Siirry sisältöön Siiry hakuun

Hakutulokset hakusanalle: English

Master School International Seminar 4: International Collaboration – a Source of Innovation and Learning in Master School

International collaboration is a source for innovation and empowerment, not only a source of learning. When connecting with students and teachers and researchers from different countries, you can find new...
Jatka lukemista

Ammatillinen elämäkerta ja digitaalinen tarinankerronta pedagogisina välineinä

Kulttuurialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa Turun ammattikorkeakoulussa on hyödynnetty omaelämäkerrallista työskentelyä ja digitaalista tarinankerrontaa usean vuoden ajan. Tämä ammatillinen elämäkertaprosessi on ollut opiskelijan kehittymistä ja ammatti-identiteetin rakentumista tukeva punainen lanka....
Jatka lukemista

Englanninkieliset verkkosivut kansainvälisen viestinnän välineenä

Digiaikana yritysten, organisaatioiden ja muiden toimijoiden kansainvälistymisen tukena on aiempaa enemmän kanavia, ja verkkosivut toimittavat nykyisin käyntikortin virkaa. Kun ryhdytään viestimään globaalisti, verkkosivuston kääntäminen englanniksi ei riitä. Mitä kannattaa huomioida,...
Jatka lukemista

Master School International Seminar 1: Rekindling Autobiographical Memories of People with Dementia via Digital Technology – the RemeMTI Project

The European society is ageing (Eurostat 2019). What may now seem as a distant problem may become a major societal as well as healthcare challenge in the coming decades. As...
Jatka lukemista

Adventures in Iceland – Nordplus intensive course in nurses’ confidence in medication safety

Altogether 47 people from Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Norway, Sweden and Switzerland participated intensive course focusing on medication safety issues. Many students and teachers were eager to attend the course,...
Jatka lukemista

Toiminnallisten ja taidelähtöisten menetelmien soveltaminen sosiaalialalle tuo asiakkaita taiteen taikapiiriin

Toiminnallisten ja taidelähtöisten menetelmien soveltaminen ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen on kehittynyt osaksi sosiaalialan koulutusta ja työelämää. Ihmisten kohtaaminen vaikeissa elämäntilanteissa haastaa alan työntekijät kehittämään monipuolisia lähestymistapoja.   Monissa Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan...
Jatka lukemista

Learning Methods of TUAS through Eyes of Visiting Teacher

How do the teaching methods following the principles of innovation pedagogy, a practical and working life oriented learning approach developed at Turku University of Applied Sciences, appear through the eyes...
Jatka lukemista

Googlen kertomaa ja päätoimittajan ajatuksia

Talk-verkkoalusta julkaistiin syksyllä 2017, ensin Turun AMK:n sisällä, loppuvuodesta kaikelle kansalle. Viidestä pilottina toimineesta teemalehdestä olemme laajentaneet aihepiirejä kattamaan yhteensä yhdeksän teemaa. Helmikuussa 2018 aloitimme Talk-kokonaisuuden kuukausittaisen seurannan Google Analyticsin...
Jatka lukemista

Törmäys kielimuuriin

Maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien opettajina törmäämme usein työssämme mutta myös suomenkielisten opiskelijoiden kanssa kielimuuriin eri yhteyksissä. Mistä oikeastaan silloin on kyse? Tässä artikkelissa selvitetään, mistä kokemus kielimuurista vuorovaikutuksessa syntyy, mitä erilaisia ulottuvuuksia...
Jatka lukemista

Can algorithms become start-ups’ crystal ball? The use of AI to predict start-up survival

Background Professional ventures capitalists (VCs) have for years lived in a world in which, on average, eight out of ten investments in series A-B do not deliver a substantial return...
Jatka lukemista

Soveltavan ja osallistavan taiteen laatukortit kulttuurihyvinvointipalvelujen kehittämistyössä

Soveltavan ja osallistavan taiteen laatukorttien avulla voi suunnitella ja arvioida kulttuurihyvinvointia edistävää taiteellista työskentelyä. Kortit on tehty monialaisena yhteistyönä. Korteista luettaviin laatutekijöihin on paneuduttu huolella, ja niihin on kirjoitettu paljon...
Jatka lukemista

Master School International Seminar 3: The role of nurses in the management of patients with congestive heart failure: prevention of early readmission

The prevalence of congestive heart failure (CHF) is between 1 to 2 % in the general population, but this much higher in elderly persons (1 – 3). The prognosis of...
Jatka lukemista

Students leave their mark in the region during their studies

Activities to increase the vitality and competitiveness of their respective regions are recurring themes in the strategies of universities of applied sciences. The view of the universities of applied sciences...
Jatka lukemista
css.php