaasi teemalehteen?
  • Onko mukana riittävästi käytännön esimerkkejä aiheestasi?
  • Tee tarvittavat muutokset.

Kirjoita itsestäsi lyhyt kirjoittajaesittely (maksimimerkkimäärä 1500 välilyönteineen). Esittely sisältää nimen, nimikkeen, yrityksen tai yhteisön, sekä mahdollisen tutkimusryhmän tai projektin nimi, jota edustat. Kerro myös, missä roolissa kirjoitit tekstin: onko teksti osa tai liittyykö se hankkeeseen, tutkimusryhmään tms. Lopuksi vielä lyhyt luonnehdinta itsestäsi ammatillisessa tai akateemisessa kentässä.

Mieti, mitä sopivia aiheeseen liittyviä nettilinkkejä tekstin loppuun voi lisätä. Etsi aiheeseen sopivaa kuva-aineistoa, jossa on riittävä resoluutio. Tarkista kuvien käyttöoikeudet. Lähetä myös itsestäsi hyvälaatuinen rinta- tai kasvokuva lehden päätoimittajalle.

Kun teksti on omasta mielestäsi valmis, teemalehden päätoimittaja tekee siihen tarvittavat editoinnit ja laittaa tekstin sen jälkeen hyväksyttäväksi sinulle.

Valmista – ja mitä sitten tapahtuu?

Kun tekstisi on julkaistu, saat siitä tiedon. Jaa tekstiäsi sopiville kohderyhmille eri kanavissa, ja herättele keskustelua aihepiiristä. Myös me jaamme tekstiäsi AMK:n sopivissa some-kanavissa. Seuraa keskustelua ja osallistu siihen aktiivisesti.

 

Lähteiden merkitseminen ja viittauskäytännöt

Lähdeluetteloa ei ole läheskään aina välttämätöntä käyttää, mutta jos tekstisi sisältää paljon viitteitä eri lähteisiin, lähdeluettelo merkitään aina tekstin loppuun.

Lähdeluettelo sisältää tekijän, julkaisuvuoden, julkaisun ja/tai artikkelin nimen, kustantajan ja kustantajan kotipaikan (sekä loppuviitteissä lisäksi sivunumeron). Tekstissä lähdeviitteet merkitään: (Aaltonen 2008, sivunumero).

Verkkolähteiden osalta lähdeluettelo sisältää aineiston nimen (jos kyse on painettuihin lähteisiin verrattavasta materiaalista em. tiedot), verkkosivun osoitteen ja päivämäärän, jolloin lähdettä on käytetty. Tekstissä käytetään aktivoituja linkkejä viitatuille verkkosivuille.

Talk -artikkelin viite: Sukunimi, x. (201x). Artikkelin otsikko. Talk-verkkolehti, Teeman nimi. Haettu x.x.201x osoitteesta xxx

 

Lisätietoa Talkin tiimoilta: 

Googlen kertomaa ja päätoimittajan ajatuksia

Jos sinulla on juttuidea, josta haluaisit meidän kirjoittavan, tai muuta palautetta, kerro siitä Ota yhteyttä -sivun lomakkeella!

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php